Menighedsrådet ignorerede skimmelsvamp

I fem år spillede organisten i Mårslet Kirke, Pia Labohn, på et orgel ramt af skimmelsvamp. Først da Arbejdstilsynet kom på banen, reagerede menighedsrådet og fik orglet renset

I dag er både luften og orglet i Mårslet Kirke renset efter et angreb af skimmelsvamp, og organist Pia Labohn kan spille orgel uden at få røde øjne. --© Flemming Jeppesen, Fokus Foto: Flemming Jeppesen

Masser af øjendråber og pro- blemer med vejrtrækningen var i en årrække faste bestanddele i organist og korleder i Mårslet Kirke, Pia Labohns, liv. Det kirkeorgel, som hun skulle spille på en del gange hver eneste uge, var utvivlsomt angrebet af skimmelsvamp, men først da hendes fagforening, Foreningen af Præliminære Organister, henvendte sig til Arbejdstilsynet, tog menighedsrådet affære.

Allerede i 2002 opdagede orgelstemmeren på sit årlige besøg i Mårslet, at små lodne vækster var begyndt at brede sig inden i orgelpiberne. Først blev der derfor på orgelbyggerens anbefaling monteret varmeblæsere og i 2005 blæsere, der skulle holde luften omkring orglet tør. Desværre havde de mindre tiltag ikke den ønskede effekt, og alt kaldte på, at orglet skulle renses igennem, hvis det skulle være forsvarligt at spille på det.

– Det var tydeligt for enhver, at orglet var angrebet. Når man kiggede ind på orgelpiberne, kunne man næsten ikke se den blå farve på filten, som sidder inde mellem piberne. Den var fuldstændig overgroet af svampe, som altså blev siddende, når man pustede til dem, husker Pia Labohn.

Men det daværende menighedsråd var ikke meget for at anerkende problemet, som derfor fik lov at eskalere. Pia Labohn fik sværere og sværere ved at klare de dage, hvor der var meget på programmet i kirken.

– Jo mere tid jeg tilbragte i kirken, jo værre blev generne, og min mand konstaterede, at jeg så mærkelig ud, når jeg kom fra gudstjenesterne. Efterhånden kunne jeg ikke klare tre bryllupper i træk, og jeg tilbragte mindst mulig tid i kirken. Samtidig blev jeg også bekymret for de andre mennesker, blandt andet mine kor, som havde deres gang i kirken, fortæller hun.

Hendes bekymring gik dog ikke udelukkende på sundhedsrisikoen.

– Ud over de rent personlige ting var jeg selvfølgelig også temmelig nervøs for instrumentet, der i værste fald kunne være brudt helt sammen og skrottet. Jeg var i den grad oprørt over, at man kunne ignorere en eventuel udgift til et helt nyt orgel, hvor vi jo i hvert fald skal op over en million kroner – måske nærmere to millioner kroner – for et orgel i samme størrelse i dag.

Der fandtes ellers god dokumentation for, at den var gal med orglet. I et brev til Mårslet menighedsråd fra orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn fra juni 2007 bliver det understreget, at sagen er alvorlig.

"Prøverne bekræfter forekomst af skimmelsvamp, ligesom skimmelvæksten er synlig flere steder. Der er formentlig tale om Cladosporium – grågrønne pletter og Aspergillus – større, grågrønne pletter," konkluderer firmaet blandt andet.

Men det var altså først, da Pia Labohn henvendte sig til John Poulsen, der er sekretariatsleder i fagforeningen FPO, Foreningen af Præliminære Organister, og han prompte kontaktede Arbejdstilsynet, at der for alvor skete noget.

Da Arbejdstilsynet rykkede ind, blev der med det samme udstedt et AT-straks-påbud, som betød, at ingen måtte røre orglet, fordi det simpelthen var sundhedsskadeligt. Orglet blev så skilt ad og desinficeret med blandt andet midlet Rodalon. Derudover blev der monteret såkaldte ozonlamper, som renser luften i og omkring orglet, mens kirken er tom. Den samlede pris blev på omkring 100.000 kroner. Og det har indtil videre været pengene værd.

– Kirken har klart fået en anden luft, og jeg har ikke længere nogen gener, siger Pia Labohn, der opfordrer menighedsråd til at reagere hurtigt, hvis de får mistanke om skimmelsvamp.

– Det ender med at blive en stor økonomisk byrde for kirken, og det nytter ikke noget at regne med, at svampen forsvinder af sig selv, for det gør den ikke, siger hun.

schelde@kristeligt-dagblad.dk