Kirkeordfører: Ingen faglig begrundelse for at totallukke kirker

Venstres kirkeordfører bad om den sundhedsfaglige begrundelse for kirkers nedlukning, men den findes tilsyneladende ikke, siger hun

"Jeg forstår stadig ikke, hvorfor kirkerne skal være hårdere ramt end alle andre steder, hvor man må samles op til 10 personer," siger venstres kirkeordfører Louise Schack Elholm Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Særligt ét spørgsmål har ligget mange på sinde i den måned, hvor landets kirker nu har været lukket på grund af coronakrisen: Hvad er den sundhedsfaglige begrundelse for, at man ikke må gå ind i kirkerummet, tænde et lys og bede en bøn, når man må gå i Føtex og Harald Nyborg?

Det forsøgte Venstres kirkeordfører, Louise Schack Elholm, at få svar på ved at sende et spørgsmål til kirkeminister Joy Mogensen (S). Forleden kom der svar fra ministeren, der henviste til et andet svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Her redegjorde man for regeringens strategi i kampen mod coronavirussen og henviste til, at man bør aflyse større offentlige arrangementer og mindske sociale aktiviteter. Intet sted i svaret var der henvisning til kirkerne, og intet sted var der en forklaring på, hvorfor kirkerne ikke engang må huse mindre forsamlinger på under 10 personer. Efter at have læst det er Louise Schack Elholm ikke blevet klogere på, hvorfor det ikke kan komme på tale at lukke kirken op for et begrænset antal besøgende.

”Jeg havde forventet, at der ville stå noget om kirkerne specifikt i det svar, når nu netop kirkerne er så hårdt reguleret, at ikke engang et mindre antal personer må gå ind og tænde et lys og bede en bøn. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor kirkerne skal være hårdere ramt end alle andre steder, hvor man må samles op til 10 personer. Jeg vil appellere til ministeren om at forberede muligheden for at åbne kirkerne igen til enlig bøn, så længe de selvfølgelig overholder Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer,” siger hun.

Ministersvaret undrer også Mikael Wandt Laursen, der er generalsekretær i Frikirkenet. Her har de efterspurgt muligheden for at åbne kirkerne for arrangementer på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

”Kirkeministerens svar giver ikke en begrundelse for, hvorfor kirkerne stadig er lukket ned. Argumentationen svarer til den, man brugte, da man lukkede landet ned. Men det er jo en anden situation nu. Vi er selvfølgelig solidariske med resten af samfundet, men vi oplever, at der er troende og søgende folk, som har et stort behov for at mødes i en kirke fysisk. Derfor må der altså være bedre og mere klare sundhedsfaglige argumenter, hvis kirkerne fortsat skal være lukkede efter den 10. maj,” siger han.

Heller ikke sognepræst i Nødebo Sogn i Nordsjælland Eva Holmegaard Larsen kan se den sundhedsfaglige begrundelse for at lukke kirker helt ned. Ud over at være sognepræst er hun teologisk konsulent i Helsingør Stift og mener, at folkekirken har været for hurtig til at acceptere at blive sat i samme kategori som biblioteker, museer og andre offentlige kulturinstitutioner, der er blevet pålagt at lukke ned.

”Man har kun tænkt kirken som et sted, hvor vi holder gudstjenester, og ikke som et sted, hvor mennesker kommer for at finde trøst og fred og samle tankerne. Det burde have været mere tydeligt i vores selvforståelse, at kirken er en del af det åndelige beredskab netop i krisetid. Derfor må vi hurtigst muligt få lukket op for kirkerne, så folk kan komme ind og holde andagt og bede en bøn, så længe de selvfølgelig overholder reglerne om at holde afstand. Svaret fra kirkeministeren vidner om, at der ikke er noget argument for, at kirkerne skulle være helt lukket,” siger hun.

Formand i provsteforeningen Peter Birch ser også frem til, at kirkedøren kan åbnes på klem. Men han holder fast i, at man må støtte sig til de sundhedsfaglige begrundelser, der kommer fra myndighederne, inden man kræver en større åbning.

”Vi er nødt til at bruge de sundhedsfaglige vurderinger som pejlemærke for ikke at lukke kirkerne op for tidligt. De nyeste vejledninger lyder imidlertid, at vi så småt kan begynde at genåbne samfundet, og det må jo også indebære kirkerne. Det hilser jeg velkommen, for vi ser jo alle frem til at kunne fejre gudstjeneste sammen igen,” siger han.

Peter Birch er desuden uenig i, at kirken ikke burde have accepteret at komme i kategori med offentlige kulturinstitutioner.

”Det er ikke os selv, der har bestemt, hvilken kategori vi kom i. Årsagen til, at vi er i denne specielle kategori, er, at der er en særlig smittefare, fordi man opholder sig der i længere tid. Du går jo ikke ind i et byggemarked og sætter dig og synger salmer i en god times tid,” siger han.