Kropsbøn er på vej frem

Den norske meditationslærer Øyvind Borgsø er på turné i Danmark med ”Bøn i bevægelse”. ”Jeg vidste ikke, at jeg kunne bruge kroppen til at kommunikere med Gud,” siger deltager

Under ”Bøn i bevægelse” guider meditationslærer Øyvind Borgsø deltagerne gennem åndedræts- og kropslige øvelser, alt imens der siges kristne bønner og korte bibelske passager. Her gæster ”Bøn i bevægelse” for første gang Svendborg, hvor programmet foregår i den lokale pinsekirke. -
Under ”Bøn i bevægelse” guider meditationslærer Øyvind Borgsø deltagerne gennem åndedræts- og kropslige øvelser, alt imens der siges kristne bønner og korte bibelske passager. Her gæster ”Bøn i bevægelse” for første gang Svendborg, hvor programmet foregår i den lokale pinsekirke. - . Foto: Mathias Christensen/Scanpix.

For kristne, som har det godt med at sidde stille på kirkebænken og modtage Guds ord, vil ”Bøn i bevægelse” givetvis være en stor mundfuld. Der tales nemlig ikke blot til hovedet, når den norske meditationslærer Øyvind Borgsø inviterer til en kristen bøns- og meditationspraksis i forskellige byer i Danmark. Kroppen arbejder med.

Og det er tilsyneladende for nogle af deltagerne lidt af en øjenåbner for, hvad et tros- og bønsliv også kan bestå i. Bo Nissen, 56-årig graver og kirketjener i Egense Kirke ved Svendborg, prøvede det for første gang i efteråret. Han var igen troppet op, da ”Bøn i bevægelse” for nylig gæstede Svendborg.

”Min krop og min ånd elsker det. Jeg vidste ikke, at jeg kunne bruge kroppen til at kommunikere med Gud. Jeg oplever, at jeg bliver mere hel, fordi den her form for bøn både taler til ånd, sjæl og legeme,” siger Bo Nissen.

Han hører til i folkekirken og har i 10 år været med i en meditationsgruppe i Svendborg i folkekirkeligt regi. Selvom han på den måde er velbevandret ud i andre former for meditativ bønspraksis, så oplever han ”Bøn i bevægelse” som noget ganske andet.

”Når du mediterer, kan det være svært at få tankerne til ro. Det kommer de her, fordi kroppen er aktiv under bøn og dermed overtager tankerne. Det giver ro i sindet,” forklarer Bo Nissen.

”Bøn i bevægelse” er en meditations- og bønspraksis, som Øyvind Borgsø har arbejdet med gennem mange år i blandt andet Norge og England. I samarbejde med organisationen Areopagos er der nu også arrangeret ”Bøn i bevægelse” i flere byer i Danmark.

”Målet er at inkludere kroppen i bønnen. Kroppen skal være en naturlig del af troslivet. Det hjælper mig til et dybere liv med Gud,” siger Øyvind Borgsø.

Den norske meditationslærer har hentet inspiration til den kropslige bønspraksis fra blandt andet fysioterapi, psykosomatisk lægevidenskab og kirkens bønnetraditioner. Der er tale om en praksis, hvor der arbejdes med åndedræt og forskellige former for kropslige øvelser, mens deltagerne stille gentager korte bibeltekster og bønner. Øyvind Borgsø understreger, at det er i tråd med kristen praksis at bruge kroppen under bøn.

”I kirken er det gammel bønstradition at folde hænderne for at samle sig om Gud og udelade alt andet. Fra munkevæsenet kender vi også til en både meditativ og kropslig bønspraksis,” siger Øyvind Borgsø.

Poul Henning Krog, præst i pinsekirken i Svendborg har været med til sammen med en lokal folkekirke, baptistkirken, Indre Mission og Frelsens Hær at arrangere ”Bøn i bevægelse” i Svendborg. Pinsekirke-præsten deltog selv i aftenens program. Skønt det var fremmed for ham, så fandt han den kropslige tilgang værdifuld.

”I Bibelen hører vi både om bøn stående, siddende, liggende og vandrende. Det er fint, at der kommer fokus på bevægelse. Og for folk, som måske har været vant til at dyrke yoga eller mindful-ness, kan det her tiltag være en åbning mod kirken - hvor der i praksis hele tiden er fokus på Gud og Jesus,” siger Poul Henning Krog.

Ud over at være pinsekirkepræst er han også læge. Med den baggrund er han opmærksom på mulighederne i en mere kropsorienteret kristen praksis.

”Vi ved i dag, at der er en tæt forbindelse mellem kroppen og sindet, og vi ser mange undersøgelser, som viser, at den mentale og åndelige dimension har stor indvirkning på sygdomsforløb. Derfor er det også min overbevisning, at det er sundhedsfremmende, når vi arbejder med krop og ånd i helheder,” siger Poul Henning Krog.