Prøv avisen

Kristne og muslimer støtter politisk forslag om imamråd

"Selvom imamerne herhjemme er en broget skare, har de det tilfælles, at de er muslimer og ønsker et Danmark, hvor vi alle kan leve sammen," siger De Radikales ordfører Manu Sareen, som ønsker et muslimsk råd, der kan træde frem i offentligheden og for eksempel fordømme unge muslimers overgreb på kristne og jøder. Billedet er fra Gellerupplanen i Aarhus, hvor kristne og muslimer lever side om side. Foto: Kristine Kiilerich.

De Radikales forslag om at etablere et råd af imamer i kølvandet på overgreb mod kristne og jøder modtages positivt af islamforskere, muslimer og Islamisk-Kristent Studiecenter. Men rådet bliver vanskeligt at etablere i praksis

Mens Christiansborgs øvrige partier løfter brynene eller ligefrem ryster på hovedet ad De Radikales forslag om at etablere et muslimsk råd, er islamforskere og muslimske grupper i Danmark mere positivt indstillet. Også Islamisk-Kristent Studiecenter bakker op.

De Radikales forslag, som er stilet til justitsminister Lars Barfoed (K), handler om, at en repræsentativt udvalgt skare af danske imamer skal kunne rådgive politikere i religiøse konflikter – samt træde frem i offentligheden i samlet flok og for eksempel fordømme unge muslimers overgreb på kristne og jøder.

Som Kristeligt Dagblad løbende har beskrevet, er kristne konvertitter fra ikke-vestlige lande blevet udsat for overfald og truende telefonopkald om at konvertere til islam. For eksempel måtte den iranskfødte leder af frikirken Church of Love, Massoud Fouroozandeh, for nylig flygte fra Odense-bydelen Vollsmose, efter at han havde fået to biler smadret, fordi der hang et kors i dem. Dertil kommer, at jøder må undgå særlige områder for ikke at blive udsat for chikane – et problem, som ifølge Mosaisk Troessamfund er vokset de seneste år.

Og det er denne tendens, der får De Radikale til at pege på de muslimske miljøers religiøse autoriteter – nemlig imamerne – som en del af løsningen.

"Selvom imamerne herhjemme er en broget skare, så har de det tilfælles, at de er muslimer og danskere og ønsker et Danmark, hvor vi alle kan leve sammen. Imamernes ord er absolut for mange af de unge muslimer, og jeg mener derfor, at de har pligt til at påtage sig det ansvar. Det går jo ud over alle muslimer i Danmark, som bliver taget til indtægt, når nogle få unge ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt," siger De Radikales retsordfører, Manu Sareen.

Forslaget er inspireret af den britiske paraplyorganisation Muslim Council of Britain, som samarbejder med den britiske regering om at dæmme op for uoverensstemmelser mellem britisk lov, samfundsnormer og konservative muslimske normer. Rådet har blandt andet hjulpet med at holde utilpassede unge på ret kurs og behandlet klager fra kvinder, der har følt sig marginaliseret i landets moskeer.

Forslaget om at etablere et lignende råd i Danmark bakkes op af stiftspræst, dr.theol. og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter Lissi Rasmussen, som dog også peger på faldgruber:

"Det er bestemt værd at prøve. Når det handler om, hvordan de unge muslimer skal forholde sig til kristne og jøder, kunne det nok have nogen effekt at involvere imamer på den måde. For det er rigtigt, at de unge muslimer lytter til religiøse autoriteter. Udfordringen er, hvordan det skal nå ud til de unge. For mange imamer er ikke engageret i de unges liv. Derfor kunne få den modsatte effekt, hvis det siges med løftede pegefingre af disse imamer," siger hun.

Danske islamforskere er også åbne for De Radikales forslag. Religionssociolog ved Aarhus Universitet med speciale i islam Lene Kühle påpeger, at rådet kan hindre, at muslimer med ekstreme holdninger får lov til at tegne islam i offentligheden.

"Det er nyttigt for samfundet at have et råd, der kan forklare, hvad islam siger om det ene og det andet. Det er ofte meget kompliceret, og derfor forstår jeg udmærket, at der kan være efterspørgsel på et sådant råd," siger hun.

Lene Kühle understreger samtidig, at der findes muslimske netværk, som man kan bygge videre på:

"Der er allerede ved at ske en organisering i det muslimske miljø med Muslimernes Fællesråd og Dansk Muslimsk Union, og de processer burde man måske hellere støtte op om. De repræsenterer muslimer og islamiske synspunkter i den danske offentlighed og kan lige såvel spørges til råds."

Garbi Schmidt, professor i kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet, er ligeledes positivt stemt over for forslaget.

"Det er positivt, hvis man kan samle en gruppe af imamer, der kan finde en form for fælles fodslag og dermed få en politisk dialog i gang med de pågældende imamer," siger hun.

I praksis bliver det dog en stor udfordring at finde den fælles stemme blandt muslimer, som De Radikale efterspørger:

"Vi har eksempelvis sunni-imamer og shiaimamer, og jeg ved, at der vil være nogle, der aldeles ikke vil kunne sidde i samme rum," siger Garbi Schmidt.

Imam Abu Hassan fra det overvejende muslimske boligområde Vollsmose kalder det "en rigtig god idé, at imamer, som er opvokset i Danmark, kan samarbejde med og rådgive politikere". Islamisk Trossamfund, en af landets største muslimske foreninger, bakker også op:

"Det er et super forslag. Nødvendigheden af at lære hinanden at kende er stor i en tid med fordomme og usikkerhed omkring, hvad muslimer mener og ikke mener. Taler man med én stemme, undgår man at udsende forvirrende signaler. Så det ville være en fantastisk integrationssatsning, der ville bibringe direkte viden mellem muslimer og politikere og den danske offentlighed," siger Imran Shah, talsmand for Islamisk Trossamfund.

Integrationsordfører Naser Khader (K) er imod forslaget. Imamerne er kun i kontakt med omkring fem procent af landets muslimske befolkning, påpeger han:

"Imamerne er derfor langtfra talerør for alle muslimer i Danmark. Desuden har vi fremragende socialarbejdere med anden etnisk baggrund. Så imamerne skal holde sig til moskeerne og lade socialarbejderne klare problemerne."

johansen@k.dk

pallesen@k.dk