Prøv avisen

Landsret skal tage stilling til sag om vielse af homoseksuelle

Ifølge foreningen "Med Grundlov Skal Land Bygges" er indførelsen af ritualet for kirkelig vielse af homoseksuelle grundlovsstridigt. Arkivfoto.

Loven om vielse af par af samme køn står for skud i retssag mod to kirkeministre, som er anlagt af overvejende frikirkelig forening. Ophævning af loven er målet

Der er glæde i foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges”, som har prædikanten Johny Noer i spidsen og kæmper for at få tilbagerullet indførelsen af vielse af homoseksuelle.

For Noer og foreningens cirka 300 medlemmer, hvoraf de fleste har frikirkelig baggrund, øjner en ny chance for at få ophævet loven, som blev indført i 2012 under tidligere kirkeminister Manu Sareen (R).

Ifølge ”Med Grundlov Skal Land Bygges” er loven i strid med Grundloven.

Byretten i København har sendt sagen til Østre Landsret, fordi den er for principiel til byretten.

Ifølge foreningens advokat, Nikolaj Nikolajsen, er retssagen berammet til den 31. marts 2016.

Missionær Johny Noer, der selv opholder sig med kristne karavaner i Korinth i Grækenland, siger, at et af de første bilag, der skal fremlægges i retten, er det polemiske skrift ”Kærligheden glæder sig ikke over uretten”, som er udgivet af organisationer på den kirkelige højrefløj i 1996. Det var dengang, kampen stod om registrering af homoseksuelle par.

Også Bibelen, Den Augsburgske Bekendelse, Luthers Lille Katekismus og andre religiøse skrifter vil blive fremlagt som bilag i retten.

”Også de daværende biskopper bliver indkaldt, men de har fået lov til at afgive skriftlige svar på mine spørgsmål, som er godkendt af Kammeradvokaten. Ellers bliver den ene retsdag, der er til rådighed, nok for lang,” siger Nikolaj Nikolajsen.

Retsteolog Kristine Garde mener ikke, at der er meget kød på den sag.

”Jeg vil sige, at 'Med Grundlov Skal Land Bygges' står forholdsvis svagt. For det første er loven om vielse af homoseksuelle par vedtaget i Folketinget, og for det andet har biskopperne anerkendt, at statsmagten træffer den afgørelse, og derfor lever de med den ordning,” forklarer hun.