Kvindelige guruer vinder frem

Hvor mænd længe har siddet tungt på det internationale gurumarked, begynder kvindelige læremestre nu også at vinde popularitet uden for Indien

Kvindelige guruers internationale gennemslagskraft er blandt andet blevet beskrevet i internationale studier fra de seneste år samt bøger, der især ser nærmere på den indiske guru Amma, som har flere millioner følgere over hele verden.
Kvindelige guruers internationale gennemslagskraft er blandt andet blevet beskrevet i internationale studier fra de seneste år samt bøger, der især ser nærmere på den indiske guru Amma, som har flere millioner følgere over hele verden. Foto: Iben Gad.

I den vestlige verden er begrebet guru ofte blevet forbundet med en mand. Søger man på ordet i Google, vil der primært blive vist billeder af ældre herrer med langt skæg og løst tøj, og i onlineudgaven af Den Danske Ordbog bliver der talt om ”han” eller ”mand” i eksemplerne på brug af ordet.

Men den forståelse af guruen skal laves om. For modsat de indiske guruer, som fik millioner af tilhængere uden for Indien i 1970’erne, er det nu også kvinder, der slår igennem internationalt. Det siger Marianne Qvortrup Fibiger, der er lektor i religions-videnskab ved Aarhus Universitet og forsker i Indien og hinduisme.

”Indien har altid været fyldt med både mandlige og kvindelige guruer, men det interessante er, hvilke der slår igennem internationalt. Her ser vi et skifte fra mandlige til kvindelige guruer med bred appel,” siger hun.

Denne internationale gennemslagskraft er blandt andet blevet beskrevet i internationale studier fra de seneste år samt bøger, der især ser nærmere på den indiske guru Amma, som har flere millioner følgere over hele verden. Andre kvindelige guruer som Anandmurti Gurumaa og Dadi Janki, der leder den internationale organisation Brahma Kumaris, har centre i næsten 100 lande.

Ifølge Marianne Qvortrup Fibiger skyldes udviklingen blandt andet, at kvinder i kraft af deres køn kan repræsentere noget andet end de mandlige guruer.

”Hvor mandlige guruer oftere bevarer et hierarkisk forhold til deres tilbedere, så hylder de kvindelige guruer en fladere struktur og tiltales ofte som mødre, der vil tage sig af verdens børn. De virker ikke lige så ophøjede, kræver ikke lige så meget af deres følgere, og så er de gode til at kombinere deres budskaber med kærlighed,” siger hun og nævner som eksempel guruen Mother Meera, der bor i Tyskland, og guruen Amma, som besøgte Danmark i oktober, hvor 7000 mennesker mødte op for at få et af hendes berømte kram.

En anden ting, der kan spille ind, er, at der ikke har været nogen kvindelige ledere indblandet i de seneste mange års sager, hvor guruer er blevet kritiseret for at overskride tilhængeres seksuelle grænser.

Det siger Mikael Aktor, som er lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet og forsker i hinduisme.

”I nogle bevægelser har man hørt historier om skandaler, hvor den mandlige guru kørte nogle seksuelle ritualer i forhold til kvindelige disciple. Det har fået medlemmer til at melde sig ud og samle sig andre steder, og i nogle tilfælde har bevægelser også skiftet til en kvindelig guru,” siger han.

Mikael Aktor nævner som eksempel den religiøse bevægelse Siddha Yoga, som mistede medlemmer, da den indiske grundlægger og leder, Paramahamsa Muktananda, blev beskyldt for at have udnyttet kvindelige tilhængere seksuelt.

Organisationen ledes i dag af kvinden Gurumayi Chidvilasananda og har centre i 50 lande, heriblandt Danmark.

Hos foreningen Amma-Danmark, hvis 100-150 medlemmer følger den indiske guru Amma, tror formand Søren Adarsh også, at kønnet spiller en rolle.

”Vi har jo i århundreder levet i en mandsdomineret verden og oplevet sager, hvor ofte mandlige ledere har svindlet, udnyttet folk og gjort selviske handlinger. Når folk i dag søger nogle mere kærlige værdier, tror jeg derfor automatisk, de forbinder værdierne med det modsatte af manden, nemlig kvinden. Hos Amma oplever jeg en kombination af moderlig omsorg og ægte, stærk kærlighed, som i den grad bliver udlevet. Jeg tror, den kombination ville virke mindre ægte, hvis Amma var en mand,” siger han og fortæller, at Amma-Danmarks i dag har omkring 2000 følgere på Facebook og sender sit nyhedsbrev ud til 1200 mennesker.