Prøv avisen

Kritik: Vatikanet bør føre nultolerance over for pædofile præster

I 2010 fik de katolske kirker i alle lande en frist på to år til at indføre procedurer for systematisk anmeldelse i tilfælde af anklager om seksuelt misbrug af børn. Foto: Kennet Havgaard/ Denmark

Den katolske kirke har styrket indsatsen mod præsters sexmisbrug af børn. Men ifølge katolske kritikere håndteres kravet om nultolerance over for pædofile præster ikke lige godt i alle lande

Vatikanet kunne være mere håndfast i sin politik over for præster, der gør sig skyldige i seksuelt misbrug af børn.

Det mener flere katolske kommentatorer, efter at FNs Komité for Børns Rettigheder har kritiseret pavestolen for at beskytte pædofile præster mod at blive stillet for en domstol, for eksempel ved at forflytte dem i tilfælde af overgreb.

Vatikanet har godt nok foretaget en kovending siden 2001, hvor pave Johannes Paul gav Kongregationen for doktrin og tro, ledet af den kommende pave Benedikt, myndighed til at gribe ind over for pædofile præster. Pave Benedikt indførte en politik om nultolerance over for pædofilimistænkte præster, der i princippet skal fjernes fra præstegerningen.

I 2010 fik de katolske kirker i alle lande en frist på to år til at indføre procedurer for systematisk anmeldelse i tilfælde af anklager om seksuelt misbrug af børn.

LÆS OGSÅ: Brasiliansk slumkøkken i Vatikanet

Og i december nedsatte pave Frans en intern kommission, der kan kulegrave pædofilikrisen og udarbejde nye retningslinjer.

Den stramme linje har allerede fået konsekvenser for de skyldige præster. Den 18. januar i år oplyste Vatikanet, at 400 præster blev frataget deres funktioner i Benedikts tid som pave. For eksempel trådte ærkebiskoppen i Boston tilbage fra sit embede efter at have dækket over pædofile præster i en af de største misbrugsskandaler i den katolske kirke.

I december blev præsten i den italienske by Como, Marco Mangiacasale, desuden sat fra præstegerningen efter anklager om misbrug af mindreårige piger før dommen på tre et halvt års fængsel er blevet endeligt stadfæstet. Men trods denne oprustning er der stadig huller i nultolerancen, mener kritikerne.

Sidste sommer blev den pavelige nuntius, Vatikanets diplomatiske repræsentant svarende til en ambassadør, i Den Dominikanske Republik diskret hentet til Rom efter mistanker om seksuelt misbrug.

Han vil blive sat for en katolsk domstol, hvis afgørelser ikke er tilgængelige for offentligheden, og intet tyder på, at han vil blive stillet for en civil domstol. Visse landes katolske kirker, herunder især den italienske bispekonference, har afvist at kræve systematisk anmeldelse af præster, der mistænkes for pædofili.

Det er fint, at pave Benedikt indførte strammere retningslinjer, skriver jesuitten Thomas Reese, der er seniorkommentator ved National Catholic Reporter i USA.

Men nu skal Vatikanet sørge for, at de også bliver overholdt. Biskop Robert Finn i Kansas er blevet dømt for at have tiet om seksuelt misbrug. Han er stadig biskop. Og den italienske bispekonference skal have besked på at følge reglerne om anmeldelse.

Lederen af den italienske bispekonference, Nunzio Galantino, har erklæret, at gejstlige ikke kan forventes at angive deres egne præster.

Det viser, at det stadig vil være op ad bakke at gennemføre nultolerance-politikken, skriver den anerkendte amerikanske katolske kommentator John L. Allen i avisen Boston Globe.

Andre peger på, at denne tøven kan være legitim.

Hver kirke må tilpasse sig sit lands lovgivning, påpeger den italienske religionssociolog, Massimo Introvigne.

Man kan ikke have fælles regler for alle, og det er legitimt at beskytte præster mod eventuelle falske og ubegrundede anklager. Det afgørende er, at Vatikanets indsats har virket. Der har kun været ganske få nye sager i de seneste 10 år, siger han.

Men Vatikanet synes selv at være opmærksom på, at indsatsen stadig kan styrkes.

Ærkebiskoppen af Boston, Patrick OMalley, som aktivt har bekæmpet seksuelt misbrug i den amerikanske kirke, har udtrykt skuffelse over, at FN-rapporten overser de fremskridt, den katolske kirke har gjort.

Men, tilføjer han i dagbladet Boston Globe, det er vigtigt, at kirken drager biskopperne til ansvar, når de svigter politikken om nultolerance.