Kritikere: Højredrejning har fat i det danske asamiljø

Landets største trossamfund for asatroende er præget af fløjkampe. Flere medlemmer og grupper har meldt sig ud i protest mod det, de beskriver som en nationalistisk strømning

Modemanden Jim Lyngvild er både asatroende og erklæret DF'er med hang til nationalistiske værdier.
Modemanden Jim Lyngvild er både asatroende og erklæret DF'er med hang til nationalistiske værdier. Foto: Sonny Munk Carlsen.

Nationalsindede kræfter får stadigt større indflydelse i det danske asamiljø.

Det hævder flere personer, der i protest har meldt sig ud af hovedorganisationen Forn Sidr, som er et anerkendt trossamfund med 600 medlemmer.

Højredrejning af asamiljøet

Trine Lindhardt Roux er tidligere bestyrelsesmedlem i og nuværende medlem af Forn Sidr. Hun beskriver en udvikling, hvor flere yderligtgående højreorienterede er kommet til på bekostning af tidligere medlemmer og har trukket dele af det danske asamiljø i det, hun beskriver som en klar nationalistisk retning.

”Vi har igennem de seneste år oplevet, at flere fra det nationalistiske miljø har forsøgt at få indflydelse i det danske asamiljø. Det sker på meget forskellige måder. Nogle af dem taler meget om genetik og blodsbånd, mens andre har forsøgt at spænde asa-troen for en politisk vogn og kritisere det multikulturelle samfund og især islam. Det har mange i asamiljøet ikke brudt sig om, og de har derfor forladt Forn Sidr.”

Danny Johansen er medlem af Nordisk Tingsfællig, en gruppe, som i 2010 brød med Forn Sidr netop i protest mod den højredrejning, de mente fandt sted.

”Vi forlod Forn Sidr, fordi der skete en højredrejning i miljøet, hvor grupper, som førte en meget politisk og aggressiv tone mod eksempelvis islam, kom til at dominere. Det ønskede vi ikke at være en del af, for vi mener ikke, at politik og religion skal blandes sammen.”

Asagrupper tager afstand til Forn Sidr

Senest har Solbjerg Blótlaug, en asagruppe, der hører til i København, meddelt, at de ikke længere vil være del af Forn Sidr. Den officielle forklaring er, at de ikke får noget positivt ud af at være tilknyttet Forn Sidr.

Björg Sigrid Lund er tilknyttet et af de største danske asa-lav Harreskovens Blótgilde, som har 60 medlemmer. Ifølge hende begyndte udviklingen omkring 2005, hvor flere asagrupper oplevede større interesse fra personer med nationalistiske politiske overbevisninger.

Det fik flere af asagrupperne til officielt at tage afstand fra politiske budskaber. I Forn Sidrs vedtægter beskriver trossamfundet da også sig selv som apolitisk og ikke-missionerende. Desuden står der eksplicit, at ”nazistisk virksomhed samt brug af hedenske symboler i nazistisk øjemed ikke er foreneligt med medlemskab af Forn Sidr”.

Formuleringer som disse går igen på mange af asa- lavenes hjemmesider, der advarer om, at racisme ikke er tilladt.

Politik og religion

Et af de asalav, der bliver beskyldt for at have en politisk dagsorden, er Hefjendur. Gruppen blev oprettet i 2007 af Morten Tirssøn Mathisen og Starkad Storm, og i 2009 blev det en del af Forn Sidr. Siden da har de ifølge Trine Lindhardt Roux fået betydelig indflydelse i Forn Sidr:

”Ud over at Forn Sidr har ændret sig i, takt med at flere meldte sig ud, har Hefjendur været dygtige til at rekruttere og gøre opmærksom på sig selv. Hefjendurs medlemmer er nogle af de mest engagerede i asamiljøet, og de to stiftere, Morten Tirssøn Mathisen og Starkad Storm, er yderst intelligente og karismatiske. Det har alt sammen været med til at øge deres indflydelse i Forn Sidr.”

Men man kan ikke kalde Hefjendur for nationalistisk, ikke engang højreorienterede, mener medstifter af Hefjendur Morten Tirssøn Mathisen. Ifølge ham fylder det politiske i det hele taget meget lidt i gruppen.

”Vi er etnopluralister, og vi tror på magterne, jorden og folket. Det betyder, at vi tror på guder, på at mennesket udgøres af arv, kultur og miljø og derfor har ret til sit eget land. Men det vigtigste for os er menneskets åndelighed. Og det betyder ikke, at vi går ind for segregation, tværtimod ser vi forskellighed som noget godt,” forklarer Morten Tirssøn Mathisen og uddyber, at Hefjendur ikke har et specifikt ærinde mod muslimer, men mod alle religioner, der kun bekender sig til én gud.

”Vi er antimonoteister. Det betyder, at vi er imod alle religioner med én gud, det vil sige kristendommen, islam og jødedommen, som destruerer oprindelige kulturer og underlægger sig dem. Det er totalitære kræfter på samme måde som nazisme og kommunisme, og vi tager afstand fra alle totalitære kræfter.”

Kritik mod AFA

Hefjendur er ikke den eneste gruppe, der beskyldes for højreradikalisme. Den samme kritik rettes imod AFA, en dansk forgrening af det amerikanske hedningeforbund Asatru Folk Assembly, som også er medlem af organisationen Forn Sidr.

Ifølge deres kritiker Björg Sigrid Lund indledte AFA og Hefjendur et samarbejde, hvor de bakkede hinanden op for at styrke deres indflydelse inden for Forn Sidr yderligere.

Det afviser Morten Tirssøn Mathisen. Han hævder, at gruppen ikke er interesseret i øget magt.

”Vi har nogle medlemmer af Hefjendur, som også kommer i AFA Scandinavia, men ud over det har vi ikke noget samarbejde. At vi har fået større indflydelse skyldes, at vi er den gruppe, som gør mest for det danske asasamfund, ikke andet. Det er der nogle, som er utilfredse med. De vil derfor tillægge os motiver, vi ikke har. Vi har ingen interesse i øget magt i Forn Sidr eller om at dreje det i en given retning, og i de sidste tre år har der ikke været konflikter i Forn Sidr.”