LGBT-forperson: Alle trossamfund bør vie homoseksuelle

Ikke kun folkekirkens præster, men også imamer, katolske præster og frikirkepræster bør miste retten til at nægte at vie homoseksuelle, mener LGBT Danmarks forperson Peder Holk Svendsen. Det er nye toner fra foreningen, hvis tidligere formand i sommer forsvarede sognepræsters nuværende samvittighedsfrihed

Jeg synes, det problematiske ligger i, at vielse er et borgerligt hverv. Derfor er det reelt en statslig blåstempling af diskrimnation, når præster har lov til at nægte at stå for vielse af homoseksuelle, mener LGBT Danmarks forperson Peder Holk Svendsen.
Jeg synes, det problematiske ligger i, at vielse er et borgerligt hverv. Derfor er det reelt en statslig blåstempling af diskrimnation, når præster har lov til at nægte at stå for vielse af homoseksuelle, mener LGBT Danmarks forperson Peder Holk Svendsen. Foto: Privatfoto

Peder Holk Svendsen, forperson for LGBT Danmark, din forgænger sagde i sommer, at han ikke ønskede at gøre det til en pligt for sognepræster at vie homoseksuelle. I dag argumentererdu for det modsatte i et debatindlæg i Politiken. Hvorfor har I ændret holdning?

"Det er et godt spørgsmål. Min forgænger Søren Laursen og jeg har forskellige udgangspunkter. Han er ingeniør, og jeg har været teologistuderende, og det har nok givet mig nogle andre holdninger til spørgsmålet. Jeg synes, det problematiske ligger i, at vielse er et borgerligt hverv. Derfor er det reelt en statslig blåstempling af diskrimnation, når præster har lov til at nægte at stå for vielse af homoseksuelle. Og når ægteskabet er afskaffet som sakramente i den lutherske kirke, kan jeg ikke forstå, hvorfor disse præster vil holde fast i at diskriminere.”

Må præster kun have samvittighedsfrihed, når det gælder spørgsmål om dåben og nadveren så?

"Jeg synes, samvittighedsfrihed er en mudret og svær størrelse. Især i spørgsmålet om ægteskab mellem to af samme køn, fordi der ikke er en teologisk begrundelse for det. Det fastslog et udvalg nedsat af biskopperne i midten af 1990’erne for eksempel.”

Artiklen fortsætter under annoncen

20 procent af folkekirkens præster mener dog stadig, at der er teologiske begrundelser for ikke at forestå sådanne vielser?

"Teologi og religion er ikke en eksakt videnskab. Er man imod ægteskab mellem to af samme køn, så plukker man jo fra Bibelen efter forgodtbefindende. Hvorfor argumenterer de for eksempel ikke for dødsstraf, når det også står i Bibelen? Jeg er tilhænger af Grundtvig, som mente, at kirken er det talte ord ind i tiden. Nu skal man passe på med at tage afdøde til indtægt for egne holdninger, men jeg tror da, at han også ville gå ind for ægteskab mellem homoseksuelle.”

Tror du også Grundtvig ville gå ind for at tvinge præster til at stå for vielser mellem to af samme køn?

"Jeg synes ikke, de skal tvinges til det. Kirkeministeren har retten til at definere, hvem der kan foretage vielser i kirken. Hvis hun stiller det krav, at man ikke kan sige nej til nogen, der har krav på det, må præsterne selv vælge, om de vil blive eller forlade folkekirken.”

Og sådan en ordning ville være i Grundtvigs ånd?

"Det vil jeg mene.”

Oplever du, at homoseksuelle par går fra kirkedør til kirkedør og bliver afvist af præster, der ikke vil vie dem, eller er det et principielt spørgsmål for dig?

"Det er en principiel ting for mig. Nu skriver vi 2018, og så kan man stadig med fred i sindet diskriminere fuldgyldige borgere i samfundet. Jeg ved godt, at antallet af samkønnede vielser ikke er voldsom stor, men når vielse er et borgerligt hverv og en opgave, kirken udfører for samfundet, bør man behandle alle ens.”

Med den logik bør andre trossamfund med vielsesbemyndigelse vel også forpligtes til at vie personer af samme køn så?

"Det vil jeg mene, ja. Det er ikke kun noget, der gælder folkekirken. Når den danske stat anerkender det samkønnede ægteskab, burde det være gældende alle steder.”

Så du mener, at for eksempel en imam ikke burde have frihed til at sige nej, hvis to mennesker af samme køn ønsker at blive viet i en moské?

"Principielt nej.”

Din forgænger sagde i sommer, at det ville være at give køb på religionsfriheden, hvis man gjorde det til en pligt for præster at vie homoseksuelle. Er du uenig?

"Jeg synes ikke, at religiøs og verdslig lovgivning skal blandes sammen, så præster har ret til at diskriminere på baggrund af seksualitet. Det går ikke ud over folks religionsfrihed, at man afskaffer den ret. Det ville være smukkere, hvis stat og kirke blev skilt ad, synes jeg. Det er min holdning, ikke foreningens.”

Burde LGBT Danmark som minoritet ikke kæmpe for at beskytte andre minoriteter som for eksempel konservative præster?

"Vi skal selvfølgelig acceptere alle mennesker, også selvom de ikke accepterer os. Men når de har ret til at diskriminere, bør vi også kritisere den struktur, der gør det muligt.”

Du skriver i Politiken, at kirken altid har ændret sig med tiden. Hvorfor så gennemtvinge denne ændring, hvis historien viser, at den kommer af sig selv?

"Jeg synes ikke, jeg prøver at gennemtvinge noget med mit forslag. Jeg siger bare, at præster med vielser udfører en borgerlig opgave, og at de derfor ikke bør have ret til at diskriminere. Måske kan man sige, at disse præster kan fortsætte i jobbet, men at deres vielsesret bortfalder, hvis de ikke vil vie alle mennesker.”