Prøv avisen

Kvindelige præster dør tidligere end mændene

- Man må konstatere, at kvinderne i opgørelsen ikke har levet længere, fordi de åbenbart har givet den gas, har levet fuldt ud og ikke sparet sig selv, siger hun, mener sognepræst Eva Tøjner Götke. - Foto: Foto:

Nye tal viser, at kvindelige præster dør i en betydeligt tidligere alder end deres mandlige kolleger

I modsætning til tendensen i den øvrige del af den danske befolkning dør kvindelige præster tidligere end deres mandlige kolleger. Det viser en opgørelse, Kristeligt Dagblad har foretaget på baggrund af de to seneste udgaver af referenceværket "Teologisk stat – Kirkelig håndbog", som dækker en periode på otte år. Optællingen chokerer en række danske forskere inden for teologi- og ligestillingsområdet.

– Det kommer i den grad bag på mig. Det er virkelig en negativ overraskelse, lyder reaktionen fra lektor og ph.d. ved Det Teologiske Fakultet i Århus Else Marie Wiberg Pedersen.

I opgørelsen "Døde siden sidste udgave" i referenceværket fra 2009 optræder 37 kvindelige teologer, hvis gennemsnitlige dødsalder er 68,2 år, og 280 mænd, hvis gennemsnitsalder var 81,4 år, da de døde. Og billedet går igen i udgaven af håndbogen fra 2004, hvor gennemsnitsalderen for kvinderne er 72,1 år, mens mændenes gennemsnitsalder er 79,6 år. Opgørelserne dækker over døde teologer i Danmark, hvoraf langt størstedelen har haft deres virke som præster.

Middellevealderen i Danmark er ifølge Danmarks Statistik omkring 80 år for kvinder og 76 år for mænd. Grunden til, at landets præster adskiller sig fra denne tendens, kan findes i erhvervet, mener ph.d. i sociologi og lektor ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke.

– Det har jo været et traditionelt mandeerhverv, og der kan faktisk være noget hårdt ved at gå ind i sådan et erhverv som kvinde, siger han.

Den tidlige dødsalder for kvindelige præster vækker bekymring hos teolog og kønsforsker Lene Sjørup.

– Jeg synes, det virker voldsomt. Derfor må det være oplagt at tage spørgsmålet om præsternes meget opsplittede fritid op. Den burde der kompenseres for, og der burde være en meget bedre regulering af arbejdstiden, fordi kvinderne typisk også har en større arbejdsbyrde i hjemmene, siger hun.

Kvinder har haft adgang til præstestillinger i Danmark siden 1947, men som Kristeligt Dagblad beskrev for nylig, er der stadig mænd på langt de fleste topposter i kirken. At der er et ligestillingsproblem i den danske folkekirke, kan være medvirkende årsag til, at erhvervet slider mere på de kvindelige præster, mener eksperterne, som nu ønsker en nærmere undersøgelse af de kvindelige præsters arbejdsmiljø.

– Det har været fremme i forskellige undersøgelser og været i medierne, at præstejobbet er et svært embede for kvinder. Men tallene kan indtil videre kun bruges til at tænke, at det er noget, vi må se nærmere på. Det synes jeg til gengæld også, de indbyder til, lyder opfordringen fra teolog og tidligere lektor ved Københavns Universitet Lone Fatum.

holtze@kristeligt-dagblad.dk