Prøv avisen

Kristne konvertitter risikerer forfølgelse

Udstødelse, isolation og forfølgelse kan være den skæbnesvangre konsekvens, når muslimer i Danmark lader sig døbe til kristendommen. Og det får en forsker til at foreslå ændret behandling af flere sager med kristne asylsøgere

Det kan være risikofyldt at konvertere fra islam til kristendom. Flere danske kirker tager derfor sikkerhedsmæssige forholdsregler, når en muslim vælger at lade sig døbe til den kristne tro. Massoud Fouroozandeh, der er præst i den multikulturelle kirke Church of Love i Odense fortæller, at det i deres kirke blandt andet er forbudt at medbringe kameraer ved dåb.

– Vi har forbuddet for at beskytte de døbte. De føler sig ofte utrygge ved tanken om at blive filmet, da de kender til historier om, at frafald fra islam kan føre til forfølgelse, siger præsten.

Han blev derfor heller ikke overrasket, da det forleden kom frem, at en iransk mand, efter at være blevet døbt i Norge, blev retsforhørt af det religiøse politi i hjemlandet Iran. Massoud Fouroozandeh, som selv stammer fra Iran, er bekendt med, at den kristne dåb kan få enorme konsekvenser for såkaldt frafaldne muslimer.

Risikoen for forfølgelse, mener Massoud Fouroozandeh, er en væsentlig forklaring på, at de fleste konvertitter ikke ønsker at stå frem offentligt.

– De vil ikke i medierne, da de frygter for konsekvenserne, siger han.

Den daglige leder i Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, bekræfter problemet. Han har kendskab til muslimer, der har ladet sig døbe og derfor er blevet udsat for trusler.

Han pointerer endvidere, at det ikke kun er en tilbagevenden til det tidligere hjemland, der kan forårsage forfølgelse.

– Truslen kan også komme fra familie og venner, og derfor er mange konvertitter i dag meget diskrete med deres overgang til kristendommen, siger Hans Henrik Lund.

For nogle muslimer kan det være så vanskeligt at konvertere til kristendommen, at de opgiver forsøget. Hans Henrik Lund har kendskab til en muslimsk mand, der i flere år er kommet i en af Københavns kirker. Han har imidlertid ikke kunnet lade sig døbe, da det vil medføre udstødelse fra familie og omgangskreds, lyder det fra Hans Henrik Lund.

Fra dansk side gøres der en række tiltag for at øge sikkerheden for de muslimer, der konverterer til kristendommen. I Kirkernes Integrations Tjeneste er man meget opmærksom på behovet for, at konvertitterne tilbydes nye sociale fællesskaber.

– I forvejen er de en marginaliseret gruppe. Når de konverterer, udstødes de af deres tidligere kulturelle fællesskaber. Derfor er det meget vigtigt, at menighederne tilbyder fællesskab til de nye trosfæller, siger Hans Henrik Lund.

I Dansk Europamission, der hjælper forfulgte kristne verden over, er man også opmærksom på problemet for de muslimske konvertitter.

Henrik Ertner Rasmussen, organisationens generalsekretær, mener, det er afgørende med et internationalt pres mod regimer, der udøver religiøs forfølgelse.

Efter hans overbevisning har det vist sig virkningsfuldt, når verdenssamfundet reagerer mod den forfølgelse af kristne, som finder sted i for eksempel Iran. Men det fjerner, som den seneste sag fra Norge har vist, ikke problemet.

For Mogens Mogensen, der er ph.d. i interkulturelle studier og konsulent i folkekirke og religionsmøde, er det afgørende, at problemet med udstødelse eller forfølgelse af de kristne konvertitter bliver taget alvorligt.

Situationen med kristne konvertitter er så alvorlig, at den kræver nogle ændringer i den lovmæssige praksis i asylsager. Mogens Mogensen vurderer, at det kan være nødvendigt med en dansk lovgivning, der udover politisk asyl også tilbyder religiøs asyl.

– Vi giver politisk asyl, da vi ved, at nogle samfund vil slå hårdt ned på politiske oppositionsmodstandere, der er flygtet. Men vi må ikke overse, at det kan være nøjagtig lige så farligt at stille sig i religiøs opposition, siger han og tilføjer:

– I visse regimer er religion og politik én og samme sag, og derfor kan det være tilsvarende farligt for en muslim at modtage den kristne dåb.

kirke@kristeligt-dagblad.dk

Konvertitter i Danmark

I perioden 2000-2004 er der optalt 304 nye konvertitter med muslimsk baggrund. Der skønnes at være 700-900 personer med muslimsk baggrund i Danmark, som er blevet kristne.

De fleste af disse kristne konvertitter kommer fra Iran og Afghanistan.

Det største faremoment for konvertitter er risikoen for at blive sendt tilbage til deres hjemland og blive udsat for forfølgelse. For dem, som har opnået asyl og dansk statsborgerskab, er risikoen udstødelse fra familie og vennekreds.