Kritik af biskop: Skal ikke tale klima-politik på vegne af sognekirker

Roskilde Stift bør afstå fra støtte til Grøn Kirke, når flere kirker i stiftet ikke står bag projektet, mener kritikere. Sludder, siger biskop

"Selve det forhold, at navnet Roskilde Stift med biskoppen som kontaktperson figurer som støtte til initiativet, er udtryk for magtmisbrug, for Grøn Kirke er et politisk tiltag", siger forhenværende lektor i kristendomshistorie Carsten Breengaard.
"Selve det forhold, at navnet Roskilde Stift med biskoppen som kontaktperson figurer som støtte til initiativet, er udtryk for magtmisbrug, for Grøn Kirke er et politisk tiltag", siger forhenværende lektor i kristendomshistorie Carsten Breengaard. . Foto: Lars Laursen Denmark.

Hvad kan et stift tillade sig at gøre på vegne af de enkelte sogne? Det handler en konflikt mellem en sognepræst og hans biskop blandt andet om. Striden har foreløbig givet præsten en påtale efter en tjenstlig samtale på biskoppens kontor.

Sognepræst i Kirke Hvalsø Sogn, Søren E. Jensen, har i en prædiken kritiseret, at Roskilde Stift med biskop Peter Fischer-Møller som kontaktperson står som støtte på Grøn Kirkes hjemmeside. Han mener, at det giver indtryk af, at stiftet som samlet enhed med alle sogne, også hans eget, står bag initiativet Grøn Kirke.

LÆS OGSÅ:
Den fjerne biskop. Tvivlsomt engagement i Grøn Kirke

Folketingsmedlem og tidligere sognepræst Christian Langballe fra Dansk Folkeparti mener, at det er et principielt spørgsmål.

Jeg er meget optaget af, at det hele tiden fremstår fuldstændig klart, på hvilke vegne vi taler i folkekirken. Ingen kan som bekendt udtale sig på folkekirkens vegne. Når der åbenbart står, at Roskilde Stift står bag initiativet med Grøn Kirke, så er det et signal om, at det gør alle sogne i stiftet og dermed bliver det et udsagn på folkekirkens vegne, fordi Roskilde Stift er en officiel betegnelse. Det ville have klædt biskoppen at stå som støtte for Grøn Kirke med sit navn alene og suppleret med stiftsrådet, som har indgået samarbejdet med Grøn Kirke, siger Christian Langballe.

Forhenværende lektor i kristendomshistorie, dr.theol. Carsten Breengaard, støtter sognepræsten.

LÆS OGSÅ: Præst for en mere miljøbevidst kirke

Selve det forhold, at navnet Roskilde Stift med biskoppen som kontaktperson figurerer som støtte til initiativet, er udtryk for magtmisbrug, for Grøn Kirke er et politisk tiltag. Ved at bruge betegnelsen Roskilde Stift udlægger man det, som om støtten gælder alle i stiftet, og derved forpligter man alle sognene i stiftet på et bestemt politisk budskab. Med sin støtte til Grøn Kirke er biskoppen ude i et bestemt politisk ærinde, som ikke har noget med forkyndelse og det at være kirke at gøre, siger Carsten Breen-gaard.

Biskop Peter Fischer-Møller afviser kritikken.

At stiftets støtte til initia-tivet Grøn Kirke forpligter alle sogne i stiftet til at være enige er noget sludder. Stiftets kirker er heller ikke blevet meldt ind i Grøn Kirke. Sagen er, at stiftsrådet, og ikke jeg alene, har valgt at støtte Grøn Kirke-projektet med et pengebeløb i 2011 og 2012, fordi vi dermed får stillet rådgivning til rådighed for de provstier og menighedsråd, som ønsker at arbejde med klimaproblematikken. Fordi det er en stiftsrådsbeslutning står der på Grøn Kirkes hjemmeside, at Roskilde Stift støtter Grøn Kirke, men det gør Søren E. Jensen og alle mulige andre, som er enige med ham, selvfølgelig ikke. Derfor forstår jeg ikke konflikten, siger Peter Fischer-Møller.

LÆS OGSÅ: Nordiske kirker styrker klimaindsats

Generalsekretær i Danske Kirkers Råd, som Grøn Kirke hører under, Mads Christoffersen, siger:

En kirke bliver kun medlem af Grøn Kirke, hvis menighedsrådet selv ønsker det og kan opfylde en række miljøkrav ved kirken. Det er Roskilde Stiftsråd, som har oprettet en samarbejdsaftale med os om at fremme arbejdet med klimaet blandt menighedsråd, som ønsker det i stiftet som helhed, og derfor står der på vores hjemmeside, at Roskilde Stift står bag initiativet med Grøn Kirke, siger Mads Christoffersen.

Kirkeretsekspert, dr.jur. Inger Dübeck mener ikke, at Roskilde Stift har gjort noget retsstridigt.

Som jeg opfatter støtten til Grøn Kirke, handler det om en hensigtserklæring fra stiftets side, som man som menighedsråd ikke behøver at tilslutte sig. Sagen var en anden, hvis der var juridiske bestemmelser eller en lovgivning involveret, så samtlige sognene var nødt til at deltage i klimaprojektet.