Kristne healere samles i netværk

Forening vil skabe plads til healere i kirkerne. Biskop hilser initiativet velkommen

Kristne healere får nu mulighed for at udveksle erfaringer og sammen skabe et kristent teologisk sprog, som beskriver deres særlige evner eller gaver.

Første skridt på vejen til et egentligt netværk for kristne healere bliver taget midt i februar, hvor den økumeniske organisation IKON (Informations og samtaleforum for Kristendom Og Nyreligiøsitet) inviterer til en arbejdsweekend for kristne »helere«, som organisationen har valgt at kalde dem.

Ifølge IKON's dialog- og sjælesorgsmedarbejder Steen Bonde er der brug for, at kirken forholder sig til, at mennesker, som kalder sig kristne og kan formidle helbredelse, ofte oplever fremmedgørelse i kristne miljøer.

- Kirken er ikke længere alene på det religiøse marked, og det er værd at bruge energi på at være i dialog med den alternative religiøsitet, fordi den er en del af vores hverdag. Der er mange uafklarede spørgsmål, når det gælder heling og traditionel kristen forbøn. Er der reelle forskelle, eller trækker vi på de samme kræfter? spørger Steen Bonde og tilføjer, at når den danske oversættelse af Bibelen beskriver Guds kraft, kunne den ofte lige så godt havde skrevet »Guds energi«, og energier er netop, hvad mange helere mener, de arbejder med.

En af dem, som indimellem healer, er EU-parlamentariker for JuniBevægelsen og præst i Birkerød Ulla Sandbæk. Hun har lært sine evner at kende gennem new age-miljøet, men er overbevist om, at hun går i Jesu fodspor, når hun healer.

- Men i folkekirken taler man stort set ikke om healing, og det er synd, for healing kunne sagtens være en del af den kristne tradition, siger Ulla Sandbæk.

Biskop i Haderslev Niels Henrik Arendt kalder IKON's initiativ fint og understreger, at kirken altid har kendt til helbredelsens nådegave.

- I folkekirken bør der være plads til alt ægte kristent, og hvis det handler om i al stilhed at hjælpe syge gennem bøn, byder jeg det velkommen. Men healerne må være forberedt på kritiske spørgsmål, for kirken er også forpligtet til at »prøve ånderne« og finde ud af, om det er Gud eller andre kræfter, som virker, siger Niels Henrik Arendt.

Alle kan heale

Steen Bonde har gennem sit arbejde været i kontakt med 30-40 mennesker, der bekender sig som kristne og samtidig oplever, at de kan formidle heling. Mange af dem føler sig fremmede i menigheder, hvor hverken præst eller andre kristne forstår dem.

- Nogle steder afviser præsten dem helt, andre præster er åbne, men skeptiske. Det sidste, mener jeg, er en meget redelig holdning. Og det værste er, når man ikke vil forholde sig til helerens evner og dermed forbundne problemer, siger Steen Bonde.

Ulla Sandbæk fortæller, at hun kender præster, der af Præsteforeningen er blevet forbudt at heale på ansatte i kirken eller folk i menigheden. Selv mener hun, at alle i princippet kan heale.

- Jeg forstår det som en evne, alle har mere eller mindre kontakt til, siger hun.

Nogle af dem, IKON har kontakt med, var alternative healere, før de blev kristne. Andre er kristne, som opdager, at der sker noget særligt, når de lægger hænder på syge mennesker eller stryger hen over dem. Fælles for begge grupper er, at de ofte lettere finder et sprog og en forklaring i new age-kredse end i kirken. Det er derfor, IKON har taget initiativ til netværket.

- Vi vil gerne udfordre og udruste præster og menigheder til at forholde sig til helerne og deres nådegave. Det vil nemlig være betænkeligt, hvis kristen heling ikke sker i menigheden, hvor der også er mulighed for korrektioner, men i stedet blev en privat praksis, siger Steen Bonde.

korsholm@kristeligt-dagblad.dk