Mange unge kirker i smilets by

I et nyt forskningsprojekt undersøges den religiøse udvikling i Aarhus over 10 år. Der er flere karismatisk-kristne grupper med mere fokus på det lokale

Aarhus Bykirke er en valgmenighed, der er opstået i 2009. Privatfoto.
Aarhus Bykirke er en valgmenighed, der er opstået i 2009. Privatfoto. Foto: image/jpeg.

Den karismatiske kristendom, der hurtigt spreder sig globalt, vokser også i Danmark. Det dokumenterer en større undersøgelse, Religion i Aarhus, der er lavet af forskere og studerende på Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. I projektet sammenlignes det religiøse landskab i Aarhus i 2012 med en tilsvarende undersøgelse i 2002, hvilket ifølge centerleder Marie Vejrup Nielsen giver en unik mulighed for at måle religiøs forandring helt konkret.

Vi oplever både fra studerende og medier et stort behov for viden om, hvordan religion ser ud i dag. Når vi undersøger det på et overordnet niveau, kan det tit blive abstrakt og ukonkret. Med denne undersøgelse får vi sat kød på, hvordan religion forandrer sig ved at måle på det samme område flere gange over længere tid.

LÆS OGSÅ: Mandela-gudstjeneste fuld af sang

Selv har Marie Vejrup Nielsen fokuseret på udviklingen blandt de kristne grupper i Aarhus, hvor hun blandt andet fremhæver en vækst inden for det karismatisk-kristne miljø. Dette ses ikke nødvendigvis med flere medlemmer, men derimod et øget antal nye grupper, der i en eller anden grad kan betegnes som karismatiske kristne. Dette betyder, at grupperne blandt andet fremhæver Helligånden og åndelige fænomener som tungetale, profeti og helbredelse.

Mere præcist udgør de karismatiske 9 ud af 13 nye kristne grupper i Aarhus. Flere af dem er oprettet af migranter, ligesom nogle er resultat af både fusioner og splittelser blandt ældre aarhusianske frikirker. Samtidig er grupperne gået fra at tilhøre bestemte kirkefamilier til primært at fungere som lokale menigheder, hvilket ifølge Marie Vejrup Nielsen blandt andet giver dem en større frihed til at arbejde ud fra den teologi eller praksis, de helst vil.

I tråd med hvordan samfundet udvikler sig, henter man inspiration fra et større globalt netværk og finder så en lokal form, som passer til de brugere, man henvender sig til. Det giver en mere dynamisk og mobil form for kristendom.

Ph.d. Jakob Egeris Thorsen fra Aarhus Universitet har forsket i de globale karismatiske strømninger og vurderer, at den aarhusianske udvikling fint afspejler tendensen nationalt og globalt.

Gammel kulturbåren kristendom er på tilbagetog alle steder, mens der er vækst i karismatiske kirker, der ikke abonnerer på bestemte kirkeskel og dogmer, men plukker lidt hist og pist. Det afspejler godt den postmoderne tidsalder, hvor man tager, hvad man har behov for, og hvor man søger en stærk erfaringsdimension i troen.

Ud over de kristne grupper er udviklingen blandt muslimer, buddhister og hinduister beskrevet i projektet.