Prøv avisen

Forening vil have tro tilbage i menighedsråd

Hvis vi skal tage menighedsrådsarbejdet alvorligt, så er både det administrative arbejde og de kirkelige opgaver et fælles ansvar,” siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix

Ny hjemmeside skal hjælpe menighedsråd til at tale mere om tro i stedet for kun at fokusere på de praktiske opgaver. Vores fælles sprog om tro er forvitret, siger formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, hvis årsmøde begynder i dag i Nyborg

Der har indsneget sig en skæv arbejdsdeling i flere af landets sognekirker. Mens præsten tager sig af alt, der har med tro at gøre, bruger menighedsrådet tiden på de administrative og praktiske opgaver i kirken. Men det er ikke hensigten, at troen alene skal være præstens ansvar, lyder det fra Landsforeningen af Menighedsråd, der nu vil have troen til at fylde mere på menighedsrådsmøderne.

”I praksis har det været sådan, at menighedsrådsmedlemmerne mange steder har kunnet overlade alt det med troen til præsten og måske gemme sig bag en blufærdighed for det kirkelige. Men hvis vi skal tage menighedsrådsarbejdet alvorligt, så er både det administrative arbejde og de kirkelige opgaver et fælles ansvar,” siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

Derfor har landsforeningen op til sit årsmøde i dag i Nyborg på Fyn lanceret hjemmesiden talomtro.dk, der skal inspirere menighedsråd til at tage flere samtaler om tro og til at nedbryde den blufærdighed, der kan være om emnet. For ifølge Søren Abildgaard er det en vigtig del af menighedsrådets opgaver at kunne diskutere alt lige fra gudstjenestens elementer til kirkens missionsopgave.

”Hvis menighedsråd skal kunne diskutere kirkelige anliggender, bliver der nødt til at være et fælles sprog. Men det fælles sprog for tro og kristendom er forvitret over de seneste årtier, blandt andet efter folkeskolereformen i 1975 fjernede forkyndelsen fra skolerne. Så vi har behov for at øve os,” siger han og forklarer, at hjemmesiden er tænkt som et praktisk værktøj til at få samtalen om tro på gled.

Og det er en oplagt prioritering, mener Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær i Bibelselskabet.

”Et menighedsråd kan hurtigt komme til udelukkende at tale om løvsugere, bænkehynder og den slags praktiske sager, som naturligvis er vigtige for, at kirken fungerer. Men der er behov for, at man også har fokus på, hvad det kirkelige arbejde egentlig handler om,” siger hun.

Birgitte Stoklund Larsen forklarer, at hvis et menighedsråd for eksempel skal diskutere, hvordan kirkegården skal se ud, er det vigtigt også at have haft en snak om, hvordan man forholder sig til døden, og hvilken stemning man gerne vil have, der skal være på kirkegården.

”Det er spørgsmål, der i sidste ende handler om tro. Og hvis et menighedsråd ikke tør tale om de emner, så bliver det ganske enkelt dårligere til at træffe beslutninger og prioritere midlerne rigtigt,” siger hun.

Hjemmesiden talomtro.dk indeholder øvelser og oplæg til at få samtaler i gang om troen til et menighedsrådsmøde. Der er for eksempel en guide til, hvordan man kan diskutere salmer, og hvordan man kan tale om betydningen af den lokale kirkekunst. Målet er ikke at nå til enighed om trosspørgsmål, understreger Landsforeningen af Menighedsråd på hjemmesiden. Hensigten er i stedet at hjælpe menighedsrådene til at få hul på den svære snak om tro.

Den målsætning hilser man velkommen i menighedsrådet i Kerteminde-Drigstrup Sogn på Fyn.

Her forklarer menighedsrådsformand Carsten Weisz, at de selv har erfaret, at al rådets tid og energi blev brugt på praktiske gøremål, mens selve indholdet af kirkearbejdet forsvandt fra dagsordenen.

”Da der kom nye folk ind i menighedsrådet, gav de udtryk for, at de havde troet, at man talte meget mere om tro, end vi gjorde,” siger han.

Derfor besluttede de at indføre et fast punkt på dagsordenen af cirka et kvarters varighed, der hedder tro og etik, hvor de tager aktuelle samfundsproblemstillinger op til debat. Carsten Weisz forklarer, at de blandt andet har diskuteret indvandring og mødet med andre trosretninger under punktet.

”Som menighedsråd er vi forpligtet på at arbejde for at give gode rammer for forkyndelsen. Og det kan vi kun gøre, hvis vi kan tale om troen.”