Lovchef bliver ny rigspolitichef

Ingen programerklæringer fra politiets kommende leder, Torsten Hesselbjerg, der tiltræder til nytår

Torsten Hesselbjerg, der i seks år har været afdelingschef i Justitsministeriets lovafdeling, udnævnes til rigspolitichef. Det indstillede regeringen i går. Torsten Hesselbjerg skal tiltræde den 1. januar, når den nuværende rigspolitichef, Ivar Boye, går af på grund af alder. Der var kun tre ansøgere til den ledige stilling. Den kommende rigspolitichef ønsker ikke at udtale sig om politiets forhold, inden han sidder i stolen. - Det spørgsmål har jeg nøje overvejet. Men det vil være forkert af mig at fremkomme med programerklæringer - også fordi de politiske forhandlinger om et kommende politiforlig nu går i gang, siger Torsten Hesselbjerg. Den 49-årige Hesselbjerg har været chef for Justitsministeriets lovafdeling siden 1993 og har tidligere i karrieren været chef for Registertilsynet. Han er medlem af Straffelovrådet og af Den Grønlandske Retsvæsenskommission, ligesom han tidligere i korte perioder har fungeret som dommer og som anklager. Karriere-mål For Torsten Hesselbjerg er det et mål, der bliver opfyldt med udnævnelse til rigspolitichef. - Jeg har tilrettelagt min karriere med henblik på at få en chefstilling i politiet, hvis muligheden bød sig. At det så lykkes mig at blive rigspolitichef er et sammentræf af flere omstændigheder og af held, siger Hesselbjerg. F.eks. har han - siger han selv - den rigtige alder. Som 49-årig er han hverken for gammel eller for ung. - Jeg er ikke en af politiets egne, men jeg er heller ikke på nogen måde fremmed for politiet, siger Hesselbjerg, hvis far bl.a. har været politimester i Grønland. Forandringer på vej Dansk politi står over for store forandringer i de kommende år. F.eks. undersøger en kommission for tiden, om der skal være færre politikredse end de nuværende 54, ligesom der kan forventes øgede krav om effektiv udnyttelse af bevillingerne, som årligt løber op i cirka 5,3 milliarder kroner. I politiet er der ansat næsten 13.000 mennesker. Politiforbundet ser frem til et godt samarbejde med Hesselbjerg. Forbundets formand, Tommy Agerskov Thomsen, siger, at han har et »positivt indtryk« af den nye rigspolitichef. - Vi kender Torsten Hesselbjerg ganske udmærket via en række arbejdsgrupper i Justitsministeriet, og det har været et udmærket og positivt kendskab. Han har fungeret godt som vor sparringspartner, og jeg forudser et godt samarbejde - hvilket også er nødvendigt med de problemer, som politiet står over for, siger Tommy Agerskov Thomsen og peger på problemer med bemanding samt kommende strukturændringer. /ritzau/