Landsby er blevet samlingssted for kristen sekt

Mange tilhængere af bevægelsen Evangelist flytter til landsbyen Gørløse i Nordsjælland for at være tæt på lederen, Christian Hedegaard

Den 39-årige Christian Hedegaard er den ubestridte leder af Evangelist, og han har gjort landsbyen Gørløse til centrum for den omstridte bevægelse. -- Foto: Leif Tuxen.
Den 39-årige Christian Hedegaard er den ubestridte leder af Evangelist, og han har gjort landsbyen Gørløse til centrum for den omstridte bevægelse. -- Foto: Leif Tuxen. Foto: Leif Tuxen.

Som noget hidtil uset i dansk kirkeliv har en lang række medlemmer af den omdiskuterede kristne gruppe Evangelist valgt at flytte til den samme by. Gørløse ved Hillerød er udset til at være samlingssted for tilhængerne af Evangelist og deres leder, den 39-årige Christian Hedegaard.

Som beskrevet i Kristeligt Dagblad i går foretager centrale personer i Evangelist gennem en række ejendomsselskaber netop nu et omfattende boligopkøb i Gørløse, og de har som målsætning at købe alle huse, der bliver sat til salg i byen. Et forsigtigt skøn lyder på, at folk fra bevægelsen i dag råder over mindst 20-25 huse i landsbyen med 400 husstande.

Der er udsigt til, at det tal kan blive større. I et blad fra bevægelsen Evangelist omtales jævnligt mennesker, som har valgt at sige deres job op, sælge deres hus og flytte til Gørløse. Og på et møde i Hillerød forleden med 450 deltagere opfordrede Christian Hedegaard i en tale direkte en af fremmødte til at sælge sit hus.

Religionsforsker Tim Jensen fra Syddansk Universitet peger på, at de mange tilhængeres flytning til Gørløse er et karakteristisk fænomen.

– Det er præcis mønsteret for en religiøs minoritet med sektlignende karakter. De har ganske klare forudsætninger i evangeliet, hvor Jesus også bad sine disciple om at forlade alt og følge ham. De er altså ikke så langt fra teksterne i Det Nye Testamente om at forlade far og mor, brødre og søstre og være sammen med andre med samme holdning.

– Inden for Evangelist er de helt klart ved at bygge et alternativt samfund op, og det gør de uden for det moderne samfund, men alligevel på det moderne samfunds præmisser. Det minder om religiøse samfund andre steder, for eksempel hinduer, som flytter sammen i en ashram med en guru.

Christian Hedegaard ønsker ikke at svare direkte på spørgsmålet om, hvorfor det er så vigtigt, at folk fra Evangelist flytter til Gørløse, men siger:

– Faktisk forsøger vi at holde folk væk herfra ved at sige, at de skal sælge alt for at kunne arbejde for Evangelist. Pengene får de lov til selv at beholde bortset fra 10 procent af overskuddet fra salget. Læg mærke til, at Jesus bad folk om at forlade alt og følge ham. Derfor synes vi faktisk ikke, at det er særligt radikalt, at man kan komme her og beholde næsten alting.

– Desuden er det ikke meningen, at folk skal blive boende her. Gørløse er et sted, hvor vi viser mennesker kærlighed, og på den måde træner dem eller gør dem klar til at bliver sendt ud over hele verden. Vi skal bringe evangeliet til hele Danmark og drive mission i Grønland, Uganda, Congo, Zambia, Kenya og Iran, siger Christian Hedegaard.

Gørløse ligger i Skævinge Kommune, hvor borgmester Ole Roed Jakobsen (V) er bekymret for, om de mange nye beboere fra sekten kan falde til i det lille lokalsamfund.

– Det er rare mennesker, der har et meget kærligt hjerte i forhold til deres medmennesker. Det er al ære og respekt værd i dagens hårde Danmark. Men jeg har haft en dialog med Christian Hedegaard for at sige, at hvis de vil bosætte sig i Gørløse i større stil, er det allervigtigste altså, at de involverer sig i lokalsamfundet og ikke laver en enklave i byen og dermed får byens andre borgere imod sig. De må opføre sig på "normal" vis og ikke være helt vildt aparte i forhold til den øvrige lokalbefolkning, siger han.

kiil@kristeligt-dagblad.dk

Læs tema om Christian Hedegaard og Evangelist>Christian Hedegaard og Evangelist

Fakta

CHRISTIAN HEDEGAARD

**Den 39-årige Christian Hedegaard stiftede i 2000 Evangelist og er den ubestridte leder af den kontroversielle bevægelse. Fra tv og møder rundt i landet er han mest kendt for sine pågående prædikener i en gadedrenget stil og for sine omdiskuterede dæmonuddrivelser, som ifølge ham selv kan helbrede både fysiske og psykiske lidelser samt misbrugsproblemer af alle slags.

**Christian Hedegaard er opvokset i Vejle, hvor hans far var præst i frikirken Apostolsk Kirke. Han begyndte som helt ung at "gå egne veje" og har i mange år både foruroliget og fascineret den frikirkelige og karismatiske del af de danske kristne. Han er uddannet korrespondent fra Handelshøjskolen i København og afbrød de efterfølgende cand.ling.merc.-studier, da han stiftede Evangelist.

**Evangelist har hovedkvarter i Gørløse i Nordsjælland. Her bor Christian Hedegaard på den store landejendom Strøledgaard. Sammen med sin hustru ejer han personligt og gennem et ejendomsselskab ejendomme for mindst 15 millioner kroner i Gørløse.