Prøv avisen

Kun hver 12. dansker læser ofte i Bibelen

Den første undersøgelse af danskernes bibellæsning viser, at mange danskere sjældent åbner Bibelen

Det er ikke meget, danskerne åbner deres bibel – hvis de i det hele taget har et eksemplar stående på hylden. Det Danske Bibelselskab har for første gang undersøgt, hvordan de bibelske læsevaner er her i landet, og undersøgelsen viser, at fire ud af fem danskere sjældent eller aldrig har læst i kristendommens helt centrale skrift.

Der er ellers en del danskere, som finder Bibelen vigtig. 20 procent siger, at den enten er af meget stor betydning eller af rimelig stor betydning for dem. Det svarer til rundt regnet en million danskere. Men når det kommer til selve bibellæsningen, så kniber det mere. Kun otte procent kan sige, at de læser i Bibelen dagligt, en gang om ugen eller en gang om måneden. Resten nøjes med nogle gange om året eller endnu sjældnere. Endelig svarer 10 procent "nogle gange om året."

– Det er alarmerende tal, siger Roar Steffensen, generalsekretær i Bibellæser-Ringen, der har en vision om flere læsere.

I de seneste år har han selv oplevet, at tallet af abonnenter på bibellæseplaner stille og roligt er sunket til de i dag 6500.

– Bibellæsning i Danmark har det ikke for godt og er helt klart inde i en faldende tendens. Sekulariseringen har også ramt Bibelen. Der ligger uden tvivl en enorm opgave for os og organisationer som Bibelselskabet, siger Roar Steffensen.

Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, er medlem af Bibelselskabets bestyrelse.

– Der er ingen tvivl om, at bibellæsningen er gledet noget i baggrunden og trænger til at blive styrket. Men for mange virker det fuldstændig uoverskueligt at tage de 1000 sider ned fra hylden. Der er brug for en mere folkelig tilgang til bibellæsningen, for danskerne kender godt de forskellige fortællinger. Man kunne måske udvikle et nyt koncept som en spændende og relevant læsehjælp, siger Niels Henrik Arendt.

Lektor i praktisk teologi på Aarhus Universitet Johannes Nissen har beskæftiget sig med kendskabet til Bibelen.

– Med i historien bag tallene hører, at Bibelen er menighedens bog til brug i en kollektiv sammenhæng. Derfor er det kun de færreste, der fortsat læser i den derhjemme som en del af den gamle tradition med personlig bibellæsning. Kunne man opfinde nye måder at tolke Bibelen i et fællesskab på, så ville det styrke kendskabet til bogen, mener Johannes Nissen.

Det er det svenske analyseinstitut Sifo Research International, som i 2009 har foretaget undersøgelsen blandt 1001 danskere. Den viser ud over de danske tal, at nordmændene er de flittigste bibellæsere, mens svenskerne er markant de dårligste.

vincents@kristeligt-dagblad