Lyden fra Det Kongelige Teater

Teaterhistorie: Kærlighed til store kunstneriske præstationer var drivkraften bag Knud Hegermann-Lindencrones omfattende båndoptagelser fra Det Kongelige Teater. Nu udgives udvalgte optagelser

Mange skuespillere og sangere blev nervøse, når Knud Hegermann-Lindencrone eller hans hjælper, ingeniør Villy Bak, meldte deres ankomst. »I dag optager É«, stod der angivet på et lille skilt bag scenen på Det Kongelige Teater, og mikrofonen var placeret oven på sufflørkassen på scenen. Var stemmen nu, som den skulle være, og kunne man stole på, at optagelserne ikke blev misbrugt?

I dag er Hegermann-Lindencrones omfattende båndoptagelser af Det Kongelige Teaters forestillinger en sjælden samling, hvis lige ikke findes andre steder, hverken i omfang, tidsspænd eller kvalitet.

- Det er fantastisk, at alle de medvirkende gik med til det, heriblandt en lang række berømte udenlandske gæstesangere, siger pensioneret kammersanger Erik Harbo, der viser rundt i Det Kongelige Teaters bibliotek, hvor båndsamlingen i dag befinder sig. Mere end 1500 optagelser af skuespil, opera, kapelkoncerter samt en lang række optagelser fra privatteatrene ligger gemt i arkivet.

Det var kærligheden til kunsten og de store kunstneriske præstationer, der var drivkraften i Hegermann-Lindencrones livsværk. Ved siden af dette levede Knud Hegermann-Lindencrone (1908-1994) en aristokratisk tilværelse uden borgerligt erhverv. Hans onkel var den Cai Hegermann-Lindencrone, der i begyndelsen af 1940'erne var chef for Det Kongelige Teater. Desuden repræsenterede han som en af kammerherre Berlings efterkommere familien i Berlingske Tidendes bestyrelse.

Knud Hegermann-Lindencrone samlede på grammofonplader og var kendt for sine bøger, pladeudgivelser og radiocauserier. I 1948 købte han gennem Berlingske Tidende den første båndoptager, der ikke brugte stålbånd, men plastictape. Efter den første afprøvning af maskinen blev vejen banet for, at Knud Hegermann-Lindencrone kunne optage Det Kongelige Teaters store 200-års jubilæum samme år, der rummede ikke mindre end 18 forskellige forestillinger. Herefter fortsatte arbejdet med båndoptagelser helt til slutningen af 1980'erne.

Mange fra teatret kom siden til at opleve festlige stunder, når Hegermann-Lindencrone inviterede til »aflytning« i villaen »Flyv Fugl É« ved Furesøen. Så blev der også budt på mad og drikke hos den gæstfri vært. Men Knud Hegermann-Lindencrones egentlige mission med båndarkivet var at bringe eftertiden og dens teaterhistorikere et virkeligt levende indtryk af Det Kongelige Teaters virke. I 1992 blev arkivet købt og overdraget til Det Kongelige Teater, og det er nu blevet sikret på databånd for et millionbeløb. Her gemmer sig nu en masse optagelser fra en tid, hvor der var mange højdepunkter, men hvor operaopførelserne også var af temmelig skiftende kvalitet.

Kunsten er nu at finde den rette vinkel til at anvende dette forskelligartede arkiv. I begyndelsen var der ret stærke restriktioner på brugen af optagelserne af hensyn til de medvirkende, men med stiftelsen af Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrone i 1998 blev der banet vej for offentliggørelse af nogle højdepunkter fra samlingen. Tidligere kammersanger Erik Harbo og operasanger Uffe Henriksen er drivende kræfter i udgiverselskabet.

Herfra er der kommet en del ret markante udspil. Dobbelt cd'en »Stjernestunder« med optagelser af dansk skuespil og opera afspejler i sig selv flere generationers teatertradition. »Teenagerlove«, som var en kæmpe succes i 1960'erne, er der til gengæld ikke meget salg i nu om dage. I den seneste udgivelse med highlights fra »La Bohme« kan man i en smuk fremførelse høre den teksttydelighed, der var tradition for, når der blev sunget på dansk. Blandt de fremtidige udgivelsesplaner nævner Erik Harbo en cd med Det Kongelige Operakor og en Holberg-antologi til jubilæet i 2004. Endelig er en væsentlig plan for Hegermann-Lindencrone-arkivet nu at få lavet en website, hvor en samlet registrant over samlingens indhold kan gøres tilgængelig.

kultur@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

Hegermann-Lindencrone

Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrone blev oprettet i 1998 og har foreløbig udsendt følgende cd'er på pladeselskabet Naxos Historical:

Stjernestunder. To cd'er med uddrag fra danske skuespil og operaer. Udgivet i 250 året for Det Kongelige Teater.

Ib Hansen. Kongelig Kammersanger. Portræt cd, genudgivelse fra Ib Hansens 25 års jubilæum med optagelser fra 1959-1983

Ernst Bruun Olsen og Finn Savery: Teenagerlove. Optagelse fra 1964.

Hakon Børresen: Den kongelige Gæst. Komedie i musik i 1 akt. Optaget 1949.

Arthur Honegger: Jeanne D'Arc på Bålet. Scenisk oratorium i 1 akt. Optagelse med Ingeborg Brahms i 1956 af DR i forbindelse med Ungarnshjælpen.

Johan Herman Wessel og Paolo Scalabrini: Kærlighed uden Strømper. Optagelse fra 1974 på Erik Mørks 25 års jubilæumsdag.

Puccini: La Boheme (Highlights). Optagelser fra Victoria de los Angeles gæsteoptræden på Det kgl. Teater i 1950.