Liberal Alliance vil ændre folkekirkens økonomi

Liberal Alliance har tidligere gjort opmærksom på deres ønske om at adskille kirkens og statens økonomi. Nu har partiet fremsat et beslutningsforslag, som skal drøftes blandt Folketingets medlemmer.

”Folketinget pålægger regeringen, at den inden udgangen af 2016 fremlægger beregninger, der kan danne grundlag for forslag, der kan sikre, at den del af folkekirkens økonomi, der relaterer sig til forkyndelse, adskilles fra statens, således at for eksempel præstelønninger finansieres fuldt ud af kirkeskatten eller af andre af folkekirkens egne indtægter og ikke af generelt opkrævede skatter og afgifter.”

Sådan står der i et beslutningsforslag, som Liberal Alliances Mette Bock, Simon Emil Ammitzbøll og Anders Samuelsen netop har fremsat. Forslaget forventes at blive behandlet i folketingssalen i løbet af foråret. Partiet gør opmærksom på, at de ikke ønsker at ændre i Grundlovens paragraf 4, men derimod forholder sig til, at borgere, der ikke definerer sig selv som kristne eller er medlemmer af folkekirken deltager i finansieringen af kristen forkyndelse, selvom de har valgt kirkeskatten fra. Liberal Alliance ønsker samtidig at bevare statslig støtte til folkekirkens administrative opgaver og til bevarelsen af den fælles kulturarv.