Prøv avisen

Læger bakker op om bøn med syge

Siden Aarhus-lægen Allan Axelsen for to uger siden udtalte sig om SIN brug af bøn, har flere læger ytret sig positivt om metoden.

En privatpraktiserende læge i Aarhus beder dagligt med sine patienter for at lindre smerte. Fremgangsmåden får nu opbakning fra både kolleger og lægelig ekspert

Siden september sidste år har læge Allan Axelsen bedt med flere end 100 af sine patienter.

I sin konsultation i Aarhus oplever han, at patienter både efterlyser bønner og oftest takker ja til en bøn, hvis han tilbyder det.

"Jeg har fået langt flere positive tilbagemeldinger efter at have bedt en bøn end ved nogen som helst andre behandlinger," sagde han for nylig til magasinet Dagens Medicin.

LÆS OGSÅ:
Hvad hjælper det i grunden at bede?

Hverken Lægeforeningen eller Kristelig Lægeforening kender til andre læger, der beder med patienter, men fra begge foreninger lyder der opbakning til Allan Axelsen.

"Hvis patient og læge bliver enige om at bede sammen, står det dem frit for. Det er ganske fint at gøre, så længe man ikke pådutter patienten noget eller lader bønnen erstatte dokumenteret behandling," siger Poul Jaszczak, formand for Lægeforeningens etiske udvalg og overlæge på Herlev Hospital.

Tilsvarende melding kommer fra Hans Holmsgaard, formand for Kristelig Lægeforening og privatpraktiserende læge i Thyborøn.

"Hvis man eksempelvis har en kræftpatient, som skal dø, er det fint at spørge, om patienten har en tro til at hjælpe sig. Derfra kan man så gå videre til en bøn, og hvis en patient spurgte mig om en bøn, ville jeg gøre det."

Siden Aarhus-lægen Allan Axelsen for to uger siden udtalte sig om SIN brug af bøn, har flere læger ytret sig positivt om metoden. Heriblandt overlæge på Frederiksberg Hospital Carsten Hædersdal, som kalder det både dejligt og befriende, at Allan Axelsen beder for sine patienter.

"Det må være op til den enkelte læge, om man vil sætte lægeløftet lidt på kant og sige, at hvis en bøn virker lindrende på patienten, hvorfor så ikke gøre det? Var jeg privatpraktiserende læge, ville jeg overveje at bruge bønnen, og det vil være på sin plads til folk med livstruende sygdomme," siger han.

Fra patientorganisationen Danske Patienter er direktør Morten Freil dog skeptisk over for lægers brug af bøn.

"Selvfølgelig skal lægerne bruge kompetencer som empati, omsorg og kommunikation i deres behandling, men bruger man bøn mere eller mindre systematisk, bevæger man sig ind på et område, man ikke har kompetencer til. Det er et område, som bør overlades til præster og hospitalspræster," udtaler han.

Diskussionen om lægers brug af bøn er vigtig, fastslår dr.theol. Niels Christian Hvidt. Han og en kollega er i gang med en undersøgelse af danske lægers værdier.

"Undersøgelser viser, at lægers subjektive værdier præger både lægernes håndtering af etiske dilemmaer, kommunikationen med patienterne og lægernes egen motivation. For eksempel har ateistiske læger i internationale undersøgelser været dobbelt så tilbøjelige til at trække stikket til respiratoren som en troende læge. Omvendt er troende læger mindre tilbøjelige til at henvise til psykiater. Et mål må være, at vi bliver mere bevidste om, at lægernes værdier spiller en rolle i forhold til behandlingen, samtidig med at vi også bliver mere bevidste om patienternes værdier."

gehlert@k.dk

schelde@k.dk