Prøv avisen

Luften renset i Selsø Kirke

1. søndag i advent genindvies den nyrenoverede tidligere giftramte kirke i Hornsherred

Glæden er stor i den lille Selsø Kirke, der er en af Danmarks ældste. Godt 12 års mareridt er forbi 1. søndag i advent, når den tidligere giftramte kirke ved Skibby i Hornsherred genindvies med deltagelse af Helsingørs biskop, Lise-Lotte Rebel. Dermed har en af de største kirkelige forgiftningsskandaler fået en lykkelig slutning, selvom menighedsrådsformand Missa Mølbak Hansen ikke er tilfreds med sagens forløb. Alle fra A/S Skadedyrscentralen, som foretog gasningen, over Skadedyrslaboratoriet til miljømyndighederne har forsøgt at negligere problemet eller lægge ansvaret fra sig, siger hun. I mange middelalderkirker i Danmark skaber borebillers nedbrydning af træværket store problemer. Sådan var det også i Selsø Kirke dengang i juli 1987, hvor Skadedyrscentralen gik ind for at give skadedyrene en fortjent dosis af giften metylbromid. Muligvis var den dosis for høj. I hvert fald skabte gasningen problemer med det samme. Varige mén 10 dage efter gasningen, 25. juli 1987, var der begravelse i kirken. Fire af de tilstedeværende fik bagefter forgiftningssymptomer. Mellem dem var sognepræsten, kirketjeneren og kirkesangeren, som senere fik tilkendt erstatning for varige mén. - Det har været en hård omgang at få kirken tilbage i brug igen, men der har ikke været tvivl hos Selsø Menighedsråd, de øvrige fire menighedsråd i Skibby Kommune eller de kirkelige myndigheder, som alle har været med til at godkende en skatterforhøjelse, for at vi kan klare udgifterne, om, at det var målet, siger Missa Mølbak Hansen. 12 millioner kroner har det kostet at få kirken på benene igen. Efter års kamp lykkedes det i 1996 menighedsrådet at vinde en retssag mod Skadedyrscentralen, som havde foretaget gasningen. Firmaet blev gjort ansvarlig for, at kirken i alle årene efter gasningen havde været ubrugelig. Selvom Miljøstyrelsens målinger ikke viste gas over grænseværdierne, så blev mange mennesker alligevel syge af at opholde sig i kirken. - Det var helt klart, at vi ikke kunne bruge kirken uden en omfattende afrensning. Ved en senere retssag om erstatningens størrelse fik vi dog kun omkring en halv million kroner. Så resten af pengene har vi selv skaffet gennem lån i stiftsmidlerne og tre en halv million kroner fra Kirkeministeriet, siger Missa Mølbak Hansen. I 1996 var problemerne så store, at Miljøstyrelsen tog de strenge arbejdsregler i anvendelse. Kirken måtte kun betrædes med de nødvendige værnemidler - det vil sige friskluftforsyninger udefra. - Hvad det er, der gjorde kirken så giftig, er der aldrig nogen, der har fundet ud af. Den anvendte giftgas fandtes bagefter ikke over grænseværdierne, så eksperter mener, at den er gået i andre forbindelser og har skabt en ny giftgas, siger Missa Mølbak Hansen, som tilføjer, at i dag må et menighedsråd ikke bare sætte et skadedyrsbekæmpningsfirma til at gasse en kirke uden nødvendige tilladelser fra myndighederne. Det skal bl. a. sikre, at man bruger de rette doser, så giften forsvinder igen efter gasning. Gift overalt I Selsø Kirke måtte man konstatere, at en eller anden gift nok sad overalt. Derfor er alt inventar i kirken taget ud. Væggene blev renset helt af, og der blev fjernet jord under hele gulvet i en halv meters dybde. Gassen var sandsynligvis så tung, at den lejrede sig her. De gamle bænke, på nær de smukke gavle, blev kasseret og erstattet af nye af egetræ. Alt andet inventar som prædikestol og alter blev grundigt renset af. Desuden er der nu etableret et friskluftsanlæg efter krav fra miljømyndighederne, så luften lige over gulvet bliver skiftet ud. - Jeg er overbevist om, at kirken nu er helt afgiftet. Nu har håndværkere jo arbejdet i den de sidste par år uden sikkerhedsudstyr, og der har ingen problemer været, siger Missa Mølbak Hansen. Af positive sidegevinster er fund af to gamle kalkmalerier under renoveringen. Menighedsrådet har fondsmidler til at kunne afdække det ene af malerierne. En lokal billedkunstner, Anne Mette Holm, har lavet nye kirketekstiler og messehagler til kirken. Der er nu installeret centralvarmeanlæg, og en bygning på kirkegården med graverfaciliteter og klokkehus er istandsat. Fordi Selsø Kirke ikke er særlig stor, med plads til højest 250 mennesker, er festlighederne den 28. november også henlagt til Selsø Slot og Sønderby Kro, for at flest muligt kan byde den gamle kirke velkommen igen.