Prøv avisen

Menighedsråd bør se på fremtiden for deres egen kirke

"Det er en god idé, at menighedsråd ser på fremtiden for deres egen kirke," mener provst Jens F. Munksgaard. – Foto: Ole Munksgaard.

MED GRAFIK: Jens F. Munksgaard, provst i Sydthy Provsti, mener, at lovgivningen skal på plads, før debatten om yderligere kirkelukninger kan fortsætte

Er det en god idé, at Manu Sareen (R) nu opfordrer til at se på fremtiden for endnu flere kirker?

Det er en god idé, at menighedsråd ser på fremtiden for deres egen kirke. Hvis menighedsrådet synes, at det er nødvendigt, skal lovgivningen lægges til rette, så det kan lade sig gøre. Når lovgivningen er på plads, skal debatten så i gang. Den er der i høj grad brug for. Debatten skal dreje sig om, hvem der har kompetence til at komme med et udspil. Er det menighedsråd, provsti eller stiftsråd? Kan man for eksempel forlange, at et menighedsråd i et sogn med under 100 indbyggere skal sige: Nu vil vi lukke vores kirke? Det spørgsmål vil jeg gerne have besvaret. Man kan ikke forlange, at en mor selv sender sin søn i krig. Det er noget, samfundet forlanger.

LÆS OGSÅ: Manu Sareen: Jeg vil skabe tryghed til gavn for folkekirken

Er der noget at vinde ved eventuelt flere kirkelukninger, når flere kirker i forvejen ikke holder gudstjeneste hver søndag?

Den besparelse har vi allerede hentet. I Sydthy er der mange kirker, hvor der ikke er gudstjeneste mere end to gange om måneden. Nogle steder kun en enkelt gang. I Sydthy er der 25 kirker, hvor kun de fire har gudstjeneste hver søndag. Der er nogle, der betegner dem som lejlighedskirker. Men den betegnelse bruger vi ikke, for vi bruger kirkerne, hver gang der er brug for dem. Lejlighedskirker er noget, folk, som ikke kender problemet, har fundet på at kalde dem.

Blandt kirkerne i Jylland vil der formentlig være flere middelalderkirker. Hvad betyder det for beslutningen?

Hvis vi ikke skal have kirkebygningerne længere, skal der oprettes en fond på landsplan for de lukkede og bevaringsværdige middelalderkirker. For et menighedsråd skal ikke være bestyrelse for en bygning, når den lukker. Et menighedsråd skal være bestyrelse for en levende menighed. Derfor skal bygningen overtages af nogle andre. Derefter kan et menighedsråd passe den omkringliggende kirkegård i en generation eller to. Det kan være på et lavere pasningsniveau. Pengene til en fond for bevarelsen af nedlagte kirker skal komme fra finansloven.

LÆS OGSÅ: Nye kirkelukninger bliver et langt slagsmål

GRAFIK NEDENFOR: SE HVILKE SOGNE, DER ER I LUKNINGSFARE.

FØR MUSEN HEN OVER KORTET FOR AT SE ANTALLET AF FOLKEKIRKEMEDLEMMER I SOGNENE