Prøv avisen

”Alvorlig kritik” af ulovlig omgang med kirkelige persondata

”Vi følger sagen, fordi vi mener, den har principiel betydning. Der er principielt knap 13.000 menighedsrådsmedlemmer og et par tusinde præster, der kan være registreret med personfølsomme oplysninger i CVR-registeret,” siger Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Foto: Leif Tuxen

Menighedsrådsmedlemmer står opført med personfølsomme oplysninger i register under Erhvervsstyrelsen. Problemet kan ramme op til 13.000 menighedsrådsmedlemmer

Oplysninger om danskeres identitet kræver særdeles forsigtig behandling ifølge EU-regler for persondata. Det er en af grundene til, at Landsforeningen af Menighedsråd nu langer ud efter Erhvervsstyrelsen, som har offentliggjort personfølsomme informationer om et tidligere menighedsrådsmedlem i Hornstrup Kirke i Østjylland, og han har klaget over fremgangsmåden.

Fejlen er sket i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som Erhvervsstyrelsen står for, og hvor man samler oplysninger om menighedsrådsmedlemmer, der er registreret som såkaldt reelle ejere af lokale kirkebygninger.

Datastyrelsen udtaler ”alvorlig kritik” af omgangen med de personlige data fra Erhvervsstyrelsens side.

”Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen,” lyder det i et brev fra Datastyrelsen til Erhvervsstyrelsen fra den 21. marts 2019.

Det tidligere menighedsrådsmedlem fik offentliggjort sit navn, sin adresse og religiøse overbevisning i CVR-registeret, hvor han sammen med resten af Hornstrup menighedsråds medlemmer stod registreret som ejer af ”Hornstrup Kirkekasse”, der med denne betegnelse står opført i CVR-registeret som juridisk og økonomisk instans i Hornstrup Kirke.

Da det tidligere menighedsrådsmedlem kontaktede Datastyrelsen, fik han ifølge it-mediet Version 2 at vide, at der ikke var noget problem. Erhvervsstyrelsen vurderede, at den havde pligt til at registrere navn, bopæl og cpr-nummer på Hornstrup Kirkes menighedsrådsmedlemmer for at have dem stående som ”reelle ejere” af Hornstrup Kirkekasse i CVR-registeret. Erhvervsstyrelsen skønnede nemlig dengang, at Hornstrup Kirkekasse var omfattet af fondsloven.

Men da Erhvervsstyrelsen senere kontaktede Civilstyrelsen for at finde ud af mere om emnet, fik man at vide, at kirkekassen ikke var omfattet af fondsloven.

”Civilstyrelsen har ved udtalelse af 3. januar 2019 oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at Hornstrup Kirkekasse ikke er en fond i fondslovens forstand, og at institutionen således ikke i medfør af fondsloven er omfattet af pligten til registrering af reelle ejere,” står der i kritikken fra Datatilsynet.

Ifølge formand for Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard er det tidligere menighedsrådsmedlem næppe den eneste, der står som ejer af en kirke eller en kirkekasse i CVR-registeret.

”Vi følger sagen, fordi vi mener, den har principiel betydning. Der er principielt knap 13.000 menighedsrådsmedlemmer og et par tusinde præster, der kan være registreret med personfølsomme oplysninger i CVR-registeret,” siger Søren Abildgaard, der grundlæggende ikke bryder sig om, at menighedsrådsmedlemmerne står anført som ”reelle ejere” af folkekirkens bygninger.

Erhvervsstyrelsen oplyser i en e-mail til Kristeligt Dagblad, at man har erkendt, at det tidligere menighedsrådsmedlem fra Hornstrup Sogn ikke skulle have haft offentliggjort sine persondata.

”Erhvervsstyrelsen har naturligvis ingen interesse i, at der er registreret reelle ejere for enheder, som ikke er forpligtet ved lov til dette. I den konkrete sag har vi naturligvis slettet personen, efter at Civilstyrelsen har taget stilling til, at den pågældende kirkekasse ikke var omfattet af Justitsministeriets lov om fonde,” lyder det i det skriftlige svar, som også åbner for, at kritikken kan få videre konsekvenser.

”Da Civilstyrelsens afgørelse har givet anledning til tvivl om, hvilke enheder der er omfattet af Justitsministeriets lovgivning, og dermed tvivl om, hvilke enheder som skal registrere reelle ejere, har Erhvervsstyrelsen rettet henvendelse til Justitsministeriet med henblik på at få ministeriets stillingtagen hertil,” lyder det fra Erhvervsstyrelsen.

Kristeligt Dagblad har forgæves prøvet at få en kommentar fra Datatilsynet og det tidligere menighedsrådsmedlem, som har klaget.