Prøv avisen

Kritik af kirkers islam-dialog

Danske Kirkers Råd går for langt i forsøget på at finde ligheder mellem de to store kristendom og islam, mener Henrik Wigh-Poulsen. - Foto: stock.xchng

Folkekirken og 14 andre danske kirkesamfund skriver brev til 138 muslimske lærde, men kritiseres for at ignorere konflikterne mellem islam og kristendom

Religiøs vranglære, pinlig underkastelse og et problematisk forsøg på at ignorere forskellene mellem islam og kristendom.

Det er nogle af reaktionerne på et brev, som paraplyorganisationen Danske Kirkers Råd netop har sendt til 138 muslimske ledere og lærde.

Danske Kirkers Råd, som består af 15 kirkesamfund og 40 kirkelige organisationer, herunder folkekirken, vil med brevet invitere til en tættere dialog med de muslimske ledere, som sidste år i et åbent brev opfordrede paven og andre religiøse ledere til en tættere dialog for at undgå en optrapning af konflikten mellem islam og kristendom.

Men Danske Kirkers Råd går for langt i forsøget på at finde ligheder mellem de to store religioner, mener Henrik Wigh-Poulsen, teolog og leder af Grundtvig-Akademiet efter at have læst brevet, som også kan læses i Kristeligt Dagblad i dag.

Brevet minder om det, man i dyreverdenen betegner som "at udstøde beroligende lyde". I politik er det helt normalt, at man udveksler høflighedsfraser og taler uden om konflikterne for at få en dialog i gang. Den taktik er bare mere problematisk, når det gælder religion, og det vi som kristne finder sandt, siger Henrik Wigh-Poulsen, der blandt andet er skeptisk over for rådets forsøg på at understrege alle lighederne mellem kristendom og islam.

Jeg har det ikke specielt godt, når man forsøger at pine ligheder ud af religionerne, mens man samtidig ignorerer nogle principielle forskelle, siger Henrik Wigh-Poulsen.

I brevet, hvis ordlyd bakkes op i fuld enighed af alle kirkerne i Danske Kirkers Råd, står der blandt andet, at "kristne og muslimer er enige i, at der er ingen Gud uden Gud, at Gud er én, og hans er æren og magten evighed". Og netop den formulering er problematisk, mener Katrine Winkel Holm, teolog og talsmand for Islamkritisk Netværk.

Her siger rådet nærmest, at der ikke er nogen forskel på Allah og Gud, hvilket jo er religiøs vranglære. I det hele taget er brevet udtryk for en pinlig underkastelse i forhold til islam og samtidig en stærk hån mod de mange mennesker, der undertrykkes i islams navn, hvad enten det så er kristne og jødiske minoriteter eller andre muslimer, siger Katrine Winkel Holm og hæfter sig særligt ved folkekirkens rolle i Danske Kirkers Råd.

Havde folkekirken ikke været med, ville det være mindre alvorligt. Men folkekirken er repræsenteret, og formanden for Danske Kirkers Råd er jo Anders Gadegaard, som er domprovst i København. At han dermed er ansvarlig for et brev, som i den grad svigter kristendommen og nærmest er udtryk for vranglære, burde være en sag for biskoppen, siger Katrine Winkel Holm.

Også domprovst i Helsingør, Steffen Ravn Jørgensen, er kritisk:

Totredjedele af verdens forfulgte er kristne, og forfølgerne er ofte muslimer. Derfor må man spørge forfatterne til dette nye danske dokument, om man også har tænkt sig at arbejde på at stille kristne bedre i de lande, hvor kristne undertrykkes.

Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd, afviser kritikken og henviser til, at man i brevet også understreger behovet for handling.

Skal vi have en dialog mellem de to store religioner, er vi nødt til at finde et fælles grundlag at arbejde ud fra. Men vi skriver også i brevet, at det ikke nytter med erklæringer, hvis det ikke følges op af handling, siger Anders Gadegaard og påpeger, at man i brevet samtidig lægger vægt på alle religioners respekt for religiøse mindretal.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk