Prøv avisen

Kun penge til to hospicer

Over halvdelen af Folketingets hos- picepulje er ubrugte

To hospicer har fået penge, mens fire andre projekter fik afslag, da sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) delte penge ud fra hospicepuljen i sidste uge.

Dermed er langt over halvdelen af de 20 mio. kr., der var afsat til at oprette nye hospicepladser, ikke brugt, og selv om der i oktober kommer en anden ansøgningsrunde, er det tvivlsomt, om ministeriet vil komme af med alle pengene.

Betingelsen for at få del i pengene er, at hospiceprojektet har lavet en driftsaftale med hjemamtet, og det er kun Hospice Fyn og det allerede eksisterende hospice i Aalborg, KamillianerGaarden, der har opfyldt den betingelse. Hospice Fyn har fået seks mio. kr. til at bygge et nyt hospice, mens KamillianerGaarden nu kan øge belægningen med 20 patienter årligt.

Hospiceprojekter i Vest-sjællands, Storstrøms, Ribe og Roskilde Amter fik afslag. Projektet i Roskilde ventes dog at blive godkendt i anden ansøgningsrunde.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk

Side 2