Forlagschef: Det, vi får, må vi gøre med, hvad vi kan

Prædiketeksten fra Matthæusevangeliet kan lyde hård, når der står, at de, som har, skal få, men de, der ikke har, skal miste. Forlagschef Lisbeth Elkjær Øland hører dog også i teksten et velment råd om at gøre sig umage

”I dag er jeg i kraft af mit arbejde konstant i berøring med Bibelen og læser i den dagligt. Det er et privilegium. Men det er i musikken og kirkerummet, min tro i højere grad finder sit udtryk,” siger forlagschef i Bibelselskabet, Lisbeth Elkjær Øland. -
”I dag er jeg i kraft af mit arbejde konstant i berøring med Bibelen og læser i den dagligt. Det er et privilegium. Men det er i musikken og kirkerummet, min tro i højere grad finder sit udtryk,” siger forlagschef i Bibelselskabet, Lisbeth Elkjær Øland. - . Foto: Petra Theibel Jacobsen.

De, der har, skal få. De, der ikke har, skal miste. Sådan sagde Bibelen, og det er stadig en nyhed.

Oversat fra engelsk til dansk indeholder sangen ”God Bless The Child” (Gud velsigne barnet) af den amerikanske jazzsanger Billie Holiday nogle verselinjer med inspiration fra søndagens prædiketekst.

I søndagens tekst fortælles det blandt andet, hvordan en herre skal rejse til udlandet og derfor betror sine tjenere sin formue. De får forskellige beløb og gør også noget forskelligt med dem. Den ene gemmer sit beløb i jorden og har derfor ikke som de andre tjenere formået at tjene flere penge, som de kan aflevere til deres herre, da han kommer tilbage.

Til ham, der gravede pengene ned, lyder det derfor i bibelteksten: ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.”

Både versionen fra sangen og fra Bibelen er provokerende, mener Lisbeth Elkjær Øland, der den 1. december sidste år blev forlagschef for Bibelselskabets Forlag.

”Det er strengt og ubarmhjertigt. Hvad skal man bruge det budskab til? Det er den umiddelbare reaktion, men når man dykker ned i stykket, er der meget livsvisdom. Jeg tænker, at bibelteksten handler om menneskelivet. Den er derfor både et godt råd og et los bagi,” siger hun og forklarer, hvorfor teksten indeholder et budskab om at gøre sig umage.

”Det gælder os alle, også den tjener, som ikke bruger talenterne, men i frygt graver det ned, han fik. Der er i teksten en opmuntring til at turde gøre noget. Man skal bruge sig selv til fordel for fællesskabet, til fordel for medmennesker og i livet i det hele taget,” siger Lisbeth Elkjær Øland.

”Man kan også læse teksten sådan, at vi har fået livet som en gave fra Gud, og vi skal gøre noget godt med det, vi har fået.”

Hun bemærker desuden det interessante i, at tjenerne får forskellige beløb:

”De får talenterne efter evne. Det kan godt være, du ikke har fået fem, men kun to talenter, men du skal alligevel gøre det så godt, du overhovedet kan, med det, du har fået.”

Lisbeth Elkjær Øland refererer videre til, at søndagens prædiketekst også har givet navn til økonomi- og samfundsbegrebet ”Matthæuseffekten”. Det betyder, at mennesker, der i forvejen har mange goder og fordele, er dygtige eller lignende, får endnu flere goder og fordele og bliver endnu dygtigere.

”Jeg bliver provokeret, for det virker hårdt, men det er også sådan, livet er. Det, vi får, må vi så gøre med, hvad vi kan,” siger hun.

På den måde kan man være med til at påvirke sit liv, mener Lisbeth Elkjær Øland, der selv forsøger at gøre brug af muligheden.

”Når jeg går til en fest, kan jeg nogle gange komme hjem og tænke, at det var lidt kedeligt. Folk bragte ikke rigtig noget til torvs. Det handlede i stedet om, at barnet har fået en god indkøring i børnehaven, eller hvordan SFO'en fungerer. Men jeg er holdt op med at gå til fest og tro, at festen kommer til mig. I stedet er jeg selv med til at skabe festen med de andre ved at have noget på hjerte,” siger hun.

Det betyder konkret, at hun inden en fest eller et besøg hos venner har tænkt over, hvad hun gerne vil tale med dem om:

”Når man er i 40'erne med relativt små børn, fylder de. Det skal man selvfølgelig tale om, men der er også noget på et større niveau, som rører sig i vores liv. Hvad er det for værdier, der skal spille en rolle resten af livet? For man går fra at have helt små børn til lidt større børn, hvor man pludselig får mere tid og overskud. Hvor skal den tid investeres?”.

Den tilgang er ifølge Lisbeth Elkjær Øland blevet godt modtaget, for folk vil gerne midt i hverdagen tale om store, betydningsfulde spørgsmål.

Hun synes, det er fascinerende at læse Bibelen og se, hvordan den italesætter et vilkår i livet, som gælder i dag og giver inspiration til nutidens hverdag.

”Teksten er også et eksempel på, hvordan Bibelen former vores sprogforståelse. Talenter på den tid var penge, mens det nu bruges om evner,” fortæller hun.

Som forlagschef beskæftiger hun sig med, hvordan Bibelen i dag gøres relevant for mennesker.

”I erkendelse af at vi alle har ret travlt og lever med et informationsoverload, må man være opmærksom på måden, man henvender sig til mennesker på. Det er ikke alle, der kan gå til Bibelen i originalform og har tid og mulighed for det. Udvalgte fortællinger fra Bibelen ledsaget af smuk kunst kan for eksempel være en indgang,” siger hun.

For Lisbeth Elkjær Øland har musikken og salmerne spillet en stor rolle som indgang til troen og Bibelen. En sang som ”God Bless The Child” har vakt hendes nysgerrighed. Det samme har de mange salmer og sange, hun har sunget som pigekorssanger og kirkesanger.

”I dag er jeg i kraft af mit arbejde konstant i berøring med Bibelen og læser i den dagligt. Det er et privilegium Men det er i musikken og kirkerummet, min tro i højere grad finder sit udtryk.”