Prøv avisen

Kristne indvandrere strømmer til Danmark

– I Danmark tror alle, at man er muslim, når man har sort hår og brune øjne og kommer fra Pakistan. Folk bliver meget overraskede, når de hører, at jeg er kristen, fortæller Nadia Azeem, som er født og opvokset i Danmark med pakistanske forældre. Her er Nadia med datteren Iman. – Foto: Birthe Munck-Fairwood/Tværkulturelt Center.

Kristne indvandrere er nu næsten lige så udbredte som muslimer i Danmark. Det eliminerer fremmedfjendtlighed, mener eksperter

Indvandrere, der i dag kommer til Danmark, er primært kristne. Helt nye tal viser, at kristenkulturelle indvandrere i 2008 udgjorde 70-80 procent af det samlede indvandringstal i Danmark. Det samlede tal er kun opgjort til og med oktober, men allerede her rundede det rekordstore 56.000 personer.

De nye oplysninger stammer fra rapporten migrantmenigheder.dk, som er udarbejdet af Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Kirkernes Integrations Tjeneste og udkommer i dag. Tallene bygger på indvandrernes oprindelsesland, hvoraf man har udledt indvandrernes sandsynlige religion.

De nye tal viser, at der nu bor næsten lige så mange kristne indvandrere i Danmark som muslimske. I 2004 var 3 ud af 10 indvandrere, der boede i Danmark, kristne. Dette tal var i 2008 vokset til 4 ud af 10. Den forskubbede balance kan også aflæses i antallet af religiøse samlingssteder i Danmark: 114 moskéer mod 203 indvandrermenigheder.

Der er flere forklaringer på den nye fordeling mellem kristne og muslimske indvandrere. En stram indvandringspolitik fra VKO-regeringen har ført til, at antallet af flygtninge og familiesammenføringer fra Mellemøsten er faldet. Herudover påpeger migrantmenigheder.dk, at stadigt flere kristne østarbejdere og studerende fra Kina og Afrika kommer til landet. Desuden modtager Danmark hvert år 500 kvoteflygtninge med kristen baggrund, og endelig konverterer flere muslimer, hinduer og buddhister i Danmark til kristendommen.

Men hvad betyder det, at indvandrerne nu i vid udstrækning er kristne? Rikke Andreassen er lektor på Malmø Universitet og forsker i minoritetsspørgsmål. Hun pointerer, at en stor del af danskerne ser meget nuanceret på indvandrernes forskellige religioner, men de nye tal påvirker forhåbentlig et andet sted, mener hun.

På trods af, at indvandrere og efterkommere i Danmark består af mange forskellige slags mennesker, giver medier og politikere ofte indtryk af, at indvandrerne primært er muslimer og kommer fra Mellemøsten. Man kan derfor håbe, at en rapport som denne vil ændre og nuancere pressens og politikernes formidling. Det vil også ganske klart præge befolkningen, da mange etniske danskere har begrænset kontakt til landets etniske minoriteter, siger Rikke Andreassen.

Hans Henrik Lund er daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste og medforfatter til migrantmenigheder.dk. Han ser de nye tal som et middel til at bryde fordomme og skabe forsoning.

Jeg tror, at rapportens konklusioner vil medføre, at etniske danskere oplever familieskab i stedet for fjendskab over for indvandrere. Billedet bliver "vi" i stedet for "dem og os". Det generelle fremmedfjendske billede nedbrydes, og det generelle billede af nydanskere fremstår mere positivt, mener han.

I Danmark udgør indvandrere og efterkommere godt 520.000 personer.

gehlert@kristeligt-dagblad.dk

– I Danmark tror alle, at man er muslim, når man har sort hår og brune øjne og kommer fra Pakistan. Folk bliver meget overraskede, når de hører, at jeg er kristen, fortæller Nadia Azeem, som er født og opvokset i Danmark med pakistanske forældre. Her er Nadia med datteren Iman. – Foto: Birthe Munck-Fairwood/Tværkulturelt Center.