Prøv avisen

Læs Faderhusets brev til Folketinget

I et åbent brev til Folketinget, svarer Faderhuset i dag tilbage på de anklager, som er blevet rettet mod frikirken i den seneste tid. Foto: christian fisker

Ruth og Knut Evensen har i dag sendt et åbent brev til Folketinget. Brevet skal ses som en kommentar til et brev, som parrets datter, Sophia Evensen, sendte til Folketinget den 14. oktober.

Bandholm, d. 3. Nov. 2008

Kære Statsminister Anders Fogh Rasmussen

Kære Folketing

Kære velfærdsminister Karen Jespersen

Kommentar til Åbent brev til Folketinget fra Sophia Evensen vedr. Faderhuset

Først og fremmest vil vi udtrykke vores beklagelse over, at en sag som denne, der vedrører familieanliggender og usande beskyldninger, skal ende på Statsministerens og Folketingets bord.
Vi finder det kritisabelt at føre debat på denne måde gennem medierne og offentlige instanser - men føler os samtidig nødsaget til at komme med et modsvar på snart mange måneders hetz og ikke mindst på ovennævnte brev.
 
Vi har hele tiden haft et ønske om - så vidt det var muligt - at undgå at skade de mennesker, som har stået frem i medierne, da nogle af dem er personer, vi har haft tæt inde på livet og holder af ikke mindst vores datter. Derfor har vi indtil nu forholdt os forholdsvis tavse. Dette brev er således et forsøg på at udfylde en del af det vakuum, der er opstået pga. denne tilbageholdenhed fra vores side.
Citater er fra personlige mails, breve, Sophias bog samt andet tilgængeligt og verificerbart materiale.

Sophia
Vi finder det nødvendigt at informere jer om flg. fakta omkring Sophia (oprindeligt: Anne Sophie):
Sophia har ikke været en del af Faderhuset (FH) siden sine tidlige teenageår og har således hverken vist interesse eller haft indblik i FHs interne liv.

I 1997 giftede hun sig med en nordmand og flyttede til Norge efter eget valg. Hun har været hjemme på ferier sammen med sin tidligere mand og deres barn. Indtil 2005 har vores familieliv været gnidningsfrit, afslappet og ukompliceret.

I aug. 2005 ændrer alt sig, idet Sophia og hendes mand får besøg af Edwin Ogenio, hvorefter hun slipper alle forpligtelser og forlader mand og barn til fordel for et liv sammen med Edwin.

Edwin Ogenio var Sophias præst i en periode, hvor hun som 17-18årig deltog i hans Ungdomskirke kaldet God´s Pleasure i Utrecht, Holland. Efter Sophias hjemkomst modtog vi et brev derfra, hvor ledelsen i menigheden dybt beklager den tid, Sophia oplevede under Edwins rådgivning. De skriver bl.a. flg. om Edwin: We´ve concluded that Edwin has committed emotional abuse? Weve concluded that Edwin wasnt seeking for the growth and development of Anne Sophie but he was satisfying his own desires? she was being manipulated.
Alt dette bare for at sige, at vi oplever, at der skete et skift, da Sophia (31) genoptog kontakten med denne 50-årige mand, som udgav sig for at være en faderfigur for hende, men som fik hende til at forlade mand og barn og nu også hele sin familie. Som hun skriver i sin bog, må vi give hende ret i, at hun ikke er den samme person længere, og vi kan hverken genkende hende eller de anklager, hun siden er stået frem med.

Sophia har givet sig i hænderne på en mand, som efter vores opfattelse, er drevet af et religiøst vanvid. I en mail til os d. 5. okt. 2008 skriver Sophia bl.a. flg. om Edwin: Jeg så en enkelt kommentar fra Ruth omkring udgivelsen af min bog, hvor hun sagde, at jeg ikke virkelig kunne vide, hvad der foregår bag murene i Faderhuset, fordi jeg aldrig havde været et medlem. Åh virkelig? Så glemmer hun lige at jeg er gift med en stærk og gudfrygtig Guds profet?. Gud fortæller ham alt, hvad Han vil, at han skal vide.

Vi ved, at Sophia er krænket over, at vi ikke har ønsket at vidne i retten mod hendes eksmand. Vi har af gode grunde ikke kunnet støtte Sophias ønske om, at hendes datter skulle leve sammen med hende og hendes nye mand i USA - en mand som tidligere har misbrugt Sophia selv. Sophia havde hverken opholds- eller arbejdstilladelse og har haft flere skiftende og midlertidige adresser. Retten i Oslo har da heller ikke vurderet, at Angelina kunne leve under så ustabile forhold.
I dag bor Sophias datter hos sin far i Norge, og hun har aldrig boet hos os. Vi har forsøgt at gøre alt, hvad vi som bedsteforældre kunne for at afhjælpe situationen omkring datteren og samle stumperne op efter Sophia.

Sophia har ikke kontaktet sit barn siden januar 2007 på trods af, at hun har været i Danmark regelmæssigt og haft besøgstilladelse indtil flere gange om året. Som hun udtrykker det i en mail d. 22. dec. 2007 til os:
I have given Angelina back to God as He requested from me and therefore I am not looking to contact her or to see her. Because I have obeyed Him in this, God in return has blessed me tremendously. He has removed all desire for Angelina away from me. It is like I never had a child.

Vi er ulykkelige over at se vores datters udvikling og er overbevist om, at dette ikke kan være hendes sande jeg.

Børn i Faderhuset
Faderhuset består af en lille gruppe mennesker, der lever i bedste velgående og ikke gør en kat fortræd. To børn er efter sommerferien blevet taget ud af deres skoler pga. flytning, - et barn i 1. klasse og et barn i 4. klasse. Det har været forældrenes ønske, at børnene skulle hjemmeskoles - også på baggrund af den lokale skoles lukning få år tilbage. Eftersom den danske lovgivning giver mulighed for hjemskoling, ser vi intet suspekt i dette.

Samtidig kan vi nævne, at der allerede fra de forskellige kommuners side er foretaget undersøgelser af familierne i Faderhuset, og at forældrene står med yderst positive anbefalinger fra både børnehaver og skoler. Flere sager er allerede lukket, og resten af sagerne forventer vi bliver lukket snarligt. Vi er dog klar over, at hjernen bag denne medie-hetz samt bagmanden bag anklagerne til Børns Vilkår, Niels Erik Werner, ikke umiddelbart har i sinde at stoppe denne hadefulde kampagne.

Vi stiller os i øvrigt fuldstændig uforstående overfor Sophias andre anklager omkring børnene og de unge i Faderhuset. Det er decideret løgn!

...militaristisk, fanatisk religiøs kamptræning
Sophia nævner kamptræning, hvilket på ingen måde er noget vi praktiserer. Der refereres formentlig til en ungdomslejr i 2005, hvor der var arrangeret rollespil af de selvsamme personer, der nu beskylder FH for bizarre ting 3 år efter. Vi var ikke selv til stede på lejren og vi har aldrig haft nogen klager i tiden efter. Hvis den omtalte lejr har været så belastende, hvorfor har der så skullet gå så lang tid, før man fandt det umagen værd at gå i medierne med det? Vi står tilbage med en klar fornemmelse af en gruppes meget målrettede og bevidst smædende aktiviteter.

Eks-medlemmernes skrækhistorier
Der har været mange mennesker, som gennem årene er kommet til Faderhuset. Mange af dem har haft ødelagte, dysfunktionelle liv og er kommet til os med desperat brug for hjælp. Vi har elsket dem og hjulpet dem, så vidt det stod i vores magt.

Ruth Evensen forlanger total underkastelse?
Ruth Evensen isolerer medlemmer?.
Det er så langt fra sandheden, som noget kan være. Mennesker har altid en fri vilje, og medlemmer i FH er til hver en tid velkommen til at forlade kirken. Hvorfor valgte nogen af anklagerne at blive i FH i mange år, hvis forholdene har været så utålelige? Hvad angår den enkeltes beslutninger i forhold til økonomi, ægteskab, sexliv, børn, familierelationer, køb af huse, så har vi i Faderhuset absolut ingen interesse i eller ønske om at skulle overtage ansvaret for folks liv, og vi drager absolut ingen økonomisk fordel ud af vores position. Vi fører en almindelig gennemsnitstilværelse.

Økonomisk bedrageri
Det er helt tydeligt, at Sophia ikke har nogen som helst kendskab til menighedens økonomi, firmaer eller til vores private økonomi. Hun nævner bl.a. hendes firmaer. Ruth ejer ingen firmaer og pga. menighedens opbygning er det ikke muligt for nogen enkeltperson at score kassen. Ansatte i menighedens firmaer arbejder i fuld overensstemmelse med lovgivningen.

Word of Faith Fellowship og Jane Whaley
Vi er dybt forargede over disse anklager og henviser i den forbindelse til vedlagte Trosbekendelse (se bilag), som kun kan afspejle, hvad man forstår ved klassisk evangelisk kristendom.

medlemmerne lever i konstant frygt for at gå til helvede?
Vi oplever en gruppe mennesker i FH, som stortrives, som udvikler sig som individer og som familier, som er glade, som passer deres arbejde, er sociale, tager uddannelser osv. Vi har intet kendskab til personer i FH med ovennævnte frygt.

Ruth Evensens regler i Faderhuset
Vi kan oplyse jer om, at ikke én af disse regler gælder i Faderhuset!
Vi står tilbage med en klar fornemmelse af en gruppes meget målrettede og bevidst smædende aktiviteter bestående af Niels Erik Werner, som for nylig åbent indrømmede at være en af de anonyme anmeldere til Børns Vilkår, Lidia og Samuel Hesselberg og Sophia og Edwin Ogenio, som for sidstnævntes vedkommende kom til Danmark i februar i år. Det ses tydeligt, at Niels Eric Werner har været medforfatter på Sophias bog og at der har været brug for hjælp til profilering af denne.

Med venlig hilsen

Knut og Ruth Evensen

Bilag vedlagt:
Faderhusets trosbekendelse vedlægges