Prøv avisen

Kritik: Kirkeministeriet burde have udvist større sparsommelighed

”Jeg er temmelig forarget over det her gyldne håndtryk. Man skal jo huske på, at det er betalt af medlemsbidrag fra folkekirkeskatteyderne," siger Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe. Arkivfoto. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Stiftskontorchef i Lolland-Falsters Stift fik pensionsindbetaling på sekscifret beløb, kort før hun gik på pension sidste år. Det møder kritik fra Rigsrevisionen og fra kirkeordførere

278.000 kroner. Så meget ekstra fik Helle Samson, tidligere stiftskontorchef i Lolland-Falsters Stift, indbetalt kort før, hun blev pensioneret sidste år. Pengene stammer fra Fællesfonden, som er folkekirkens fælles kasse. Fællesfonden er finansieret af landskirkeskatten.

Folkekirken har flere gange fået kritik for at ødsle med pengene. Og nu viser Rigsrevisionens gennemgang af det seneste statsregnskab, at Kirkeministeriet har indbetalt et ekstraordinært pensionstilskud til en stiftskontorchef på vej på pension.

I sin revision af statsregnskabet for 2015 giver Rigsrevisionen, statens revisionsmyndighed, en særlig anmærkning til den ekstraordinære pensionsindbetaling:

”Kirkeministeriet har dermed afholdt en udgift, uden at der har været en forpligtelse hertil, og uden at der er udsigt til at få en egentlig modydelse for udgiften. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Kirkeministeriet i højere grad burde have udvist sparsommelighed i sagen,” skriver Rigsrevisionen.

Kirkeministeriet oplyser, at indbetalingen var et personalepolitisk tiltag:

”Det var et tiltag, som vi mente, at der var hjemmel til i Finansministeriets regler,” siger Rasmus Paaske Larsen, chefkonsulent i Kirkeministeriet.

Men på Christiansborg er der hos Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe, forargelse over pensionsindbetalingen:

”Jeg er temmelig forarget over det her gyldne håndtryk. Man skal jo huske på, at det er betalt af medlemsbidrag fra folkekirkeskatteyderne. Folkekirken skal ikke kendes på et ekstravagant pengeforbrug og efterligne erhvervslivet. Det vil stå i kontrast til kristendommens budskab om ydmyghed,” siger Christian Langballe, der også er sognepræst i Tjele og Nørre Vinge Sogne og Viborg Domsogn.

Der er tale om en ekstraordinært stor pensionsindbetaling, vurderer professor Per Nikolaj Bukh, som forsker i offentlig ledelse og økonomistyring ved Aalborg Universitet.

”Når Rigsrevisionen fremhæver indbetalingen i beretningen, så viser det, at indbetalingen ikke er udtryk for den sparsommelighed, man skal vise i den offentlige sektor. I den offentlige sektor er der knyttet helt faste lønforhold til stillinger, og så kan man ikke skønsmæssigt give en særlig pensionsindbetaling, der ikke vedrører en fremtidig arbejdsindsats. Det er svært at forsvare, at en medarbejder skal have en så stor pensionsudbetaling, medmindre man kan forvente, at alle medarbejdere i folkekirken skal have en ekstra pensionsindbetaling på næsten 300.000 kroner, men så er vi jo ude på et skråplan. Bemærkningen fra Rigsrevisionen er et vink med en vognstang. Der er tale om en dum sag,” siger Per Nikolaj Bukh.

Det særligt bemærkelsesværdige er ifølge kirkeordfører Karen Klint fra Socialdemokratiet, at pengene til pensionsindbetaling stammer fra Fællesfonden og landskirkeskatten:

”Det er overraskende, at man har valgt at bruge Fællesfonden midler på personale. Skal man honorere personale i stiftet, må det være inden for stiftets lønbudget og ikke for fællesfondsmidler. Jeg mener godt, at man kan sætte spørgsmålstegn ved den prioritering,” siger Karen Klint.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) tager kritikken fra Rigsrevisionen til efterretning:

”Hvis det er kritisabelt, så skal der rettes ind, og så skal vi sørge for, at det ikke sker igen,” siger Bertel Haarder.

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med både Helle Samson og Lolland-Falsters Stift, men ingen af parterne har ønsket at kommentere den ekstraordinære pensionsindbetaling.