Prøv avisen

Kritik: Europarådet svigter religionsfrihed

Hovedindgangen til Europarådets bygning i Bruxelles. Europarådet får kritik for at opfordre medlemslande til at bekæmpe sekter. Foto: JULIEN WARNAND/ Denmark

Europarådet opfordrer medlemslande til at bekæmpe sekter. Iagttagere advarer imod at lade den hårde franske kurs mod sekter sprede sig til andre lande

Et anslag mod religionsfriheden. Sådan lyder kritikken mod det resolutionsforslag om en styrket indsats mod sekteriske organisationer, som Europarådets parlamentariske forsamling i Strasbourg behandler den 10. april.

Resolutionen og den tilhørende rapport fokuserer især på beskyttelse af børn og mindreårige mod det, som rapporten betegner som sektlignende organisationers grænseoverskridende adfærd. En sådan defineres som forsøg på at skabe, opretholde eller misbruge en tilstand af psykologisk eller fysisk underkastelse, der kan skade barnet fysisk eller psykisk.

Det er det franske medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling, Rudy Salles, som er rapportør på forslaget.

Han er kendt for sin hårde kurs, når det gælder de nye religioner, og det får kritikerne til at frygte, at den franske hardliner-politik mod mindretalsreligioner skal sprede sig til andre lande.

Der er klaget over Rudy Salles for manglende uvildighed på grund af hans nære forbindelser til det franske regeringsorgan mod sekter, Miviludes. Bag klagen står Peter Zöhrer, generalsekretær for Forum for Religionsfrihed i Europa, FOREF, i Wien, som frygter en spredning af franske standarder for religionsfrihed.

LÆS OGSÅ: Fra lukkede sekter til sekularisering og individuel sandhed

Med denne resolution risikerer vi, at flere lande vil indføre lovgivninger som den franske. Det er blandt andet en trussel mod forældres ret til at opdrage børn i deres tro, siger Peter Zöhrer.

Resolutionen, som er blevet vedtaget i Europarådets Jura- og Menneskeretskomité forud for afstemningen i den parlamentariske forsamling, anbefaler medlemslandene at indføre eller styrke lovgivning mod sekters misbrug af psykisk eller fysisk svage personer, og blandt andet holde skarp kontrol med religiøse friskoler og hjemmeskoling.

Disse tiltag er nødvendige, mener Rudy Salles, fordi sekteriske organisationer er i vækst i Europa.

De udnytter krisen, hvor mange mennesker har det svært og føler sig udsatte. Selvudviklingskurser, meditation og lignende kan være skalkeskjul for organisationer, som umiddelbart virker tilforladelige, men hvis hovedsigte udelukkende er at tjene penge. De misbruger tilhængernes sårbarhed for at trække penge ud af dem, siger Rudy Salles.

Danmark er et af de lande, Rudy Salles har i kikkerten på grund af den meget liberale danske holdning til religiøse organisationer.

LÆS OGSÅ: "Ateisten Richard Dawkins minder om en sektleder"

Men det er vigtigt at holde den liberale fane højt, siger sognepræst Tom Thygesen Daugaard, tidligere generalsekretær i det nu nedlagte Dialogcentret, som beskæftigede sig med alternativ religiøsitet.

Netop når det handler om børn, der ikke selv har valgt at tilhøre et åndeligt samfund, kan der dog være grund til at være ekstra på vagt. På den ene side kan det være traumatisk for eksempel at få at vide, at man slipper dæmoner løs med bestemte handlinger. Omvendt kan man heller ikke sige med sikkerhed, at børnene ikke får en god opvækst alligevel. Området er måske underbelyst. Jeg har ikke indtryk af, at sekteriske bevægelser er i vækst i Danmark, men det kan være tilfældet i Østeuropa, som er blevet nye missionsmarker, og hvor den religiøse almenviden er lav, siger Tom Thygesen Daugaard.