Man kan ikke opdrage børn i flere religioner

Der er ikke noget i vejen for, at man opdrager sine børn med to kulturer; men man kan ikke opdrage børn i to religioner, skriver muslimsk forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen

Kære brevkasse Min kæreste er dansker, og jeg er muslim. Hun vil gerne have eventuelle børn døbt, men det vil jeg ikke, eftersom jeg er muslim. Har vi nogen muligheder, hvor både hun og jeg kan blive tilfreds? Den eneste mulighed, vi kan se, er, at en af os går på kompromis, eller at vi går fra hinanden. Farid

Kære Farid

Du har som muslim pligt til at opdrage dine børn i den islamiske tro – uanset deres mors religiøse tilhørsforhold. Skulle de gå hen og vælge en anden tro, når de bliver voksne, er det ikke længere dit ansvar; men naturligvis vil man altid blive ked af det, hvis ens børn fravælger det, som har stor betydning for en selv og for ens eget liv. Vi kan vejlede – ikke tvinge, for "der kan ikke være tvang i trosanliggender" (Koranen 2:256).

Hvis du vil opdrage dine børn i den muslimske tro, kan du ikke samtidig gå med til at lade dem døbe. Dåben er – efter kristen opfattelse – den altbestemmende begivenhed i et kristent menneskes liv, for i den stiftes fællesskabet i tid og evighed med den korsfæstede og opstandne Kristus.

Måske vil nogen tænke, at et barn ikke tager skade af at få pøset vand i hovedet af en præst og blive velsignet i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", og at man da efterfølgende bare kan opdrage barnet, som man vil; men det ville efter min opfattelse være mangel på respekt for andres tro og ritualer.

Der er ikke noget i vejen for, at man opdrager sine børn med to kulturer; men man kan efter min opfattelse ikke opdrage børn i to religioner. Man må vælge én religion – og så give barnet viden om andre religioner og lære det at udvise respekt over for disse. Derfor må du tage en alvorlig snak med din kæreste, om hun kan acceptere, at jeres børn bliver opdraget i den islamiske tro. Kan hun ikke det, er det nok bedst, at jeres veje skilles, for det er ikke rart, når tro bliver et stridsspørgsmål.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen

Stil selv et spørgsmål om religion eller tro i brevkassen på internetportalen

religion.dk