Martinus giver mig svar på livets store spørgsmål

ÅNDSVIDENSKAB Birgit Mørup Madsen søgte i årevis efter svar på sine mange spørgsmål om Gud, Jesus og religion generelt

Birgit Mørup Madsen har fundet svarene på sine spørgsmål om livet i Martinus Åndsvidenskab. I baggrunden kan man se Martinus-symbolet ""Det evige verdensbillede,"" der som helhed symboliserer den ene sande Guddom.  -- Foto: Jakob Boserup/Scanpix.
Birgit Mørup Madsen har fundet svarene på sine spørgsmål om livet i Martinus Åndsvidenskab. I baggrunden kan man se Martinus-symbolet ""Det evige verdensbillede,"" der som helhed symboliserer den ene sande Guddom. -- Foto: Jakob Boserup/Scanpix.

Væggene er dækkede af farvestrålende plancher med symboler, der kalder genkendelsens behagelige følelse frem. Nogle med kors, andre med en Jesuslignende figur og de fleste med geometriske former og mønstre.

Birgit Mørup Madsen, Jan Langekær og Kurt Christiansen er ved at gøre klar til aftenens møde i studiegruppen, der mødes i kulturhuset "Kilden" i Brøndbyøster, 10 kilometer vest for København. Jan, der er initiativtager til studiegruppen, lægger bøger og brochurer frem på bordene med overskrifter som: "Hvem er Gud?" "Næstekærlighed & tolerance" og "Bønnens mysterium".

Det er blot et par af de emner, som studiegruppen denne aften skal diskutere.

– Det er vigtigt at forstå, at Martinus' Åndsvidenskab ikke er new age. Det er en livsteori, som alle helt frit kan studere. Derfor kan man heller ikke være medlem. Martinus sagde selv, at teorien ikke må danne grundlag for nogen ny religion eller fore-ning, forklarer Jan Langekær, der er initiativtager til studiegruppen.

Gruppen mødes hver onsdag for at diskutere Martinus' Kosmologi. Selv var Martinus forfatter til de syv bind i "Livets Bog", som mejeristen begyndte at skrive i 1921. Forfatteren døde i 1981, og først kort før sin død gav han hovedværket navnet "Det Tredje Testamente."

Dermed ville han fastslå, at hans forfatterskab er en direkte fortsættelse af Kristi mission.

Birgit Mørup Madsen er en af de trofaste deltagere i studiegruppen. Hun har studeret åndsvidenskaben i godt 10 år og har i årevis søgt efter svar på spørgsmål om tro og eksistens.

– Jeg er opvokset i et ateistisk hjem, så der var ingen, der forklarede mig om Jesus og Gud. Jeg forstod derfor ikke lignelserne i Bibelen, eller hvad der blev sagt i kirken, fortæller den 62-årige Birgit Mørup Madsen om hovedårsagen til sin søgen.

Men da hendes søn begyndte at gå til præst for at blive døbt og konfirmeret, blev Birgit Mørup Madsens nysgerrighed vakt. Sammen med sønnen diskuterede hun den kristne tro.

– Men der var stadig ting, jeg ikke kunne forstå. Det var, som om der manglede et eller andet, fortæller hun.

Hun kan ikke sætte ord på, hvad det var, hun ledte efter, kun at hun senere fandt det i Martinus' Åndsvidenskab.

Klokken er ved at være 19, og de andre deltagere siver ind og sætter sig rundt om bordet.

Nogle af deltagerne har kommet i studiekredsen i flere år, mens andre stadig har meget at lære.

– Jeg var først meget skeptisk. Jeg er videnskabsmand, så jeg skal have bevis, før jeg tror på noget, siger en af de syv deltagere, Kurt Christiansen. Han tvivler "ikke et sekund på, at det, Martinus har skrevet, er rigtigt", og han er selv ved at lægge sidste hånd på en flere hundreder siders bog om åndsvidenskaben.

Studiekredsens deltagere skiftes til at holde foredrag for hinanden. I dag er det Esben Filtenborgs tur. Med sine 24 år er han en af gruppens yngste deltagere, men ikke den mindst vidende af den grund. Som flere af deltagerne i studiegruppen har han tidligere interesseret sig for blandt andet teosofi og filosofi – en fortid, som han deler med Birgit Mørup Madsen.

Inden Birgit Mørup Madsen stiftede bekendtskab med Martinus, søgte hun efter svar på sine spørgsmål i blandt andet Brahma Kumaris kurser, og hun har også studeret teosofi, som bevæger sig inden for det sjælelige og åndelige felt.

– Jeg har altid kun deltaget i ting, der var uforpligtende. Jeg har dog læst om sekter, men jeg har altid været bange for at komme ind i noget, som jeg ikke kunne komme ud af igen, fortæller Birgit Mørup Madsen.

Efter næsten to en halv times diskussion skal aftenen til at slutte. Men deltagerne kan dårligt løsrive sig. Alle har forskellige bud på, hvorfor de interesserer sig for Martinus og hans forfatterskab.

– Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg tidligere ledte efter. Men nu kan jeg se, at det især er det, Martinus siger om reinkarnation, siger Birgit Mørup Madsen, der fastslår, at hun tror på alt i åndsvidenskaben.

Alle rundt om bordet er enige om, at deres hverdag er blevet forandret, efter de er begyndt at studere Martinus' bøger.

Flere er blevet vegetarer, fordi Martinus mener, at det er forkert at slå et hvilket som helst levende væsen ihjel.

– Det er logisk, og man kan afprøve teorierne i praksis. Man finder hurtigt ud af, at det virker. For eksempel viser symbolet "Evighedslegemet", hvordan alle energier, som man sender ud, altid vil vende tilbage til en selv igen. Hvis man er positiv, får man også positiv respons, siger Birgit Mørup Madsen.

De andre giver hende ret.

lee@kristeligt-dagblad.dk

Martinus' Kosmologi

Martinus' Kosmologi bygger på de syv bind i Martinus' forfatterskab, der har fået navnet "Det Tredje Testamente".

Ifølge Martinus giver kosmologien logiske svar på livets grundlæggende spørgsmål.

Hver enkelt interesseret må betragte kosmologien som en livsteori til frit studium. Ingen skal føle sig bundet af noget som helst andet end sin egen opfattelse.

Martinus mente, at kosmologien er i fuld overensstemmelse med den fysiske videnskabs resultater, og den viser, at der bag verdensreligionernes tilsyneladende ulogiske indhold ligger større og klare intellektuelle perspektiver.

Kilde: Martinus Institut