Kritik: Svensk kirke svigter kristne flygtninge

På trods af dokumenteret kristenforfølgelse i Mellemøsten og på asylcentre i Sverige vil Svenska Kyrkan ikke støtte kristne bosteder for flygtninge eller anerkende forfølgelsen i Mellemøsten som folkedrab

”Evangeliet er radikalt. Jesus prædikede lighed, solidaritet og retfærdighed. De kristne har et ansvar for at efterleve det budskab (“) Hvem skal støtte de kristne flygtninges ret til at dyrke deres tro i Sverige, hvis Svenska Kyrkan ikke har tænkt sig at gøre det,” kritiserer svensk forfatter. Foto: Leif Schack-Nielsen

Efter i hjemlandet at have siddet i fængsel for sin kristne tro endte en asylansøger i Sverige for nylig på et asylcenter med radikale islamister med trusler, had og udstødelse til følge.

Sagen er et af en lang række eksempler, hvor kristne asylansøgere i Sverige er blevet truet på livet og lagt for had i et land, hvor de troede, de var i sikkerhed. For at sætte en stopper for forfølgelsen vil en gruppe menneskerettighedsaktivister oprette et asylcenter kun for kristne.

Det afviser Svenska Kyrkan dog indtil videre at støtte, og kirken vil heller ikke anerkende Islamisk Stats systematiske drab af kristne i Mellemøsten som folkedrab. Dette til trods for, at Europa-Parlamentet har anerkendt drabene som folkemord på kristne og andre religiøse minoriteter.

I avisen Dagens Nyheter kritiserer forfatter og ph.d. i teologi Ann Heberlein kirken for ikke at stille op for de kristne.

”Evangeliet er radikalt. Jesus prædikede lighed, solidaritet og retfærdighed. De kristne har et ansvar for at efterleve det budskab (“) Hvem skal støtte de kristne flygtninges ret til at dyrke deres tro i Sverige, hvis Svenska Kyrkan ikke har tænkt sig at gøre det,” lyder det.

Kirken henviser i internationale sammenhænge til, at man ikke vil lægge særlig vægt på forfølgelse af kristne - med henvisning til, at også andre minoriteter er udsatte. Det samme gælder i forhold til asylansøgerne i Sverige, fortæller Sofia Sjöberg, der er ansvarlig for flygtningeområdet i Svenska Kyrkan.

”Vi anerkender, at der er problemer med forfølgelse af kristne, og det skal tages alvorligt, men vi vil ikke rette vores hjælp til én gruppe med én bestemt tro. Det er en grundlæggende tanke, at vi ikke gør forskel på mennesker, og det gælder også, når det handler om flygtninge,” siger hun.

Sofia Sjöberg mener, at en bedre løsning end adskilte bosteder for udsatte kristne minoriteter er at uddanne personalet bedre i at håndtere religiøse konflikter. På samme måde som personalet på visse asylcentre er uddannede i at håndtere seksuelle minoriteter. Hun frygter, at separate bosteder for kristne og andre grupper vil puste til polariseringen.

”Vi skal stræbe efter, at folk kan leve side om side, og hvis man adskiller dem som asylansøgere, er der risiko for, at konflikterne bliver endnu større, når de møder hinanden ude i samfundet. Vi skal ikke biddrage til segregeringen, men bygge bro,” siger hun.

Elisabeth Sandlund, der er debatredaktør og lederskribent på den kristne avis Dagen, er uenig med kirkens håndtering af de forfulgte kristne.

”Vi skal sætte hårdt mod hårdt. Det er fuldstændigt absurd, at kristne, der er flygtet fra had, skal være utrygge, når de kommer til Sverige. Her har vi religionsfrihed, og det betyder, at man skal beskyttes, hvis man oplever forfølgelse. Man skal sætte ind og straffe tydeligt, hvis man bryder med vores grundlæggende værdier. Det skal have konsekvenser,” siger Sandlund.

Hun mener særligt, at kirkens argument om, at adskillelse vil øge polariseringen, er skudt forkert.

”Det er ikke ideelt med adskilte bosteder, men når kristenforfølgelse er så udbredt, som den seneste række sager viser, er der et problem, og den kristne kirke må påtage sig sit ansvar. Spørgsmålet er det samme, som hvis et barn mobbes. De kristne er ofre og skal ikke sendes rundt mellem forskellige asylcentre, men have beskyttelse, og det burde kirken kunne forstå,” siger hun.

Sveriges udlændingestyrelse, Migrationsverket, vil ikke støtte et center kun for kristne.