Prøv avisen

Folkekirkens højrefløj føler sig trængt efter bispevalg

Valget af Marianne Gaarden som biskop i Lolland-Falsters Stift betyder, at bispekollegiet bliver mere ens og enigt. Det mener sognepræst i Skjern Claus Thomas Nielsen, der selv tilhører folkekirkens mere konservative fløj. Foto: Leif Tuxen

Med valget af ny biskop i Lolland-Falsters Stift får folkekirken et bispekollegie, hvor den konservative kirkefløj er svagt repræsenteret

Da teologisk konsulent Marianne Gaarden blev valgt som ny biskop i går, blev der også føjet et nyt medlem til bispekollegiet, folkekirkens øverste lag af præster, som fører tilsyn med alle andre præster.

Og det er ikke et medlem, der får svært ved at passe ind. Tværtimod betyder valget af Marianne Gaarden som biskop i Lolland-Falsters Stift, at bispekollegiet bliver mere ens og enigt. Det mener sognepræst i Skjern Claus Thomas Nielsen, der selv tilhører folkekirkens mere konservative fløj. Ifølge ham siger valget af endnu en midtsøgende biskop noget vigtigt om folkekirkens situation.

”Grunden til, at der findes biskopper, er for at sikre, at den rette lære forkyndes. Men det kan man ikke sige, at de nuværende biskopper gør. Steen Skovsgaard er formentlig den sidste biskop, der mener, at kristendommen er noget specifikt, og som ikke er teologisk relativist. Derfor er det en milepæl i folkekirkens udvikling, at der nu kun er religiøst relativistiske biskopper ansat – til at opretholde den rette lære vel at mærke,” siger han.

Ifølge sognepræsten har folkekirkens biskopper bevæget sig i en uheldig retning. Det gælder både, da biskoppen over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller forsvarede at tage muslimer med til alters, da daværende biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm sagde, at kristendommen ikke var den eneste vej til Gud, og da et flertal af bispekollegiet var med på at vedtage et vielsesritual for homoseksuelle.

”Steen Skovsgaard var den sidste, der kunne modsige dem og deres relativistiske teologi, omend han alt for sjældent turde det,” siger Claus Thomas Nielsen.

Professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet Kurt Ettrup Larsen mener også, at kirkens højrefløj er svagere repræsenteret efter valget af ny biskop i Lolland-Falsters Stift.

”Den afgående biskop på Lolland-Falster var en af dem, som var kritisk over for vielse af to personer af samme køn. Bispekollegiet vil i det spørgsmål nu blive mere homogent, hvilket også passer godt med den holdning, et flertal blandt præsterne har. Men et ikke ubetydeligt mindretal i folkekirken går ikke ind for vielse af to af samme køn, og den holdning er nu svagere repræsenteret i bispekollegiet. I værste fald kan konsekvensen være, at man overser mindretallet på kirkens højrefløj,” siger Kurt Ettrup Larsen.

Han mener dog, at der i Danmark er tradition for at vise rummelighed og respekt, og at folkekirken indtil nu har været omhyggelig med at tilgodese mindretallene.

”Sådan er det også med spaghettigudstjenester og andre liturgiske tiltag, at hvad enten biskoppen synes, det er en genial idé eller ej, så skal der skabes plads i stiftet til både den ene og den anden holdning, så længe det er inden for kirkens evangelisk-lutherske bekendelses rammer. Så nu skal det vise sig, hvordan den nye biskop agerer,” siger han.

Elof Westergaard, der er biskop i Ribe, er ikke enig i, at bispekollegiet nu peger for meget i samme retning.

”Man har ofte for meget fokus på, hvor ens vi er. Men jeg mener, at der er mange forskelle, og jeg mener ikke, at kritikken omkring den teologiske ensretning i bispekollegiet er korrekt. Både teologisk og rent praktisk er der mange forskelle på, hvad vi gør, og hvad vi er optaget af.”

Han peger på bispekollegiets forskellige baggrunde som eksempel på et punkt, hvor de adskiller sig fra hinanden. For eksempel kommer han selv fra en baggrund som provst i Silkeborg, mens biskoppen i Viborg Stift Henrik Stubkjær har baggrund i Folkekirkens Nødhjælp.

”Noget, vi alle i bispekollegiet har tilfælles, er, at vi er drevet af en kærlighed til folkekirken og den rummelighed, som her er til stede. Jeg mener ikke, at de mere konservative medlemmer af folkekirken er dårligt repræsenteret, idet vi biskopper står værn om præsternes samvittighedsfrihed,” siger Elof Westergaard.