Prøv avisen

Kvindelige værdier vil ændre folkekirken

Om få år vil kun hver fjerde uddannede teolog være en mand. Det gør folkekirkens appel smallere, men fremmer samtidig vigtige sociale værdier, mener flere iagttagere

Om få år vil kun hver fjerde uddannede teolog være en mand. Det gør folkekirkens appel smallere, men fremmer samtidig vigtige sociale værdier, mener flere iagttagere

Den danske præstegerning er ved at udvikle sig til et decideret kvindefag.

Sådan tegner tendensen baseret på tal fra Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse. På Pastoralseminariet i Aarhus, hvor præster færdiguddannes, har fordelingen mellem studerende kvinder og mænd de seneste to-tre semestre været 75-25 i kvindernes favør. Samme tendens gør sig gældende i København, og fordelingen vil kun vokse sig endnu skævere i de kommende år, vurderer Henning Kjær Thomsen, rektor ved Pastoralseminariet i Aarhus.

"Det er kun et spørgsmål om tid, før den her udvikling slår igennem i landets kirker, hvor kønsfordelingen mellem præsterne vil blive markant skævere. Det er svært at give én decideret grund til den her udvikling, men det kunne hænge sammen med, at autoriteten i præstefaget er forsvundet. Tidligere var der forbundet en langt større grad af autoritet med præstegerningen, og det tiltalte nok mændene," siger han.

For omkring et halvt år siden nåede andelen af kvindelige præster for første gang op på halvdelen af landets samlede præstestand, og alt tyder altså på, at kvinderne vil indtage flere og flere prædikestole fremover. Hvad den kommende skævvridning helt konkret kommer til at betyde for folkekirken, er dog svært at give et entydigt svar på, mener teologiprofessor Viggo Mortensen.

"Folkekirken har ordet 'folke' i sit navn, og derfor er det vigtigt, at kirken besidder en bred vifte af kompetencer – fra både kvinder og mænd. Kønnenes kompetencer er lige efterspurgte, men kvinder har ofte et mere udpræget omsorgsgen end mænd, og derfor tror jeg, at en kirke med flere kvinder vil gå i en mere blød retning," siger Viggo Mortensen.

Helt overordnet bør arbejdspladser stræbe efter en høj grad af ligefordeling mellem kønnene, mener Hilda Rømer Christensen, lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. For alt tyder på, at kønsblandede arbejdspladser giver et mere dynamisk arbejdsmiljø.

"Undersøgelser viser, at det giver et bedre arbejdsmiljø med kønsblanding. Derudover er det velkendt, at kvinder har andre interesser end mænd," siger hun med henvisning til, at kvinder nok beskæftiger sig med én form for teologi, mens mænd beskæftiger sig med en anden," siger hun.

gehlert@k.dk

anne.jensen@k.dk