Medlidenhedsdrab bruges trods forbud

En undersøgelse af dødsfald i seks europæiske lande, bl.a. Danmark, viser, at størstedelen af medlidenhedsdrab finder sted som følge af en lægelig beslutning

En undersøgelse af 20.000 dødsfald i seks europæiske lande, deriblandt Danmark, godtgør, at en betydelig del af dødsfaldene skyldtes én eller anden form for lægelig beslutning, som har fremskyndet døden. Det fremgår af det seneste nummer af det ansete britiske lægelige tidsskrift »The Lancet«.

- Et af undersøgelsens væsentligste fund er, at mellem 20 og 50 procent af dødsfaldene er indtruffet som følge af en lægelig beslutning om ikke fortsat at give et livsforlængende præparat eller direkte at give et dødbringende præparat, siger den danske læge Michael Norup, Københavns Universitets afdeling for medicinsk videnskabsteori, som er medforfatter til artiklen.

Indtil nu har kun Holland og Belgien lovliggjort eutanasi (medlidenhedsdrab) på håbløst syge, men forskningsgrupper fra Italien, Sverige, Schweiz, samt Holland, Belgien og Danmark fremlægger i denne artikel statistik, der viser, at det alligevel forekommer.

Der er indenfor en periode på et halvt år, som undersøgelserne omfatter, i alle landene blevet brugt lægemidler med det formål at afslutte patienternes liv.

Hyppigheden var størst i Holland (det var på et tidspunkt, hvor det endnu ikke formelt var lovligt) nemlig 3,4 procent af dødsfaldene, mindst i Italien (0,1 procent), Danmark lå på 0,8 procent.

Brug af lægemidler med den udtrykkelige hensigt at fremskynde livets afslutning var også hyppigst i Holland.

I alle landene synes lindring af smerter med døden som en mulig bivirkning og beslutninger om at afstå fra potentielt livsforlængende behandling at være langt mere almindeligt end brugen af lægemidler med det udtrykkelige formål at afslutte livet.

I de lande, hvor der er størst åbenhed om medlidenhedsdrab, tales der gennemgående mere såvel med patient som pårørende om muligheden for et sådant drab.

/ritzau/