Lars Løkkes hellige stad

Lars Løkke Rasmussens hjemby, Græsted, ligner en sovende forstad, hvor der ikke sker meget. Men under overfladen finder man et levende kirkeliv. Statsministerens daglige offentlige rum emmer af religion

Gennem 800 år har kirkelivet i høj grad været med til at forme den lille nordsjællandske by Græsted. I dag gennemgår byen en transformation, hvor butikker lukker, og skellet mellem rig og fattig vokser. Men kirkelivet står stadig stærkt i Lars Løkke Rasmussens hjemby. -
Gennem 800 år har kirkelivet i høj grad været med til at forme den lille nordsjællandske by Græsted. I dag gennemgår byen en transformation, hvor butikker lukker, og skellet mellem rig og fattig vokser. Men kirkelivet står stadig stærkt i Lars Løkke Rasmussens hjemby. -. Foto: Leif Tuxen.

Lokalbanen gør to stop i stationsbyen Græsted. Står man af det ene sted, skuer man landets eneste Luthersk Missionsk børnehave. Står man af ved det andet, havner man ved den 220 mand store frikirke.

Byen, der netop er blevet hjemsted for landets statsminister, er blevet kaldt "Den Hellige Stad" gennem hundrede år, og på en almindelig søndag er der omkring 500 mennesker til gudstjeneste af den ene eller anden slags i det lille sogn på knap 4900 indbyggere.

Her er to missionshuse, to kristne skoler, to spejderorganisationer, en Jehovas Vidners Rigssal samt to velbesøgte kirker - en folkekirke og en frikirke.

Lars Løkke Rasmussen forgænger i Statsministeriet var kraftig fortaler for at holde religion ude af det offentlige rum. Græstedborgeren, der blev statsminister, har udtalt sig mindre afvisende over for det samme, og måske kan det skyldes den by, hvor han er vokset op og stadig bor. Kristeligt Dagblad er taget til den lille forstad i Nordsjælland for at se nærmere på det kirkelige miljø på egnen.

I Græsted står kirken stærkt, både historisk og i dag, selvom det ikke er det, der først springer i øjnene, når man bevæger sig igennem byen. For hver fjerde nyere bil, der kører igennem, kommer en lappet og bulet bil buldrende efter. "Bodegaen" og "Stalden" har travlt selv om formiddagen, mens kroen fra 1869, der har huset den populære Græsted-revy, er lukket. Det samme er næsten hver tredje butik i hovedgaden, den seneste i sidste weekend. Her trives øjensynligt kun supermarkeder, frisører og pizzarier.

Butiksdød til trods er der liv at finde i Græsted. Der er gang i sports- og foreningslivet. Og i kirkesamfundene.

Græsted Kirke fyldes hver søndag med flere mennesker end de 150, der er pladser til. Sognepræsten, Ole Backer Mogensen, vil ikke ud med, om og hvor ofte Lars Løkke Rasmussen er at finde på kirkebænken. Han beskriver Græsted som en lidt grim, men imødekommende by, hvor der er mange aktive kristne, men også en del misbrugere og mennesker med alvorlige økonomiske problemer.

Folkekirken, missionshusene og frikirken holder en del fællesarrangementer, og fire til seks gange om året mødes ledere og præster derfra for at snakke og bede sammen. Sådan har det ellers ikke altid været. Førhen holdt man sig helst væk fra hinandens arrangementer, fortæller flere. Der er en tyve år gammel splittelse mellem frikirken og missionsfolkene i byen, som ser ud til at være på vej væk. Ikke glemt, men gemt af vejen.

Byen er ikke større, end at alle har en relation til hinanden.

Lars Løkke Rasmussen bor i parcelhuskvarteret på Solbakken 6, og statsministerboligen kan genkendes på den sorte skurvogn foran indkørslen, hvor der sidder to-tre mørkklædte PET-agenter. De holder vagt og følger efter sigende børnene i skole. Det mindste af statsminister-børnene blev for et par år siden gift med Peter Andersens yngste af fire børn, Olivia. Dog kun i skolefritidsordningen.

Peter Andersen er forkynder hos Jehovas Vidner, som siden 1972 har haft en Rigssal og omkring 70-80 medlemmer i Græsted. Ifølge ham er Græsted et område, hvor det er nemt at blive accepteret, og han bemærker, at de fleste mennesker heroppe har en vis respekt for Bibelen. Han møder mange missionsfolk, når han går rundt og stemmer dørklokker, selvom det dog er tyndet ud. I gamle dage var det hvert femte-tiende sted, han blev mødt af aktive kristne.

En anden af Lars og Sólrun Løkke Rasmussens tre dansk-færøske børn leger med Niels Henrik Mathiesens knægt på 13 år. Niels Henrik Mathiesen er formand i Luthersk Mission Græsted, som holder til i et 130 år gammelt missionshus bag SuperBrugsen og har knap 50 medlemmer, en ungdomsklub og en juniorklub for de 8-13-årige, hvor der kommer en del børn "udefra", som formanden udtrykker det.

Byens tilnavn, "Den Hellige Stad", stammer fra dengang, Luthersk Mission kom til Græsted, og de er godt forankret i lokalsamfundet med en børnehave og en friskole, som de driver. Den 25 år gamle børnehave er populær blandt forældre i kommunen, beretter borgmester gennem 19 år Jannich Petersen.

- Der bliver sunget, og jeg går ud fra, der også bliver bedt om morgenen, og det får forældrene besked på, at de skal acceptere, når vi visiterer dertil. Men de er glade for stedet og vælger faktisk LM's børnehus, fordi de gerne være sikre på, at deres børn får den form for opdragelse, siger borgmesteren om landets eneste børnehave, der drives af Luthersk Mission.

Alme Skole ligger fire kilometer uden for byen og er ligeledes tilknyttet Luthersk Mission. Skolen startede i 1981 med 14 elever og er nu oppe på over 200. Modsat folkeskolenerne i Græsted og Gilleleje, som må spare, går det kun en vej her: fremad. Der bygges gymnastikhal for 17 millioner, og klasserne er fyldte, fortæller viceskoleleder Torben Frederiksen. De fleste af de meget aktive kristne forældres børn går her i stedet for på kommuneskolen.

Udover de institutionelle tilknytninger i byen ser man ikke meget til Luthersk Mission i gadebilledet. Til gengæld er Indre Mission til at få øje på. De holder til i en nyrestaureret, 200 kvadratmeter stor bygning lige over for SuperBest-supermarkedet, hvor Lars Løkke Rasmussen ifølge bestyreren køber sin rødvin og sine bøffer.

Indre Mission har holdt til i området i hundrede år, men fik først for knap 35 år siden missionshus i Græsted i en gammel stald, der nu er bygget om til et stort, lyst forsamlingssted. I Indre Mission Græsted er der knap 80 på adresselisten, og ligesom i Luthersk Missions missionshus afholdes der her arrangementer de fleste dage i ugen. Skærtorsdag var det her, man spiste sammen, da Indre Mission, Luthersk Mission, folkekirken og frikirken sammen arrangerede påskevandring igennem byen. Formand Niels Hørlück er stolt af det tværkirkelige samarbejde, der har udviklet sig igennem de sidste syv-ti år.

- Det er i dag et unikt samarbejde, vi har her i Græsted. Nogle steder tåler man hinanden, men her er vi ægte tæt på hinanden. Det interessante ved Græsted er, at tro er så naturligt. Her kan vi stå i brugsen og sludre sammen om kristendom, siger han, mens han viser rundt i de nye lokaler.

Snart falder snakken over på Lars Løkke Rasmussen, og Niels Hørlück fremhæver, dengang, der var en vis ballade i medierne om et kontroversielt seksualundervisningsmateriale, som foreningen Sex & Sundhed ville sende til alle landets folkeskoler. På det tidspunkt var Lars Løkke Rasmussen sundhedsminister, og han satte en stopper for, at det blev udsendt.

- Da gik skolelederen fra Alme Skole ned og bankede på hos Lars. Han gav ham nogle blomster og en rødvin og sagde: "Tak, fordi du turde," fortæller Niels Hørlück anerkendende.

Den helt store kirkebygning i Græsted tilhører frikirken og hedder Mosteriet, opkaldt efter den æblemostfabrik, der lå i byen for 25 år siden. Også her bliver der bygget.

Der skal laves kirkesal for seks millioner, så der bliver plads til 350 mennesker. Frikirken, der teologisk lægger sig op ad Pinsekirken, startede i 1987 med 25 medlemmer og er i dag op på mere end 200. Der kommer cirka 150 til gudstjeneste om søndagen, og det er en af de trækplastre, der gør, at folk flytter hertil. Frikirkens stifter og ene præst hedder Claus Aagaard. Han har gået i søndagsskole med Lars Løkke Rasmussen.

En gudstjeneste i Græsted Frikirke starter med tyve minutters lovsang og tilbedelse. Så kommer der en taler på og ofte forbøn bagefter. Det afsluttes med mere lovsang og bøn, og om sommeren med grill og hygge, forklarer medpræst og lokal mekaniker Leif Junchershøj. Ud over gudstjeneste om søndagen er der ungdoms- og juniorklub, bønnemøder, rådgivningstjeneste og café i Mosteriet. Bygningen er i brug hver dag.

- Der er en gammel talemåde: Græsted er der oppe, hvor folk enten går i missionshus eller på kroen, griner han.

Lars Løkke Rasmussen er vokset op og har gået i skole i byen. Ligesom mange andre Græstedborgere er han vendt tilbage som voksen. Måske vil det få betydning for religionens plads i det offentlige rum for fremtidens Danmark. For én ting er sikkert: Troen fylder godt i Græsted.

schou@kristeligt-dagblad.dk

Mens butikslivet dør hen, vokser de kristelige bygninger i størrelse og omfang i Græsted. Luthersk Missions Alme Skole udvider, Indre Mission bygger nyt og større, sognekirken har lige gennemgået en renovering, og her på billedet er det de nye lokaler til Græsted Frikirke, der diskuteres af præsterne Claus Aagaard og Leif Junchershøj. Til vinter regner man med at kunne huse 350 mennesker i kirken. --
Mens butikslivet dør hen, vokser de kristelige bygninger i størrelse og omfang i Græsted. Luthersk Missions Alme Skole udvider, Indre Mission bygger nyt og større, sognekirken har lige gennemgået en renovering, og her på billedet er det de nye lokaler til Græsted Frikirke, der diskuteres af præsterne Claus Aagaard og Leif Junchershøj. Til vinter regner man med at kunne huse 350 mennesker i kirken. -- Foto: Leif Tuxen.