Prøv avisen

Kristne i klemme på universitet

Syddansk Universitet i Odense. Foto: Torben Klint Denmark

Studerende blev forleden smidt ud af Syddansk Universitet for at missionere. Siden ombestemte ledelsen sig

Mandag morgen i denne uge stillede en gruppe unge fra Kristeligt Forbund for Studerende, Indre Mission og Luthersk Mission borde op på Syddansk Universitet (SDU) i Odense.

Det skulle være startskuddet til et fremstød på fire dage med navnet MissionWeek (missionsuge, red.), som med gratis sandwich og indbydelse til dialogforedrag om kristendom, videnskab, seksualitet, Gud og ondskab skulle fange de travle studerendes opmærksomhed.

For halvandet år siden havde de kristne ungdomsorganisationer et lignende arrangement. Men dengang fik de ikke nær den opmærksomhed, der pludselig blev rettet imod dem, da studerende på SDU Camilla Søe mandag eftermiddag skrev et indigneret indlæg på Facebook, hvor hun frabad sig gratis frokost og et tilbud fra unge kristne studerende om at diskutere Gud og kristendom.

Personligt finder jeg det dybt grænseoverskridende at blive konfronteret med folks religion og missionering på en offentlig institution, og jeg tvivler ærligt talt på, at jeg er den eneste!, skrev hun blandt andet.

Og det fik Facebook til at gløde med indlæg fra tilhængere og modstandere af, at kristne kan stå på universitetets gange og agitere for deres sag på linje med muslimske foreninger, politiske partier og humanitære organisationer.

LÆS OGSÅ:"Folkets kirke er afhængig af dannelse"

Flere af de studerende troede, at vi var ude på at skjule, hvorfra vi kom, og ville hverve medlemmer. Men vores ærinde var at skabe debat og samtale om livssyn og tro. Alle andre organisationer tilbyder også gerne mad, bolsjer eller kage, så det er der ikke noget nyt i, siger medicinstuderende Christian Vase, formand for Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) foreningsgruppe i Odense.

På grund af debatten blev de unge kristne i løbet af tirsdag hindret i at gennemføre deres MissionWeek af rektor Jens Oddershede.

Men da han siden fandt ud af, at de unge i ansøgningen om lån af lokaler tydeligt havde gjort opmærksom på deres tilhørsforhold, fik de lov til at fortsætte. Dog med forbud om selv at kontakte de studerende.

Domprovst i Odense Henrik Wigh-Poulsen mener, at nogle af de studerende går i alt for små sko:

Det er et eksempel på, at der efterhånden er alvorlig mangel på almindelig åndsfrihed i nogle af vores institutioner og et udtryk for berøringsangst i forhold til, at mennesker stiller sig op og giver udtryk for, hvad de tror på. Man kan jo bare gå forbi, hvis ikke man gider høre på dem. De religiøse får skudt nogle ureelle motiver i skoene af mennesker, som ofte er mere intolerante end dem, de skælder ud for at være det, siger han og tilføjer, at KFS har arbejdet sådan i årevis.

Ifølge rektor Jens Oddershede har det dog aldrig været tilladt for grupper og partier aktivt at kontakte de studerende:

Vores generelle holdning er, at de studerende ikke må antastes på de lange gange for at blive gjort interesseret i en sag, hvad enten det er velgørende foreninger, politiske partier eller i dette tilfælde trosretninger. Har de gjort det, har det været uden vores vidende. Men de må gerne stå med en bod med deres materiale. De regler vil nu blive indskærpet over for alle.