Prøv avisen

Læsernes egne bønner

Læserne har sendt deres private bønner til k.dk. Foto: iMAGINE - Fotolia

Efter gårsdagens debat om bønners ordlyd har k.dk samlet et uddrag af de hverdagsbønner, læserne sendte ind

"Tak for dage
Tak for livet
Tak for alt hvad du har givet"

Med det lille rim slutter Jørgen Eberhardt altid dagen, inden han beder Fadervor.

I går bragte avisen en artikel om en ny bønnebog, som teolog og debattør Katrine Winkel Holm omtalte som "deprimerende ringe".

LÆS OGSÅ: Bønnebog kritiseres for at dyrke egoisme

På kristendom.dk har sognepræst i Kristkirkens sogn i Kolding Michael Lerche Nygard suppleret med en kommentar til debatten om bønners karakter. Han fremhæver, at den kristne bøn sker på "fuldmagt" af Jesus.

"Kristen bøn er ikke at provokere eller overtale Gud til at handle, men derimod at henvise til Jesus, der har sendt os ind i bønnen. Han vil, at vi skal bede. Dels for at vores egen glæde skal blive fuldkommen, dels for at mennesker kan blive velsignet af Gud på vores bøn," skriver han og fremhæver, at man ikke har ret til at "blive "skide sur", når Gud ikke lever op til ens krav om hurtig betjening, som en ny bønnebog anfører," skriver han.

Fuldmagten beskriver sognepræsten således:

"Vi må huske, hvad en fuldmagt er. En fuldmagt bliver til, fordi afsenderen vil noget bestemt med den. Vi går et ærinde for den, der har givet os fuldmagten. Sådan er det også med fuldmagten fra Jesus. Når vi har fået fuldmagt til at bede, er det fordi Kristus har en guddommelig tanke med vores bøn."

Desuden fremhæver han, at bønner kan udspringe af fællesskabet med Jesus:

"Ud af fællesskabet med ham vokser bønnen. Han former den. Vi begynder at bede om ting, vi ikke ville have lagt vægt på. Vi befries fra gold forbrugerisme og egoisme og formes af hans sind. Vi begynder at skønne, hvad der er hans vilje, og det sætter sig spor i vores bønner," skriver sognepræsten.

LÆS OGSÅ: Vi skal have fuldmagt til at bedeKendetegnende for de bønner, læserne har sendt ind, er ikke den grove sprogbrug.

For Rita Brohus Wienberg kan det at bede både foregå i sang eller tale.

Bøn betyder for mig samtale med Gud, og Gud er jo ikke hvem som helst. Derfor forsøger jeg først og fremmest at være stille, og derefter adressere hvilken Gud det er jeg vil tilbede.
Gud skaberen, han som har al magt i himlen og på jorden. Jeg priser ham, det kan være med almindelig tale eller det kan være i sang. Derefter fortæller jeg om de ting, jeg gerne vil have hans hjælp til. Det kan være ting hos mig selv, jeg gerne vil forandre, det kan være bøn for andre, syge eller ensomme. Afslutningen på bønnen er stilhed jeg venter på svar fra den jeg har talt med. Ellers er det jo bar en envejskommunikation, eller en lang liren af med en eller anden ønskeliste, skriver hun.

Rita Brohus Wienbergs bøn:

Herre min Gud, du som har skabt alt underfuldt,
Jesus Kristus ved hvem jeg fik frelse og forsoning
Og du Helligånd, som er talsmand, dig tilbeder og ærer jeg.
Tak, at jeg må komme til dig, med de ting, som tynger.
Du kender mit sind, og ved, når jeg behøver din hjælp.
I dag vil jeg bede om din hjælp til at se bort fra det som nager mig.
Hjælp mig til at vende den anden kind til, som Jesus har lært mig.
Hjælp mig til at tilgive.
I Jesu Kristi navn beder jeg. Amen

Dorte Bech har også sendt redaktionen en bøn:

Hjælp mig til at blive et bedre menneske,
hjælp mig til bedre at kunne forstå andre mennesker,
hjælp mig til at kunne tilgive og bede om tilgivelse.
Hjælp mig til at leve livet som en god kristen.
Hjælp mig til at forstå dit ord, din hensigt og din kærlighed.
Amen.

I læserdebatten på k.dk skriver Mathias:

Jeg beder om alt hvad der fylder mit hjerte og fortsætter med sin bøn:

Herre, må du være Herre i mit liv. Tilgiv mig min egen trang til at bestemme. Må du blive større og jeg blive mindre. Lad din vilje ske, og ikke min.
Jesus, vis mig min synd, så jeg kan omvende mig fra den.
Velsign min dag.
Tak for din nåde at jeg kan gå fri af straffen for min synd. Lad mig se hvor rig jeg er i din.
Lad hele DK se hvor stor og reel du er, så de kan komme til tro og blive frelst.

En anden deltager i læserdebatten, Karin, har de seneste mange måneder været i tvivl om vigtige ting i hendes liv og har derfor bedt dagligt.

Nogen gange er jeg træt og tom inden i og har ikke kræfter og fantasi til at bede - så beder jeg bare Gud om at fylde mig med sin ånd - det giver en dejlig fred, skriver Karin.

Når hun har overskud, kan hun finde på at bede sådan:

"Kære Gud - vis mig vejen og jeg vil gå den".