Prøv avisen

Kritik: Metro vil belaste fredet kirkegård

Projektet med at bygge en underjordisk metro på Assistens Kirkegård har lige siden planerne kom frem i 2007 været omdrejningspunkt for en debat om etik i forhold til både de døde, som skulle fjernes, og de levende, som fortsat skal kunne have et gravsted på en meningsfuld måde. Foto: Pelle Rink

Der er åbnet for et nyt kapitel i striden om Assistens Kirkegård i København. Nu frygter lokale borgere for freden omkring historiske og nuværende gravsteder, hvis der bliver fri adgang mellem den nye metro og kirkegården. Sagen er indbragt for Fredningsnævnet

Assistens Kirkegård i København er egentlig fredet. Men nu stilles der igen spørgsmål ved, om freden kan bevares, når den nye metro, som ligger i et hjørne af kirkegården, tages i brug i 2018, og lokale borgere har klaget til Naturfredningsnævnet.

Stridens kerne er fire porte, som skaber adgang mellem metroen og Assistens Kirkegård til de kommende passagerer. Modstandere frygter, at trafikken ud og ind vil gå ud over freden omkring de historiske og nye gravsteder og ødelægge det unikke anlæg, som rummer en lang række af Danmarks kultur- og naturvidenskabelige personligheders gravsteder og en sjælden rekreativ natur.

Tilhængerne mener derimod, at muligheden for at komme ned i metroen ved at spadsere over Assistens Kirkegård blot vil give endnu flere danskere en enestående oplevelse.

Metroselskabet regner med, at 10.000 mennesker om dagen vil bruge metroen ved Nørrebros Runddel.

”Når der er fri adgang mellem metro og kirkegård vil det betyde, at både gående og cyklende i et stort tal vil færdes frem og tilbage også på den aktive del af kirkegården,” siger næstformand i Nørrebro Lokaludvalg Lars Vestergaard Christiansen, som mener, at en åben adgang vil ødelægge kirkegårdens særlige karakter.

Lokaludvalget har derfor protesteret i et høringssvar til Fredningsnævnet for København.

”Vi skal huske, at der også fortsat er pårørende, som skal besøge og passe deres gravsteder i fred og ro. For at tage det nødvendige hensyn til både de borgere, som oplever parken kirkehistorisk og rekreativt, og dem, som har gravsteder, er den eneste løsning, at metroen kun er åben ud mod gaderne og ikke mod kirkegården. Hvis det giver metroen problemer, viser det bare, at der er tale om noget af en molbohistorie. Metroen skulle aldrig være placeret på en kirkegård,” siger Lars Vestergaard Christiansen.

Projektet med at bygge en underjordisk metro på Assistens Kirkegård har lige siden planerne kom frem i 2007 været omdrejningspunkt for en debat om etik i forhold til både de døde, som skulle fjernes, og de levende, som fortsat skal kunne have et gravsted på en meningsfuld måde.

Leder af Kulturcentret Assistens Gitte Lunding har sin daglige gang på kirkegården. Hun ønsker ikke, at den daglige adgang mellem metro og kirkegård skal være åben.

”Vi har optalt, at der faktisk på nuværende tidspunkt færdes 10.000 mennesker på forskellig vis ud og ind ad kirkegården. Hvis det tal blev kraftigt forhøjet, vil det betyder yderligere belastning og slid på kirkegården. Jeg tror egentlig, at de lokale beboere vil respektere kirkegården og lade være med at smide affald på vej til metroen. Men der kan jo færdes alle mulige andre mennesker over kirkegården, og man kan jo se for sig, at cykler parkeres op ad monumenter og gravsten. I det hele taget skulle metroen aldrig være bygget på kirkegården,” siger Gitte Lunding.

Danmarks Naturfredningsforening ser imidlertid positivt på en åben adgang mellem kirkegård og metro. Det forklarer Birgitte B. Ingrisch, der er souschef og fredningsplanlægger i Naturfredningsforeningen.

”Det vil være naturligt at kunne gå fra metroen og ind på kirkegården og omvendt. Det vil være ulogisk at skulle gå en omvej. Jeg tror, at det er en god mulighed for, at endnu flere mennesker kan nyde det enestående område, som Assistens Kirkegård er. Jeg er ikke bange for, at kirkegården bliver overrendt, og cykler folk, når det er forbudt, er det jo en sag for politiet,” siger Birgitte B. Ingrisch.

Viceadministrerende direktør i Metroselskabet Anne-Grethe Foss forsikrer, at selskabet gør sit yderste for, at samspillet mellem metroen og den aktive kirkegård og park bliver bedst muligt. Når metroen er i drift, vil der derfor være opført et hegn mellem metro og kirkegård med fire låger.

”Vi arbejder efter retningslinjer, som siger, at når kirkegården er åben, kan man herfra gå ind til metroen gennem hegnet. Når kirkegården er lukket, vil adgangsportene også være låst,” siger Anne-Grethe Foss, som tilføjer, at Metroselskabet ikke bestemmer åbnings- og lukketider for adgangsportene ind til kirkegården.

Københavns Kommune opererer med, at Assistens Kirkegård i fremtiden også skal være park.

”Når kirkegården er blevet til park engang i fremtiden, vil det midlertidige hegn blive fjernet, så metrostationen ligger i en park. Den del af hegnet, som vender mod kirkegården, vil blive bibeholdt,” siger Anne-Grethe Foss, som ikke forventer, at Assistens Kirkegård som anlæg vil blive udsat for en markant øget belastning på grund af metroen.

”Langt de fleste passagerer ventes at komme til og fra metrostationen via hovedindgangen ud mod Nørrebros Runddel. Men selvfølgelig kan det ikke udelukkes, at nogle vil bruge kirkegården som genvej til metroen, når kirkegården er åben. Jeg har selv en datter, der bor i nærheden af Assistens, og jeg nyder ligesom mange andre at spadsere på området. Kirkegården anvendes til mange forskellige formål, og mon ikke der blandt de kommende brugere af metroen vil være folk, der vil nyde at gå turen til eller fra metrostationen gennem Assistens?”, siger hun.

Her på Assistens Kirkegård vil Metroselskabet opføre et nyt hegn, som skal gå rundt om den nye metroplads, som er klar til drift i 2018. Hegnet forsynes med fire indgangslåger, så man kan gå fra kirkegården ind til metroen. Det vækker kritik. - Foto: Leif Tuxen
Her på Assistens Kirkegård vil Metroselskabet opføre et nyt hegn, som skal gå rundt om den nye metroplads, som er klar til drift i 2018. Hegnet forsynes med fire indgangslåger, så man kan gå fra kirkegården ind til metroen. Det vækker kritik. - Foto: Leif Tuxen