Prøv avisen

Lange teologi-kurser er på retur

"Vi er udfordret af, at tiden ikke er til langt og forpligtende engagement, men til kortere og mere eventorienterede undervisningsforløb. Det er krævende at gå på Teologi for Lægfolk, og i dag er der mange kortere og mere enkeltstående undervisningstilbud for voksne," siger Peter Lodberg, formand for Teologi for Lægfolk. Foto: Sonny Munk Carlsen Denmark

Forrige år måtte kurset Teologi for Lægfolk oprette to nye begynderhold, fordi de fik så mange tilmeldinger. Det skete efter flere års stigende interesse for det treårige kursusforløb, hvis deltagere mødes en weekend om måneden for at gå i dybden med teologiske spørgsmål og få faglig viden om, hvad teologi er og kan bidrage med.

Den udvikling vendte dog i 2012, hvor antallet af nye deltagere faldt fra 42 i 2011 til 18. I år er der nogle uger før kursets begyndelse også meldt 18 til begynderholdet.

LÆS OGSÅ: Kristne i klemme på universitet

Ifølge Peter Lodberg, der er formand for Teologi for Lægfolk, kan antallet af deltagere til årets hold stadig nå at stige. Men han frygter, at kursets længde er grunden til færre tilmeldte.

Vi er udfordret af, at tiden ikke er til langt og forpligtende engagement, men til kortere og mere eventorienterede undervisningsforløb. Det er krævende at gå på Teologi for Lægfolk, og i dag er der mange kortere og mere enkeltstående undervisningstilbud for voksne, siger han og tilføjer, at folkene bag teologikurset nu forsøger at gøre sig mere synlige og samtidig overvejer, om kurset skal laves om.

Også andre steder i landet ser man eksempler på en faldende interesse for lange teologikurser og en stigende interesse for de korte. I begyndelsen af august kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at for eksempel Grundtvigs Højskole i Hillerød og Børkop Højskole ved Fredericia har fuldt optag på deres sommerkurser, hvor deltagerne, som primært er over 60 år, forpligter sig i en eller to uger. Den målgruppe, der deltager i højskolernes sommerkurser, er den samme, som primært tilmelder sig kurser og foredrag på Folkeuniversitetet en institutionen for voksenundervisning. Og her har man på grund af den faldende interesse gjort kursus- og forelæsningsforløb kortere, fortæller folkeuniversitetsrektor Søren Eigaard.

Tidligere havde vi lange forløb med fokus på plads til fordybelse. Men nu er kurserne skåret ned fra tolv-fjorten mødegange til typisk fire til seks, da folk ikke vil binde sig til noget en hel vintersæson, siger han.

Folkeuniversitetets afdeling i København har dog valgt at bevare de lidt længere forløb med kurser på op til 10 mødegange og forelæsninger på fem. Også her er antallet af tilmeldte til forløb om teologi og religion faldet fra 473 i 2011 til 433 i 2012. Ifølge Bente Hagelund, der er rektor for Folkeuniversitetet i København, betyder det dog ikke, at man her vil gøre forløbene kortere.

Vi har diskuteret det og er kommet frem til, at det fortsat er de lange forløb, vi vil satse på. Længere forløb giver mulighed for mere grundighed, fordybelse og debat, hvilket vi har lagt vægt på i mange år. Men vi har haft nedgang i tilmeldinger til specielt forelæsningsrækker, og her er vi kommet frem til, at det ikke kræver kortere, men bedre og mere spændende forelæsningsrækker, siger hun og tilføjer, at Folkeuniversitetet dog er begyndt at tilbyde flere engangsarrangementer, hvilket er blevet meget populært.

Selvom antallet af deltagere til aktiviteter på Folkeuniversitetets afdelinger i landet generelt er faldet, er interessen for teologi der dog stadig, fortæller Folkeuniversitetets rektor, Søren Eigaard.

Der er fortsat stor interesse for de klassiske teologitilbud og fejringen af Søren Kierkegaard, som vi også har satset stort på i efterårsprogrammet. Samtidig har diskussionerne om kristendom og islam i medier også betydet, at vi har kunnet sælge flere af de mere debatskabende arrangementer.