"Luthers syndsforståelse er fremmed for os"

Moderne mennesker går ud fra, at de kan hjælpe sig selv, og dermed bliver syndernes forladelse temmelig ligegyldig, mener tidligere rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster Niels Thomsen

"For Luther var talen om syndernes forladelse uløseligt knyttet sammen med, at han forstod sig selv som synder," siger Niels Thomsen, tidligere rektor for Præstehøjskolen.
"For Luther var talen om syndernes forladelse uløseligt knyttet sammen med, at han forstod sig selv som synder," siger Niels Thomsen, tidligere rektor for Præstehøjskolen. Foto: .

En afkortet og ligegyldig tale om syndernes forladelse. Det er, hvad der er blevet tilbage af Luthers forståelse af kristendom.

Så kontant lyder dommen fra Niels Thomsen, tidligere rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster.

LÆS OGSÅ: "Luther var en modernistisk tænker"

Jeg tror, at for moderne mennesker af 2011 og for den almindelige folkekirkelige gennemsnitsteologi er Luthers tale om anger, bod og skriftemål noget af det sværest tilgængelige. Fordi anger og bod i almindelighed for de fleste moderne mennesker er ganske fremmed for deres selvforståelse, og fordi skriftemålet er gået ud af brug. Det gælder både det fælles skriftemål i gudstjenesten før altergangen og det private skriftemål, som Luther fortsat gik stærkt ind for, selvom han lod det være en frivillig sag.

Bod betyder oprindeligt bedring og er i kristendommen koblet sammen med soning af de synder, mennesket begår. For Luther var menneskets mulighed for at gøre bod at angre sine synder og bede Gud om forladelse for dem. Men netop denne syndsforladelse er altså blevet afkortet og ligegyldig ifølge Niels Thomsen.

For Luther var talen om syndernes forladelse uløseligt knyttet sammen med, at han forstod sig selv som synder. Synd og skyld var et hængedynd, som han hang uhjælpeligt fast i, og som han ikke selv kunne gøre sig fri af. Derfor var det en overvældende, befriende glæde for ham at høre, at han var sat fri. Men moderne mennesker går ud fra, at de kan hjælpe sig selv, og hvis de ikke kan, er det ikke deres skyld. Dermed bliver syndernes forladelse temmeligt ligegyldig.

Syndernes forladelse har også svære betingelser, fordi tanken om egen skyld er mennesket fremmed, pointerer Thomsen.

Hverken præster eller folk i almindelighed mener, at de har skyld. Skyldfølelse o.k. Men hvis man er plaget af det, går man til psykolog for at få fjernet den følelse. At skyldfølelsen kunne komme af, at man var skyldig, er en fjern tanke. Man går ud fra, at det stort set er i orden med mig. Man har lært at acceptere sig selv, som det hedder. Man kunne også sige tilgive sig selv. Så er der ikke meget at bruge Guds tilgivelse til. Interessen i syndernes forladelse er højst en ekstra forsikring: Skulle der alligevel mangle noget et eller andet sted, så kan man regne med, at det dækkes med syndernes forladelse.

Skriftemålet var for Luther også en måde at gøre bod på. Det kan lyde mere katolsk inspireret end evangelisk-luthersk. Boden er jo et af de syv sakramenter i den katolske kirke. Men det behøver ikke at være forbeholdt katolikker at fokusere på skriftemålet ifølge Luther.

Luther holder ubetinget fast ved skriftemålet og ved boden, som man kaldte det. I grunden startede hele Reformationen med det spørgsmål. Afladshandlen blev af afladskræmmerne og folk forstået sådan, at man kunne købe sig fri af skærsild og evige straffe. Efter Luthers mening var afladshandlen en måde at mekanisere anger og bod på, så dens alvor forsvandt. Men uden anger, uden at mennesker vedkender sig deres skyld, bliver talen om syndernes forladelse bare en anledning til frækhed.

Og denne mekanisering af angeren ser Niels Thomsen også i dag.

Det er en pille, der er svær at sluge både for moderne danske folkekirkekristne og for nutidens præster, der ikke vil høre om synd og skyld og anger. Men så kan man heller ikke forstå den overstrømmende glæde og befrielse, som Luther tog til sig ved tilsigelsen af syndernes forladelse. Vores mekaniske tale om syndernes forladelse er en moderne afladshandel, hvor vi bilder hinanden ind, at vi kan købe syndernes forladelse for kirkeskatten.

kirke@k.dk

Følg den store artikelserie om Martin Luther hele sommeren påkristendom.dk