Kun hver tredje par bliver nu gift i kirken

Antallet af kirkelige vielser udgør kun en tredjedel af det samlede antal vielser, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Vielsen er det kirkelige ritual, som er under størst pres, siger forsker, der forklarer det med ændrede familiemønstre og et borgerligt alternativ

”At det kun er en tredjedel, som bliver gift i kirken, overrasker mig, fordi vi faktisk har rigtig mange unge par og børnefamilier, som vælger kirken til og ser den som et aktiv. Men vi er tit oppe mod forestillingen om, at kirkebrylluppet er en del af det helt store udtræk," siger sognepræst ved Flintholm Kirke. Modelfoto.
”At det kun er en tredjedel, som bliver gift i kirken, overrasker mig, fordi vi faktisk har rigtig mange unge par og børnefamilier, som vælger kirken til og ser den som et aktiv. Men vi er tit oppe mod forestillingen om, at kirkebrylluppet er en del af det helt store udtræk," siger sognepræst ved Flintholm Kirke. Modelfoto. . Foto: Mads Jensen.

Du kan få præsten med til bryllup i det fri - i haven, på havnen eller i sommerhuset. Ved bryllupsmesser fra Aalborg til København er folkekirken på charmeoffensiv. Men lige lidt hjælper det. Andelen af danskere som vælger at blive gift i kirken falder og falder.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det nu kun er hver tredje par, som bliver viet i kirken. Af i alt 28.859 vielser i 2015 var de 9.765 kirkelige vielser, svarende til 33,8 procent.

”Vielsen er det kirkelige ritual, som er under størst pres og forandring. Det kan skyldes, at der er et udbredt og almindeligt accepteret sekulært alternativ, nemlig den borgerlige vielse på rådhuset. Men også de ændrede familieformer, hvor nogle bliver gift flere gange, og andre helt vælger brylluppet fra, har betydning for andelen af kirkelige vielser,” siger Marie Vejrup Nielsen, lektor på Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet.

Hun peger på det bemærkelsesværdige ved, at den kirkelige vielse fortsat fungerer som den dominerende kulturelle norm, selvom statistikken viser, at det er de færreste, som rent faktisk bliver gift i kirken.

”Hvis man ser på kulturen i form af film, tv-serier og reklamer, så ser det ud som kirkebrylluppet er det mest populære. Vi ved ikke meget om de valg der ligger bag kirkevielserne, men et aspekt kan være, at kirkebrylluppet er del af den helt store bryllupspakke, som flere af forskellige årsager ikke ser sig selv som en del af. Men folkekirken er helt klart begyndt at få øjnene op for, at den taber markedsandele på dette område, men det er langt fra sikkert at man kan vende udviklingen,” siger Marie Vejrup Nielsen, som blandt andet peger på, at folkekirken i dag har en lang række initiativer, som knytter til ved bryllup og ægteskab.

En af dem er sognepræst ved Flintholm Kirke på Frederiksberg, Annette Molin Brautsch, som er blandt præsterne på folkekirkens stand ved bryllupsmesser. Hun er overrasket over de aktuelle tal.

”At det kun er en tredjedel, som bliver gift i kirken, overrasker mig, fordi vi faktisk har rigtig mange unge par og børnefamilier, som vælger kirken til og ser den som et aktiv. Men vi er tit oppe mod forestillingen om, at kirkebrylluppet er en del af det helt store udtræk. Der har folkekirken svært ved at trænge igennem med budskabet om, at en kirkelig vielse er gratis, og at man også bare kan komme, som man er, med et par venner,” siger Annette Molin Brautsch.

Hun peger på, at der især blandt yngre generationer af præster nok er et større fokus på, at den kirkelige vielse rummer en særlig værdi.

”Jeg tror, der er et stigende fokus på ritualets betydning. Og at det er både rigtigt og smukt at markere de store overgange i livet. Det gælder også, hvis det er anden eller tredje gang, man bliver gift. Guds velsignelse af kærligheden bliver ikke mindre. Men du ser også, at folkekirken i dag forsøger at ruste parrene til ægteskabet med PREP-kurser og forskellige former for rådgivning. Det er positivt, men om det er nok til at vende udviklingen, må tiden vise.”