Mangfoldigheden præger reformationsfejring over hele landet

Kristeligt Dagblad har bedt landets 10 stifter pege på to bemærkelsesværdige arrangementer hos dem, der enten har været holdt eller er planlagt i forbindelse med reformationsfejringen i år

"Befri Gudstjenesten" i Aarhus Domkirke i februar er et af de arrangementer, som landets stifter har holdt i forbindelse med reformationsfejringen i år. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Foto

Fyens Stift

Præstegårdskultur: Frilandsmuséet Den Fynske Landsby i Odense sætter i en udstilling frem til august fokus på præstegårdenes betydning på Fyn gennem de seneste 500 år.

Luthercitater: Der er blevet lagt postkort ud i fynske kirker med citater af Martin Luther, ligesom stiftet har fået trykt plakater og bannere med Luther-citater til insteresserede kirker.
 

Aalborg Stift

Nye teser: I oktober åbner udstilling i Budolfi kirke, hvor gymnasieelever fra Hjørring gymnasium har skrevet teseopslag, der modsvarer Martin Luthers teser.

Reformationsgudstjeneste: Gudstjeneste for alle stiftes præster og menighedsrådsrepræsentanter samt særligt indbudte i Budolfi kirke i oktober. Biskop Henning Toft Bro prædiker til gudstjenesten.
 

Viborg Stift

Europæisk karavane: Viborg var i februar værtsby for den europæiske Luther-karavane Stationenweg. Karavanen, der er en blå lastbil, udgik fra Wittenberg i Tyskland og besøger i alt 67 europæiske byer.

Reformationstræ: I oktober holdes der reformationsgudstjeneste i Viborg Domkirke, hvor der efterfølgende er plantning af H.M. Dronning Margrethe II´s Reformations-eg på Nytorv i Viborg.
 

Ribe Stift

Folkemøde: I Ribe bliver der i oktober afholdt et folkemøde med koncerter, udstillinger, filmfestival, salmesang og forskellige workshops om 500-året for Reformationen.

Børn og uddannelse: Debataften i april på Løgumkloster Refugium med borgmester, biskop og gymnasiedirektør, hvor temaet var ”Børn og uddannelse på Luthers tid og nu”.
 

Haderslev Stift

Gudstjenesterække: ”Kirken på vej” hedder et projekt, hvor kirkerne i Fredericia Provsti over 12 gudstjenester frem til december sætter fokus på, hvordan gudstjenesten har udviklet sig de seneste 500 år.

National festgudstjeneste: Folkekirkens officielle nationale fejring af reformationsjubilæet i Haderslev Domkirke i juni, hvor både kongehuset og regeringen deltog. I dagene op til var der folkemøde i Haderslev om Reformationen.
 

Aarhus Stift

Befri Gudstjenesten: Interaktivt kunstarrangement i Aarhus Domkirke i februar, hvor gudstjenesten blev genfortolket gennem en kalejdoskopisk blanding af dans, teater, videoinstallation, mad og debat.

Festaften: Luther-fejring i Skanderborg kulturhus i oktober med både musik, taler, middelalderbanket, Luther-øl, drama og gøgl. Alle provstiets præster er klædt ud i middelalderdragter.
 

Roskilde Stift

Swahili-messe: Roskilde Domkirke holder swahili-messe i august med dansere og musikere fra Tanzania for at vise, hvordan lutherske kirker ser ud i andre dele af verden.

Bibellæsningsprojekt: Under overskriften ”Skriftens Stemmer” kommer en række udenlandske gæster på besøg i september i menigheder i stiftet for at tale om, hvordan man læser Bibelen i andre lande.
 

Helsingør Stift

Teater: Teaterforestillingen ”Skibbykrøniken” er målrettet konfirmander i stiftet, hvor Reformationen bliver brugt til at rejse spørgsmål om nutiden. Efter forestillingen er der worksshop.

Studiemateriale: Stiftet har op til reformationsfejringen udarbejdet materiale til et treårigt studiekreds-forløb, som kan bruges i de enkelte sogne til forberedelse reformationsgudstjenester.
 

Lolland-Falsters Stift

Tese-projekt: Præster og lægfolk i stiftet har sammensat 46 teser om kristendom og kirke, der er blevet sat sammen med forskellige Luther-tekster og tilsammen bliver til plakater med 95 nye ”Teser til tiden”.

Ø-hæfte: Stiftet indledte jubilæumsåret med at udgive hæftet ”Spor af Reformationen på Lolland-Falster” med det formål at give en lokal forankring til reformationsfejringen.
 

Københavns Stift

Udstilling: ”Vor Frue Kirke og Reformationen” er navnet på en udstilling, man kan se frem til december i muséet i Københavns Domkirke, hvor kirkens historie under reformationsårene bliver formidlet gennem en familiefortælling.

Bibelstafet: Over fem døgn i september bliver Bibelen læst højt fra start til slut for at markere Luthers pointe om, at alle skulle kunne høre Guds ord på deres modersmål. Oplæsningen foregår på skift i fire kirker i København.