Prøv avisen

Kristne tror med frygt for deres liv

Den armenske kirke er tolereret i Iran, hvor den armenske ærkebiskop i Teheran, Sebouh Sarkissian, sidste år holdt gudstjeneste til minde om de dræbte ved det armenske folkemord. Derimod er det forbudt at holde gudstjenester for kristne med arabisk baggrund, fremgår det af rapporten fra Åbne Døre, der placerer Iran som det land i verden, hvor kristne har det næsthårdest. -- Foto: Morteza NikoubaziReuters.

Verden over diskrimineres og forfølges kristne i stort omfang på grund af deres tro. Undertrykkelsen finder primært sted i muslimske lande

400 millioner kristne lever et liv med diskrimination. 200 millioner af disse bliver udsat for grove forfølgelser som fysiske overfald, fængslinger, tortur og en lovmæssigt begrænset ret til at udøve deres tro. Det skriver organisationen Åbne Døre, der verden over arbejder for kristnes rettigheder, og en nyligt offentliggjort rapport bringer en liste over de 50 værste stater.

– Det drejer sig om alt, lige fra at kristne har vanskeligt ved at få arbejde, og at deres børn ikke kan gå i skole, til fængslinger, tortur og rigtige koncentrationslejre i Nordkorea, siger Klaus Dahl, der er informationssekretær i den danske afdeling af Åbne Døre.

Nordkorea er ifølge Åbne Døres liste det land i verden, der diskriminerer grovest. Landet ligger som det eneste ikke-muslimske land i toppen af de værste på dette område. Der er i Nordkorea tale om en generel diskrimination af religiøse mennesker, da landet som et socialistisk land med et totalitært styre forbyder alle former for religion. Der bliver ført kampagner mod religiøse mennesker og foretaget razziaer, der betyder, at pågrebne kristne arresteres, tortureres, bruges til forsøg med biologiske og kemiske våben og endda dræbes, skriver Åbne Døre i rapporten.

Undersøgelsen af kristne mindretals globale forhold er en tilbagevendende statusopgørelse, der er blevet udgivet og revideret hver år siden 1991. Listen bliver til gennem et spørgeskema, hvor organisationens samarbejdspartnere og eksperter i landene vurderer tilstanden ud fra et pointsystem. Jo værre det står til, jo flere point tildeles de enkelte områder såsom graden af religionsfrihed i den nationale lov-givning, muligheden for at konvertere uden tvang eller trusler, antallet af dræbte kristne og kirkens grad af ytringsfrihed.

Rapporten fra i år byder ikke på de store omvæltninger; mange af landene er gengangere fra tidligere år. Helt tydeligt er det, at toppen stadig domineres af lande, hvor befolkningen er overvejende muslimsk.

– Det mest overraskende er, at det fortsætter, og at der ikke er en større bevågenhed omkring emnet. Der er et virkelig stort omfang af forfølgelser, men alligevel er det næsten overset, siger Klaus Dahl.

Iran er et af de lande, der har flyttet sig på listen og har overtaget andenpladsen fra Saudi-Arabien.

Der er blevet rapporteret mindst 85 tilfælde af arrestationer af kristne i det forløbne år. Kirker er i samme tidsrum blevet lukket, alene fordi de har huset gudstjenester for muslimske konvertitter.

Officielt har Iran religionsfrihed, men der opleves en stor grad af diskrimination. For eksempel forbindes det at være kristen med en bestemt etnicitet, så det tolereres, hvis man har armensk eller syrisk baggrund, mens det er forbudt at holde gudstjenester for kristne med arabisk baggrund. Iran har sågar forsøgt at indføre dødsstraf for tidligere muslimske konvertitter, da det i overensstemmelse med sharialovgivningen ses som en kritik af islam.

– Det er faktisk blevet langt værre i Iran. Det skyldes ikke alene, at det er et muslimsk land, men også sociale omstændigheder og politiske uroligheder i forbindelse med valget. Men der er trods alt flere og flere konvertitter i Iran, og det betyder også flere forfulgte. En vækkelse skaber frygt, og de fleste af de steder, hvor der er størst forfølgelse, er der også den største vækst i antallet af kristne, fortæller Klaus Dahl og tilføjer, at stigningen af antallet af kristne også præger Indien, der ligger på listens plads nummer 26, og Pakistan på nummer 14. Også i Kina, der er listens nummer 13, bekender mellem tre og seks millioner nye sig årligt til kristendommen.

Et kendetegn ved forfølgelsen af kristne er, at de ofte ikke kun anses som kristne, men betragtes som sympatisører med Vesten og i nogle tilfælde ligefrem som spioner for de vestlige lande, fortæller Klaus Dahl.

Det er tilfældet i Laos på listens 9.-plads, hvor konvertitter mistænkes for at være amerikanske agenter, der vil demokratisere landet, konstaterer Åbne Døres rapport.

To kristne er blevet dræbt i løbet af 2009, to er blevet fængslet, og mindst 21 har været anholdt og ulovligt tilbageholdt på grund af deres tro.

– For eksempel blev en kristen mand i Egypten anklaget for at være anti-egyptisk og forræderisk, fordi han uddelte kristent materiale, fortæller Klaus Dahl, der ikke mener, at fremtiden ser meget lysere ud.

– Når jeg taler med forfulgte kristne, siger de, at de virkelig føler sig oversete. De er fattige, forfulgte og chikanerede, men jeg synes desværre ikke, det ser ud til, at forfølgelsen letter, siger han.

dalsgaard@kristeligt-dagblad.dk