Prøv avisen

Landsretten fastholder dom: Tidligere præst i Tømmerup får 10 års fængsel for overgreb

Dan Peschack blev i november idømt 10 års fængsel for flere seksuelle overgreb og krænkelser mod i alt otte børn og unge og ankede med det samme dommen, da han ønskede en kortere straf. I dag stadfæstede landsretten dommen. Foto: Leif Tuxen

Ankesagen mod en tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg er endt med få frifindelser og en uændret fængselsstraf. Dan Peschack må indtil videre ikke virke som præst

Den nu tidligere sognepræst i Tømmerup ved Kalundborg skal ikke have mildnet straffen for sine mange overgreb på mindreårige.

Det stod klart efter domafsigelsen i Østre Landsret i København denne eftermiddag, hvor ankesagen mod den nu tidligere præst Dan Peschack fik sat sit endelige punktum.

Dan Peschack blev i november idømt 10 års fængsel for flere seksuelle overgreb og krænkelser mod i alt otte børn og unge og ankede med det samme dommen, da han ønskede en kortere straf og frifindelse fra nogle af sagens grovere forhold om blandt andet samleje.

Ved de forhold var der tale om præstens ord mod de unge ofres, og under retssagen i efteråret valgte Retten i Holbæk at stole på de sidstnævnte. Det samme var i grove træk tilfældet i landsretten, hvor dommen fra november blev stadfæstet. Flere kendelser blev begrundet med de troværdige vidneforklaringer fra de unge samt med det omfattende billed- og videomateriale i sagen.

Der kom dog også få frifindelser. Ved spørgsmålet om samleje med sagens to yngste ofre, blev Dan Peschack frifundet for at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller trusler til samleje. Derudover blev han frifundet for anklagen om at have produceret en sexfilm med en af de unge krænkede med det formål at sælge den.

I dette spørgsmål var dommere og nævninge meget delte, men flertallet vurderede, at der ikke var beviser for, at filmen blev lavet til andet end privat brug. Han blev i stedet dømt for besiddelse af videoen med det mindreårige offer.

Den tiltalte blev også kendt skyldig i at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved blandt andet at opbygge et tillidsforhold til de unge og tage initiativ til de seksuelle handlinger. Det blev også slået fast, at han havde misbrugt sit embede som præst.

Udover at fastholde fængselsstraffen på 10 år, valgte landsretten også at holde fast ved dommen fra november om, at Dan Peschack indtil videre ikke må arbejde som præst eller kontakte eller have besøg af børn under 18 år.

Anklager Helene Brædder havde inden domsafsigelsen ønsket straffen hævet fra 10 til 12 år, hvilket hun begrundede med sagens skærpende omstændigheder som misbrug af børn, embede og psykisk overlegenhed, samt med at overgrebene ikke var tilfældige, men nøje planlagt.

”Man kan indvende, at 12 år er noget, man får for at slå folk ihjel. Ingen er døde her, men der er børn og forældre, der skal leve med Dan Peschacks misbrug resten af livet,” sagde hun.

Anklageren mente heller ikke, at Dan Peschack skulle have lov til at virke som præst, da risikoen for lignende misbrug af stillingen igen var for stor.

Forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen mente derimod ikke, at man kunne frakende Dan Pechack retten til at virke som præst, og han ønskede forbuddet mod at arbejde og kontakte mindreårige begrænset til tre år. Dette begrundede han med, at Dan Peschack under sin varetægtsfængsling har taget imod meget psykologhjælp for at finde ud af, hvad der lå bag hans handlinger. Derfor var der ikke en nærliggende risiko for, at han ville gøre noget forkert igen, sagde forsvareren.

Derudover mente Ulrik Sjølin Pedersen, at der burde være tale om en straf på fire og et halvt til fem år, når man sammenlignede med lignende eller grovere sager. Han henviste blandt andet til en sag fra sidste år, hvor en mand blev idømt tre og et halvt års fængsel for at misbruge sit embede som ungdomspræst til samleje og andre seksuelle krænkelser mod unge i en firkirke.

I retten fortalte Dan Peschack, at han var ked af det, der var sket.

”Jeg erkender, at jeg har lydt vred i retten, når vi hørte vidneudsagn, jeg synes var nemme at gennemskue. Men det betyder ikke, at jeg ikke er ked af det. Selvfølgelig er jeg det. Og det er ikke på mine egne vegne,” sagde han.

Dan Peschack har tidligere fortalt, at han gerne vil kunne arbejde som præst igen med for eksempel hjemløse eller andre, der har brug for hjælp. Derudover håber han på at kunne læse psykoterapi i fængslet og måske få en bedre forståelse af sig selv.