Prøv avisen

Kritik af ny ledelse for præsternes uddannelse

Det Teologiske Fakultet på Århus Universitet. Foto: THOMAS ARNBO Nordfoto

Bestyrelsen for de to pastoralseminarier og Teologisk Pædagogisk Center foreslår en enkelt øverste leder i stedet for som i dag tre rektorer, fordi det er en faglig fordel. En svækkelse, lyder kritik

De tre præsteuddannelser i folkekirken skal have en mere strømlinet ledelsesstruktur. I stedet for at de har hver sin rektor, er forslaget, at der fremover kun skal være en enkelt øverste leder for undervisningen i København, Aarhus og Løgumkloster.

Bestyrelsen i Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, som de to pastoralseminarier i Aarhus og København og Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster hører under, mener, at det er en faglig fordel for de kommende præster med en samlet ledelse af både den praktiske uddannelse og efteruddannelsen. Bestyrelsen har indstillet til minister for ligestilling og kirke Manu Sareen, at ændringerne gennemføres nu.

Men i en kommentar i dagens avis får den nye ledelsesmodel kraftig kritik af tidligere undervisningsdirektør Asger Baunsbak-Jensen.

Der er én stor fejl ved denne konstruktion. Pastoralseminariet i København og i Aarhus og Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster har over mange år udviklet et kulturpræg, som har givet institutionerne en styrke, der ikke kan undgå at blive svækket, hvis denne plan bliver en realitet. En rektor giver en institution et ansigt udadtil og identitet indadtil. Tænk på den flotte række af teologiske personligheder, der som rektorer har tilført kirkelivet så meget, skriver Asger Baunsbak-Jensen.

Bestyrelsesformand og formand for Menighedsrådsforeningen Inge-Lise Pedersen ønsker ikke at gå ind i den diskussion, Asger Baunsbak-Jensen rejser. Ifølge hende er der mange grunde til den foreslåede ændring af den gamle ledelsesstruktur.

LÆS OGSÅ: Rektor: Danmark er et u-land for private universiteter

Hvis man ser på, hvor mange ansatte der er på de tre institutioner, så er det i overkanten at bruge tre forskellige rektorer til at lede undervisningen. Desuden vil tilrettelæggelsen af hele undervisningen blive mere smidig, hvis man under en fælles leder kan trække på de ansatte til både de to pastoralseminarier og til Teologisk Pædagogisk Center. Det gjorde man også før, men så var der et indbyrdes regnskab på medarbejderenes tid, der skulle administreres mellem tre institutioner i stedet for, som vi har foreslået, under en samlet ledelse, siger Inge Lise Pedersen som understreger, at ændringen ikke er en spareøvelse.

Historisk har de tre institutioner, pastoralseminarierne i Aarhus og København og Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, udviklet sig ved knopskydning, påpeger Inge Lise Pedersen.

Derfor er vores forslag at forenkle ledelsesstrukturen for at gøre den mere smidig og udnytte ressourcerne bedre. Hvis de samme muligheder for undervisning og efteruddannelse af præster skulle være oprettet i dag, var der ingen, som ville have lavet tre forskellige, små institutioner. Jeg mener, at det er en faglig fordel at samle alle uddannelserne under den samme ledelse, siger Inge Lise Pedersen.

Ændringerne medfører, at de tre institutioner skal have en overordnet strategisk leder med en faglig leder på hver af de tre uddannelsesinstitutioner, men altså ikke tre rektorer som i dag. I den nye struktur skal desuden indlejres folkekirkens nye forskningsenhed, et videns- og studiecenter, der som beskrevet i Kristeligt Dagblad fra i år modtager penge til oprettelsen.

Præsternes uddannelse