Menighedsråd anklages for at ville privatisere folkekirke: ”Det vil ændre balancen mellem stat og kirke”

Vi vil have ret til at forhandle løn som arbejdsgiver for kirkens ansatte, kræver Landsforeningen af Menighedsråd. Det har fået ni fagforeninger i folkekirken til at gå sammen i en fælles protest. Spørgsmålet om kirkens forhold til staten står centralt i debatten

 I dag skal organister, kirketjenere og andre ansatte i folkekirken forhandle overenskomst med Kirkeministeriet. Men står det til landsforeningen, bør det snarere være den som repræsentant for kirkens arbejdsgivere, der sidder for enden af forhandlingsbordet.
I dag skal organister, kirketjenere og andre ansatte i folkekirken forhandle overenskomst med Kirkeministeriet. Men står det til landsforeningen, bør det snarere være den som repræsentant for kirkens arbejdsgivere, der sidder for enden af forhandlingsbordet. Foto: Adam Garff

Hvem skal have ret til at forhandle overenskomst med folkekirkens ansatte – menighedsrådene eller staten? Umiddelbart kan det lyde som en tør teknikalitet, men bag spørgsmålet ulmer en principiel debat om folkekirkens identitet, og hvor tæt den skal være knyttet til staten.