Kritik efter lukning: DR mangler fokus på tro

Farvel til ”Mennesker og tro” viser igen DR’s nedprioritering af religionsstoffet, siger iagttagere. Folkekirken er medskyldig, siger kender

Kritik efter lukning: DR mangler fokus på tro
Foto: Leif Tuxen.

DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.”

Sådan står der om formidlingen af den kristne kulturarv i Danmarks Radios public service-kontrakt. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad man lever op til det krav i dag.

For de seneste år har flere trosprogrammer fået mindre sendetid, eller de er helt forsvundet fra sendefladen på P1, der for radiobrugere har været kanalen for DR’s primære religionsdækning. Sidste år kom det frem, at P1-programmet ”Religionsrappport” skulle nedlægges, og nu erfarer Kristeligt Dagblad, at endnu en lukning er på vej. Ifølge avisens oplysninger stopper P1-programmet ”Mennesker og tro” ved udgangen af året og erstattes med et andet program, som ikke har et egentligt religionsfokus.

Et egentligt religionsfokus ser man ifølge tidligere programredaktør på DR Mogens Hansen heller ikke i programmet ”Tidsånd”, som i begyndelsen af året erstattede ”Religionsrapport” på P1. Programmet er dobbelt så langt som ”Religionsrapport” og handler om religion og historie, hvilket ifølge Mogens Hansen er en kobling, man ofte ser, når DR i dag skal dække emnet tro.

”Med programmer som ’Tidsånd’ sender DR et signal om, at tro er noget, der hører den historiske fortid til. Det går altså ikke,” siger han.

Mogens Hansen har været med til at forme en række af DR’s tv- og radioprogrammer om tro og religion og har også fulgt udviklingen i stoffets prioritering. Den udvikling kalder han tragisk. For ikke nok med, at programmerne har skiftet indhold. De fylder også mindre i sendefladen.

Det kunne også ses i en opgørelse over DR’s tros- og eksistensprogrammer i radioen, som public service-virksomheden lavede for Kristeligt Dagblad i efteråret 2016. Hvor der i 2005 blev sendt 310 timers radio om tro, eksistens og religion, var antallet faldet til 262 timer i 2015. Det skyldes blandt andet, at længden på nogle programmer er ændret. ”Mennesker og tro” og ”Religionsrapport” blev eksempelvis flyttet og halveret i længde i 2011. Fra begge at ligge søndag blev ”Mennesker og tro” lagt på en onsdag og ”Religionsrapport” tirsdag, begge mindre attraktive sendetidspunkter for dette stof. Derudover gik begge programmer fra at vare en hel time til en halv. Og programmet ”Morgenandagten” blev flyttet fra P2 til DAB-radio og DR 2 i 2012.

Også biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær er kritisk over for udviklingen.

”Hvert menneske rummer både et samfunds- og historieengagement, men den åndelige dimension er også noget, der i høj grad fylder hos os mennesker. Det er vigtigt, at de værdier, som kristendommen har givet os, fortsat bliver drøftet og perspektiveret,” siger han.

Selvom DR har det overordnede ansvar for prioriteringen af trosstof, er folkekirken dog medskyldig i udviklingen, siger Mogens Hansen.

”Historisk set har folkekirken sovet i timen og glemt at byde ind over for medierne. De har ladet DR klare mediedækningen, men nu går den ikke længere. Nu skal de selv stille op til kamp, hvis de vil se trosstoffet blive dækket. For tiden, hvor DR gør kirkens arbejde, er slut.”

Sidste år igangsatte lærer og foredragsholder Lærke Grandjean en online-underskriftsindsamling mod nedlæggelsen af P1-programmerne ”Eksistens” og ”Religionsrapport”. Hun ærgrer sig over, at ”Mennesker og tro” nu også forsvinder.

”Jeg holder af vært Anders Laugesens langsommelighed. Han er på ingen måde tendentiøs, og det er tro, han fokuserer på. Jeg oplever og hører, at andre lyttere også oplever, at de nye programmer gør meget ud af at være hurtige og sjove hele tiden. Men så bliver programmerne overfladiske. DR skal huske at kigge på, hvad mennesker har brug for i livet, i stedet for at løbe efter tidsånden. Vi er i en tid, hvor vi tror, at menneskets fornuft kan alting. Men mennesket i sig selv er ikke nok. Vi skal have tro, håb og kærlighed med.”

I februar 2016 tiltrådte Thomas Buch-Andersen som kanalchef for radiokanalen P1, som han skulle udvikle og forny. Han vil endnu ikke udtale sig om planerne for næste år, men understreger som tidligere, at der ikke sker en nedprioritering af tros-stoffet.